Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap och Förändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap och Förändring"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap och Förändring
1FE850 Viktorija Kalonaityte

2 Detaljerade studieanvisningar DEL VI
Kapitel i första hand tillämpning vid rapportskrivande, kommer ej på tentamen, med undantag för avsnittet om effektiva chefer s Kapitel 17 i sin helhet Kapitel 18 i sin helhet Kapitel 19 i sin helhet Kapitel 20 är tillämpningsorienterat – läs inför fältarbetet, kommer dock inte på tentamen

3 Idag: Ledarskap Förändring Etik och själ i organisationer
Frågestund: genomgång av exempeltentan + tips och råd tentamen

4 Vad är ledarskap? Ledarskap är ett omskrivet och idealiserat fenomen, som ibland ses som en lösning för alla sorts problem inom olika samhällsarenor – politiken, föräldraskapet, skolan, arbetslivet… Men VAD är ledarskap? Bolman & Deal noterar att: Ledarskap handlar ofta om sökande efter trygghet och stabilitet i andra Ledarskap uppstår och finns mellan människor Ledarskap finns bortom formell makt; formell makt kan ibland hindra ledarskapsutövning Ledarskap blandas ihop med chefskap: “chefer gör saker på rätt sätt, medan ledare gör rätt saker” Förväntning på inspiration och trovärdighet Ledare formas av sin kontext och sina följare

5 Personliga egenskaper Situationsbaserat
Det goda ledarskapet? Personliga egenskaper Ett bästa sätt? Olika studier i försök att kartlägga personliga egenskaper och beteenden Situationsbaserat Olika omständigheter kräver olika typer av ledarskap Följarens förutsättningar, ”mognad” sägs vara avgörande

6 Ledarskap och genus Det finns inga påvisade skillnader i kvinnligt och manligt ledarskap Varför då så få kvinnor i ledande poster i företagsvärlden? Stereotypt tänkande: tron att kvinnor inte vill eller kan bli ledare Svår balansgång mellan motstridiga förväntningar: att vara kvinnlig vs. att vara chef/ledare vs. att vara en förälder Diskriminering eller positiv särbehandling av män Mindre belöningar i yrkeslivet

7 Fyra perspektiv på ledarskap:
Analytiker eller tyrann? Tjänare eller mes? Förhandlare eller lurendrejare? Profet eller fanatiker?

8 Strukturellt ledarskap:
Ordentligt påläst: förstå sin bransch och dess strukturella behov Kreativt sätt att se på strukturen: förstår kopplingar mellan strukturen, strategin och omvärlden Implementering i fokus: underskattar sociala och politiska processer Utvärdering, experiment och anpassning: kontinuerliga förbättringar

9 HR-ledarskap: Tror på människan: ord och handlingar som förmedlar tron på människor, i fokus: nöjda anställda Är synliga och tillgängliga: tar sig tid att prata med anställda och kunder Ger andra inflytande och makt: anställda får fatta egna beslut och testa egna lösningar

10 Politiskt ledarskap: Har klart för sig (och gör klart för andra) vad de vill och kan få Gör en bedömning av makt- och intressefördelningen Skaffar sig kopplingar till spelets huvudaktörer: relationer och nätverk Först övertyga, sedan förhandla och till sist använda sig av tvång…

11 Symboliskt ledarskap:
Föregår med gott exempel Fångar uppmärksamhet med hjälp av symboler Sätter ord på och erbjuder tolkningar av viktiga erfarenheter Förmedlar en vision och berättar historier/använder sig av historien

12 Effektiva högre chefer
Hur analysera ledarskap? Organisatorisk nivå: högre, mellan- eller lägre nivå Högre nivå: chefen som politiker, se kap. 10 Mellan- och lägre nivå: mest strukturfrågor, lite HR och politik Effektiv chef vs. framgångsrik chef? Effektiv = produktivitet och nöjdhet bland de anställda = huvudsaklig aktivitet kommunikation Framgångsrika = hur snabb de klättrade i organisationshierarkin = huvudsaklig aktivitet: nätverksbyggande En mer balanserad hållning = perspektivseende

13 Förändring Vad är en förändring? Är det innovationsprocessen och ny teknologi? Är det kontinuerlig anpassning till förändrad omvärld? Är det en sammanslagning eller byte av ägare? Är det en lösning i en krissituation?

14 Förändring och utbildning Förändring och omstrukturering
[Två viktiga tabeller, s. 443 och s. 458] Förändring och utbildning Förändring och omstrukturering Förändring och konflikt Förändring och förlust

15 Förändringsstrategier
Åtta stadier i förändringsstrategin: Förändringen måste uppfattas som viktig och angelägen Ett vägledande team behövs En trovärdig vision och strategi Kommunikation av visionen via ord, handlingar och symboler Undanröja hinder Dokumentera och synliggöra framsteg Stödja den nya kulturen

16 Själ och etik i organisationer
Struktur: mästerlighet och autonomi. Förutsätter tillgång till makt och mening HR: Omsorg och kärlek: förutsätter demokrati och jämlikhet Politik: rättvisa och makt. Förutsätter icke-hierarkiska strukturer Symbolism: tro och betydelse. Förutsätter mästerlighet och gemenskap


Ladda ner ppt "Ledarskap och Förändring"

Liknande presentationer


Google-annonser