Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etableringsreformen - Hur har det gått?. Reformen Började gälla den 1 december 2010 Syftar till att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etableringsreformen - Hur har det gått?. Reformen Började gälla den 1 december 2010 Syftar till att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet."— Presentationens avskrift:

1 Etableringsreformen - Hur har det gått?

2 Reformen Började gälla den 1 december 2010 Syftar till att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar

3 Vad har arbetsförmedlingen gjort hittills? Genomfört dialogseminarier Startat bosättningssektion Upprättat olika systemstöd Utbildat behöriga handläggare Påbörjat arbetet med nya lokala överenskommelser tillsammans med berörda parter Påbörjat upphandling av utbildningar anpassade till målgruppen

4 Bosättningssektionen Central funktion Personal, 5 handläggare, 1 administratör Bosätter ABO (anläggningsboende) och EBO (eget boende) ej kvotflyktingar 1100 ärenden, 300 från Migrationsverket Strukturella utmaningar, samarbete och samordning behövs (statistik från 110401)

5 Etableringsplanen ska underlätta och påskynda den nyanländes etablering är en rättighet ska utformas tillsammans med den nyanlände och i samverkan med berörda aktörer Ska innehålla aktiviteter på heltid ska upprättas inom två månader får omfatta högst 24 månader är ett bärande styrdokument för planering, dokumentation och ekonomiska beslut

6 Läget just nu Behöriga handläggare Landet: ca 215 MO Södra Norrland: 40 Gävleborgs län: 15 AMO Gävle: 8 AMO Hudiksvall: 3 AMO Bollnäs: 4 ( T o m vecka 14)

7 Läget just nu- fortsättning Antal sökande, inskrivna i reformen Landet: 2.619 MO Södra Norrland: 300 Gävleborgs län: 117 AMO Gävle: 66 AMO Hudiksvall: 9 AMO Bollnäs: 42 (siffror från mitten av april )

8 Läget just nu - fortsättning Antal etableringslotsar godkända/sökbara Landet: 204/105 Gävleborgs län: 39/26 AMO Gävle: 18/13 AMO Hudiksvall: 9/7 AMO Bollnäs: 12/6 (siffror från 2011-04-08)

9 Läget just nu - fortsättning Antal sökande som har ett pågående beslut om etableringslots Landet: 920 MO Södra Norrland: 99 AMO Gävleborgs län: 29 (siffror från 2011-04-08)

10 Prioriteringar Samverkan: centralt, regionalt, lokalt Rekryteringsträffar Förbättra ledtider för bosättning Ny kundtjänst i Södertälje Tolkupphandling Fler upphandlade utbildningar Praktikplatser hos arbetsgivare Involvera ideella organisationer

11 Prioriteringar - fortsättning Bedömning av prestationsförmåga Nytt begrepp/ uppdrag inom reformen Viktigt för att tidigt fånga upp särskilda behov hos sökande med nedsatt prestationsförmåga/arbetsförmåga Bedömning görs med hjälp av läkarutlåtande och/eller arbetsförmedlingens specialister Seminarier om prestationsförmåga pågår vid Af under våren 2011 Projekt i marknadsområdet pågår

12 Återrapporteringar −Månadsrapportering −Analys av månadsrapportering, april och november −Återrapport om reformens alla delar, augusti.


Ladda ner ppt "Etableringsreformen - Hur har det gått?. Reformen Började gälla den 1 december 2010 Syftar till att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet."

Liknande presentationer


Google-annonser