Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samtliga diagram MakroNytt 2-2014. Diagram 1 BNP i Sverige, säsongrensad Procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt resp. miljarder kronor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samtliga diagram MakroNytt 2-2014. Diagram 1 BNP i Sverige, säsongrensad Procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt resp. miljarder kronor."— Presentationens avskrift:

1 Samtliga diagram MakroNytt 2-2014

2 Diagram 1 BNP i Sverige, säsongrensad Procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt resp. miljarder kronor i 2012 års priser Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting. 2014-08-18MakroNytt 2/2014

3 Diagram 2 Hushållens konsumtion och sparande Procentuell förändring resp. procent av disponibel inkomst 2014-08-18MakroNytt 2/2014

4 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting. Diagram 3 Förändring arbetade timmar i olika sektorer Procentuell förändring från föregående kvartal, säsongrensade värden 2014-02-14MakroNytt 2/2014

5 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting. Diagram 4 Arbetade timmar resp. potentiella timmar Miljoner timmar per kvartal, säsongrensade värden 2014-02-14MakroNytt 2/2014

6 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting. Diagram 5 Relativ arbetslöshet Procent av arbetskraften 2014-02-14MakroNytt 2/2014

7 Källa: SCB och Sveriges kommuner och Landsting. Diagram 6 Underliggande nominellt respektive realt skatteunderlag samt pris Procentuell förändring 2014-08-18MakroNytt 2/2014


Ladda ner ppt "Samtliga diagram MakroNytt 2-2014. Diagram 1 BNP i Sverige, säsongrensad Procentuell förändring från föregående kvartal i årstakt resp. miljarder kronor."

Liknande presentationer


Google-annonser