Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering av fastställda policies Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, Mats Jakobsson, BDO Riksbankens diarienummer 2009-88-STA PROTOKOLLSBILAGA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering av fastställda policies Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, Mats Jakobsson, BDO Riksbankens diarienummer 2009-88-STA PROTOKOLLSBILAGA."— Presentationens avskrift:

1 Implementering av fastställda policies Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, Mats Jakobsson, BDO Riksbankens diarienummer 2009-88-STA PROTOKOLLSBILAGA B Fullmäktiges protokoll 2009-10-16, § 6

2 Implementering av fastställda policies Inriktningen av granskningen har varit på övergripande styrning och inriktning av bankens verksamhet  Genomgång av under senaste tiden av direktionen fastställda policies  Uppföljning av hur fastställda policies implementeras inom Riksbanken  Uppföljning av hur direktionen följer upp de av direktionen fastställda policies

3 Riksbankens interna regelverk  Ny tillämpning från och med den 1 juli 2008.  Uppdelat på tre typer av dokument  Policy (Direktionen)  Regler (Avdelningschef)  Rutinbeskrivning (Avdelningschef eller han/hon som ansvaret delegerats till)  Uppföljning  Ansvarig för uppföljningen av regelverkets efterlevande åvilar enligt instruktionen avdelningscheferna.  Uppföljning skall ske genom en rullande plan som fastställs vid den årliga verksamhetsplaneringen och skall göras av ansvarig avdelning.

4 Under senaste tiden fastställda policy  Under 2009 så har direktionen inte fastställd någon ny policy  Arbetsmiljö policy utarbetas, men är ännu inte fastställd.

5 Implementering och uppföljning av fastställda policies  Implementeras genom att regler anpassas med vägledning av de policies som direktionen har fastslagit.  Uppföljning från direktionens sida sker genom rapporteringen av bland annat verksamhetsplanen. Exempel på annan uppföljning är:  Chefspolicy och Mångfaldspolicy följs upp genom rapportering av medarbetarundersökningen  Kommunikationspolicyn följs upp genom rapportering av målgrupp och medieanalys.  Säkerhetspolicyn följs upp genom rapportering från SÄK

6 Avsaknad av policy - styrdokument  Policy för arbetsmiljö (under utveckling)  IT-policy  Policy för intern styrning och kontroll  Ändamålsenlig och effektiv organisation  Tillförlitlig finansiell rapportering  Policy för regelefterlevnad  Hur skall regelefterlevnad säkerställas?  Internrevisionen  Vilken funktion skall internrevisionen ha och vilket ansvar, arbetsuppgifter och rutiner för rapportering skall följas?  Vilka resurser skall internrevisionen ha?  Hur skall internrevisionen organiseras?


Ladda ner ppt "Implementering av fastställda policies Fullmäktiges revisionsenhet (REV) Ove Olsson, Mats Jakobsson, BDO Riksbankens diarienummer 2009-88-STA PROTOKOLLSBILAGA."

Liknande presentationer


Google-annonser