Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Attraktiv kust - Norra Bohuslän - Förutsättningar och strategier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Attraktiv kust - Norra Bohuslän - Förutsättningar och strategier."— Presentationens avskrift:

1 Attraktiv kust - Norra Bohuslän - Förutsättningar och strategier

2 Attraktiv kust Projektet syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom åtgärder för en renare och attraktivare miljö. –Vad innebär en attraktiv kust för Norra Bohuslän? –Vad innebär en hållbar utveckling för Norra Bohuslän? –Kan vi kontrollera att vi bidrar till en hållbar utveckling och en attraktiv kust?

3 Norra Bohuslän Värdegrund Strukturplan besöksnäringsstrategin Mål och Visioner Attraktiv kust Aktiviteter/åtgärder Implementeringsprocessen Intern Mot kommunens olika förvaltningar Extern Mot samhällets övriga aktörer skola, Lst,VG-region,, Näringsliv Miljökvalitetsmål Hållbar utveckling Finanisering/ samverkan

4 Strukturplan/överenskommelse kopplat till Kustzonsplanering och landsbygdsutveckling i norra Bohuslän Besöksnäringsstrategin Gemensam värdegrund och viljeinriktning antagen i alla kommunfullmäktige i Norra Bohuslän –Överenskommelserna kan ses som den önskvärda utvecklingen i Norra Bohuslän –Överenskommelserna jämförs med miljökvalitetsmålen –Koppling mellan praktiskt arbete och strategier och överenskommelser

5 Nuläge

6 Strömstad -ansvar -utförare Tanum -ansvar -utförare Munkedal -ansvar -utförare Sotenäs -ansvar -utförare Lysekil -ansvar -utförare Eget utförande Samordning och prioritering av Insatser; kommuner, västkuststiftelsen, ev andra aktörer Gemensam arbetsledning med beställarbefogenheter Eventuell extern personal Ansvar Utförare Ny struktur

7 Struktur natur- och miljövård Ansvariga och utförare i de enskilda kommunerna beslutar vad som ska utföras på egen hand. (Naturvårdsplaner?) Ansvariga inom kommunerna samordnar och prioriterar övriga åtgärder och insatser tillsammans med Västkuststiftelsen och eventuella andra aktörer. De samordnade insatserna beställs av en lämplig organisation Det praktiska arbetet utförs med en kompetent arbetsledning.

8 Vad som krävs för att införa strukturen Samsyn mellan kommunerna om vad som ingår i natur- och miljövården. Går det att få samsyn om nivån? –Skötsel av kustlinjen –Skötsel av betesmarker –Skötsel av leder/friluftsanläggningar –Skötsel av kulturmiljöer/fornlämningar Tydlig ansvarsfördelning inom kommunerna. Vilken funktion har mandat att representera kommunen i den gemensamma gruppen? Överenskommelse om gemensam arbetsledning med beställarbefogenheter för det samordnade arbetet. Viktigt enligt utförargruppen Gemensamt underlag inlagt på GIS för att underlätta samordningen och redovisning. Viktigt enligt utförargruppen

9 Säkerställa finansieringen Klargöra ansvarsfrågan för städning av naturen. Kommunerna och staten, lagar och direktiv. Text finns! Koppla till strukturplan, besöksnäringsstrategin och nationella miljökvalitetsmål ”Naturvårdsplan” Hur uppfyller kommunerna uppsatta överenskommelser och mål? Text finns Ta fram underlag som visar förlorade intäkter vid utebliven skötsel av miljö- och naturvården. Ej framtaget, vilken detaljnivå krävs Undersöka alternativ finansiering, avgifter, mm. På gång Utifrån framtagen organisation och strategi uppvakta statliga myndigheter, organisationer På gång, ingår ej i utredningsuppdraget att uppvakta

10 Att tänka på Organisationen måste ge fortsatt möjlighet för kommunerna att bestämma vad som skall utföras utan samordning. Organisationen måste ge möjlighet att använda kommunal arbetskraft. Se till möjligheten att utveckla arbetsmarknadsenheten. Kan det finnas en permanent arbetsgrupp som kan användas för det samordnade arbetet? Vilka politiska beslut krävs? –Mål för nivån på natur- och miljövården? –beslut om kommunal finansiering? –beslut om organisation? –Resurser för GIS-arbetet (både att lägga in och uppdatera)?

11 Innehållsförteckning Mål och syfte Inledning Ansvarsfrågan för städning av naturen Kopplingen till strukturplanen, besöksnäringsstrategin och miljömålen Förlorade intäkter Finansieringsmöjligheter Förslag på organisation Vad krävs för att genomföra organisationsförslaget Hänsynstaganden


Ladda ner ppt "Attraktiv kust - Norra Bohuslän - Förutsättningar och strategier."

Liknande presentationer


Google-annonser