Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-02-13 Västra Götaland Inriktningsplanering för 2010-2019.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-02-13 Västra Götaland Inriktningsplanering för 2010-2019."— Presentationens avskrift:

1 2007-02-13 Västra Götaland Inriktningsplanering för 2010-2019

2 2007-02-13 PRINCIPSKISS ÖVER INFRASTRUKTURPLANERINGEN INRIKTNINGAR BEHOV MÅL OBJEKT INRIKTNINGAR ÅTGÄRDSPLANERING INRIKTNINGSPLANERING BESLUT OM PLANER GENOMFÖRANDE

3 2007-02-13 De tre planerna för 2004—2015 omfattar investeringar för totalt 16, 4 MDR KR per år i landet

4 2007-02-13 NY PLANOMGÅNG FÖR 2010-2019 2009 VÅREN 2008 2010 2010-2019 VÅREN 2007 SLUTDATUM för VGR 12 juni REGERINGENS PROPOSITION TRAFIKVERKEN, VGR MFL UTARBETAR FÖRSLAG TILL PLANER 2010-2019 REGERINGENS UPPDRAG OM ÅTGÄRDSPLANERING 2010-2019 RIKSDAGENS BESLUT BESLUT NYA PLANER INRIKTNINGSUNDERLAG från VGR till VV och BV GENOMFÖRANDE AV PLANER 2010-2019 REGERINGENS UPPDRAG (Dec 2006) REMISS

5 2007-02-13 Regeringens två ”erbjudanden” till Västra Götalandsregionen och Region Skåne Att bidra med ett sammanhållet regionalt inriktningsunderlag för planeringsperioden 2010 - 2019 Att till Regeringskansliet återrapportera erfarenheter av försöksverksamheten senast 1 september 2007

6 2007-02-13 Tolkning av ”erbjudande” 1 Nytt innehåll och nya arbetsmetoder Transportsystemet och infrastrukturen sätts in i ett samhällsutvecklingsperspektiv Vision Västra Götaland läggs till grund för arbetet Gräns- och transportslagsövergripande Fler intressenter ska kunna påverka Nära samverkan med trafikverken Förslagen ska ha ett brett politiskt stöd

7 2007-02-13 Tolkning av ”erbjudande” 2 Undersöka hur olika aktörer uppfattar planeringsprocessen i Västra Götaland Utvärdera våra kontakter, informationsutbyte etc med företrädare för trafikverken regionalt och centralt Värdera utfallet i trafikverkens redovisningar till regeringen Eventuellt redovisa överväganden om finansiering Lämna förslag om ökat regionalt ansvar inför den fortsatta planeringen 29 augusti - redovisning av erbjudande 2 till regeringen

8 2007-02-13 Organisation och ansvar Regionstyrelsen är huvudansvarig för ”erbjudandena” med Beredningsgruppen för Regionutveckling (BRU) som beredande instans. BRUs presidium och Regionutvecklings- sekretariatet är operativt ansvariga Sekretariatet ansvarar för analyser och utredningar samt leder arbetsgrupp med kommunförbund, trafikverk, Västtrafik, länsstyrelse m fl

9 2007-02-13 JANFEBRMARSAPRIL MAJ JUNI TIDPLAN - Inriktningsplaneringen våren 2007 Vägverket och Banverket lämnar inriktningsunderlag till regeringen 27 JUNI Remiss av reviderade nationella planer 2004--2015 Dialog, information med en rad interna och externa intressenter Framtagande av underlag mm Beslutsdatum BRU 15 maj RS 5 juni RF 11-12 juni

10 2007-02-13 Från regeringens beslut... Infrastrukturen ska bidra till att de transportpolitiska målen uppfylls Effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur Ett flertal nyinvesteringar är angelägna Åtgärder under 2010 - 2015 kan omprövas Nya planer för perioden 2010 – 2019 Ambition om vision för 2040 Nya upphandlingsmetoder eller finansierings- lösningar kan prövas

11 2007-02-13 I regeringens uppdrag: Tillgodose näringslivets behov av snabba och leveranssäkra transporter och medborgarnas behov av resor Planeras så att transportslagen kan komplettera varandra och fungera effektivt över kommun-, läns- och nationsgränser Bidra till att utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser minskar Bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås

12 2007-02-13 Vårt transportsystem ska… förbättra tillgängligheten nationellt och internationellt för landets viktigaste transport- och industriregion bidra till sänkta logistik- och transportkostnader för svensk industri och handel Särskilt stärka utvecklingsförutsättningarna för sjöfart, järnvägstransporter och kollektivtrafik genom regionförstoring skapa förutsättningar för ökad tillväxt och jämställdhet bli säkrare och mer robust annat ?

13 2007-02-13 Sårbarhetsanlays Framkomlighet och leveranssäkerhet - bristanalys Nya finansieringsmöjligheter Sam-modalitet – behov av kopplingar (gods/person) Kontakter med hamn-, flyg- och kombiterminalutredare Annat… Planerade aktiviteter


Ladda ner ppt "2007-02-13 Västra Götaland Inriktningsplanering för 2010-2019."

Liknande presentationer


Google-annonser