Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En kommunallag för framtiden Slutbetänkande SOU 2015:24

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En kommunallag för framtiden Slutbetänkande SOU 2015:24"— Presentationens avskrift:

1 En kommunallag för framtiden Slutbetänkande SOU 2015:24
Tünde Petersson Kommunjurist Kommunstyrelsen Rättvisans gudinna i romersk mytologi. Justitia avbildas oftast med en balansvåg ( rättvisa) i ena handen och ett svärd (makten) i den andra. I modern tid har det också blivit populärt att förse justitia med ögonbindel. Ögonbindeln skall symbolisera allas likhet under lagarna.

2 Kommunallagen (1991:900) Nuvarande kommunallag – i kraft 1992
Nya behov och utmaningar

3 Kommunstyrelsens roll stärks
Idag – samordnande roll Utvidgas och stärks KF sätter ramarna

4 Nämnderna är alltjämt ansvariga för sina verksamhet!
Generell anställningsstopp Beslut om vissa särskilt angivna förhållanden Kommunstyrelse Beslut på personal,-säkerhets- och miljöområden. Kommunstyrelsens ansvar vid revision? Det är nämnderna som ansvarar att verksamheten styrs enligt mål och riktlinjer som beslutas av KF. Styrelsen däremot ansvarig för belsutet dem fattar. En granskning av nämndernas och styrelsens verksamhet och de beslut de fattar sker bl.a. inom ramen för den kommunala revisionen. Såväl styrelsen som nämnderna kan då komma att kritiseras för beslut de har fattat men även för att de har underlåtit att fatt nödvändiga beslut. KF beslut måste vara tydligt och övervägt. Övergripande ekonomiska beslut

5 Majoritetsstyre Utredningar sedan 1970-talet
Kvalificerad majoritet av KF under mandatperioden före det träder i kraft Syftet vitalisera KF synliggöra de politiska skiljelinjerna

6 Förtroendevalda och anställda i kommunen
Instruktion till direktören Vad är ordförandens roll i styrelsen? Förvaltningschefer

7 EU - rätten

8 Laglighetsprövning Utvidgat medlemskap: företag med fast driftställe,
ideella föreningar om föreningens styrelse har säte i kommunen eller om föreningen bedriver verksamhet där samt vissa unionsmedborgare (som inte får folkbokföras). Laglighetsprövning Verkställighet

9 Anmälningsskyldighet till nämnder
Delegering Webbaserad anslagstavla

10 Revision Revisorernas budget Revisorernas sakkunniga Ordförande från den politiska minoriteten Årsredovisning Ansvarsfrihet

11 Tack ska ni ha! Frågor?


Ladda ner ppt "En kommunallag för framtiden Slutbetänkande SOU 2015:24"

Liknande presentationer


Google-annonser