Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AKUT NEUROLOGI João Fernandes ST-Läkare Neuro & Rehab Klinik – NÄL AT-dag Neurologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AKUT NEUROLOGI João Fernandes ST-Läkare Neuro & Rehab Klinik – NÄL AT-dag Neurologi."— Presentationens avskrift:

1 AKUT NEUROLOGI João Fernandes ST-Läkare Neuro & Rehab Klinik – NÄL AT-dag Neurologi

2 Innehåll Konfusion Epilepsi vs Synkope Yrsel Stroke

3 “When you hear hoofbeats, think of horses not zebras” Theodore Woodward

4 Konfusion MedvetandetSensoriumVakenhetKlarhetSjälvmedvetande

5 Konfusion Medvetenhet Klarhet Vakenhet

6 Konfusion Vad kännetecknar konfusion? Grundläggande fysiopatologisk mekanism? Diagnostiska kriterier?

7 Konfusion Orsaker Infektion Metaboliska faktorer Organsvikt Endokrinopati Näringsbrist Intoxikation och Utsättning Läkemedel Vaskulära händelser CNS neoplasi och trauma Epileptiska anfall Hypertonisk encefalopati

8 Konfusion Kliniska Manifestationer (pre-morbid status?) - Förloppet - Uppmärksamhet - Orientering - Vakenhetsgrad - Varseblivning - Tankeförmåga och innehåll - Emotionell kontroll - Språkförmåga - Sömnmönster

9 Konfusion Kliniska tecken Pupiller och ögonbotten Ögonrörelser Motorfunktion Allmänundersökning

10 Konfusion LAB Elektrolyter Glukos Urea Kreatinin Blodstatus + Diff Levestatus Koagulation Toxikologiska prover EKG LP CT

11 Krampanfall Grundläggande fysiopatologisk mekanism? Semiologi? Varför är anfallens semiologi viktigt?

12

13 Krampanfall Etiologi Systemiska faktorer Läkemedel och toxiner Utsättningssyndrom Infektion Vaskulär Trauma Neoplasi Idiopatisk Feber Genetiska syndrom

14 Synkope Definition Grundläggande fysiopatologisk mekanism? Finns det utlösande faktorer?

15 Synkope InnanSynkopeEfter

16

17 Synkope Orsaker Reflex medierad Neurocardiogenisk Situation betingad Carotid sinus syndrom Ortostatisk Hypoadrenergisk ortostatisk hypotension Postural tachycardia syndrom Hyperventilation Kardiell

18 Synkope Differentiell Diagnos Epilepsi Dropp attacks Cataplexi (Narkolepsi) TIA?????

19 Yrsel Hur kan man skilja mellan central och perifer yrsel? 1) Vad menar patienterna när de klagar över yrsel? 2) Är yrsel fokusen i symptomatologin? 3) Klassifikation av den kliniska bilden a) svår långvarig yrsel b) Återkommande ställningsutlösta attacker c) Återkommande spontana yrselattacker 4) Nogrann neurologisk status 5) Neurootologisk undersökning

20 The head thrust test The head thrust test is a test of vestibular function that is performed as part of the bedside examination. Kevin A. Kerber, and Robert W. Baloh Neurol Clin Pract 2011;1:24-33 Copyright © 2011 by AAN Enterprises, Inc.

21

22

23

24 Stroke TIA är hjärnans “instabil angina”. Finns det vaskulära riskfaktorer? Tidsförlopp Snabb utredning och diagnostik har stora konsekvenser. Varför bör man göra en CT?

25

26 Stroke Symtom och kärlområde (främre eller bakre cirkulation?) Differentiell Diagnos Blodtryck?


Ladda ner ppt "AKUT NEUROLOGI João Fernandes ST-Läkare Neuro & Rehab Klinik – NÄL AT-dag Neurologi."

Liknande presentationer


Google-annonser