Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Viktorija Kalonaityte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Viktorija Kalonaityte"— Presentationens avskrift:

1 Viktorija Kalonaityte Viktorija.Kalonaityte@lnu.se
Organisationsteori! Viktorija Kalonaityte

2

3 Organisationsteori: helhetsförståelse OCH specifika verktyg
Arbetsdelning och arbetsflöde Individ- och gruppsykologi Omgivning Ledarskap resp. chefskap Organisationskultur Regler, avtal och rutiner Managementmodeller Standardiserade organisationsstruktur Personlighetstester och psykologiska modeller för arbete med gruppbeteende = ? +

4 Där allting börjar… Källa:

5 Organisationsteori – ett relativt nytt forskningsområde
Grunderna las av industrialisering som möjliggjorde storskalig produktion Viktiga faktorer då: arbetsdelning, behov av chefer/managers, tillverkning som huvudproduktion, fokus på inhemska marknader Grundare av klassisk – och första – formulering av managementverktyg – och därför också organisationsteori – är Taylor, Fayol, Weber Taylor: scientific management Fayol: de första managementprinciperna Weber: byråkrati som idealet för organiseringen

6 Efterkrigsperiodens revideringar
Diego Rivera, väggmålning, Rouge Plant, Detroit Institute of the Arts

7 Neoklassisk organisationsteori: en revidering
Ökande komplexitet, differentiering av produktionen och ökande inslag av tjänsteproduktion Växande fokus på mänskligt beteende som avgörande för organisationers framgångar Nya röster som lyfte frågor som inte kunde hanteras av klassisk organisationsteori Barnard: ledarskap som symbolisk funktion, behov av en vision Simon: managementteorier måste prövas empiriskt, begränsad rationalitet i beslutsfattande Merton: hur byråkrati formar personer som jobbar inom den, dysfunktionella personlighetstyper som den ger upphov till Selznick: informella strukturer, individer har olika mål, även organisatorisk miljö har betydelse Cyert & March: makt och politik i organisationer, koalitioner

8 Framtidens (o)organisering?
Caracas, slumområde, Venezuela. Källa:

9 Postmodern organisationsteori: en revidering till
Dagens organisationer verkar i en annorlunda värld än de klassiska eller neoklassiska. Nya teknologier: t ex IT-sektorn Betydande (eller avgörande?) roll av tjänstesektorn, varumärken och marknadsföring samt kunskapsintensiv produktion Global marknad: försäljning, rekrytering, fördelning av olika organisatoriska funktioner, nätverk av leverantörer och distributörer, parallella marknader, skuggsektorer, outsourcing Hållbar utveckling/ekonomisk utveckling utan ansvar – problematisk; miljömedvetenhet, jordens framtid på agenda Fokus skiftar till värderingar, symboler, språk (både som många olika språk, men också kommunikationens roll), identitet och subkultur

10 Perspektivseende Bolman & Deal innehåller fyra perspektiv på organisationer och ledarskap Perspektivseende: vårt sätt att se helheten genom att titta på en aspekt i taget. Vad är ett perspektiv: Selektivt seende? Betoning av vissa aspekter? EN METAFOR? ELLER

11 Struktur Fokus på arbetsflöde och arbetsdelning
Abstrakta och fysiska strukturer Metaforer: organisation som fabrik, maskin Fokuserar på regler, formella mål, policy, teknologi, effektivitet Vill skapa metoder för effektiv social ingenjörskap

12 HRM Fokus på mänskligt beteende och gruppsykologi
Metoder för att skapa fungerande mänskliga relationer inom ramen för arbetsuppgiften/organisationsmål Metafor: organisation som familj Fokuserar på behov, färdigheter, relationer Vill skapa metoder för effektivt fungerande samspel mellan individer och organisationens mål

13 Det politiska perspektivet
Tar upp frågor kring olika intressen som individer och grupper har i organisationer Även beslutsprocesser, förhandling och auktoritet/maktkällor Metafor: djungel Fokuserar på maktspel, politiska processer, konflikter, olika intressen Vill skapa metoder för en demokratisk organisation där allas intressen är representerade

14 Det symboliska perspektivet
Fokus på mening, symboler, normer och värderingar i organisationer En organisation som ett minisamhälle som har sina subkulturer, sina hierarkier och sina normer Metafor: teater Fokuserar på människans skapande av mening, kulturen, ritualer, värderingar, historia, hjältar och outsiders Vill synliggöra omedvetna kulturella processer som påverkar organisationer

15 Ledarskap och etik, sedda ur kursbokens fyra perspektiv:
Etiska principen: Mästerlighet Omsorg Rättvisa Tro Ledarskapet: Analytiker, arkitekt Katalysator, tjänare Förhandlare Profet/poet

16 Förändring och organisation
Förändring skapar behov av omstrukturering Förändring skapar osäkerhet hos de anställda. stöd, uppmuntran och förståelse behövs. Förändring kräver förhandling och förståelse för varför vissa konflikter uppstår Förändring kräver ritualer för att sörja det gamla och införliva det nya


Ladda ner ppt "Viktorija Kalonaityte"

Liknande presentationer


Google-annonser