Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sjukdomar i sin.cavernosus och orbita. Sinus cavernosus Trabekulär venös kavitet ”Lateral sellar compartment” ”Spagetti junction” 1 x 1,3 x 2 cm Klinik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sjukdomar i sin.cavernosus och orbita. Sinus cavernosus Trabekulär venös kavitet ”Lateral sellar compartment” ”Spagetti junction” 1 x 1,3 x 2 cm Klinik."— Presentationens avskrift:

1 Sjukdomar i sin.cavernosus och orbita

2 Sinus cavernosus Trabekulär venös kavitet ”Lateral sellar compartment” ”Spagetti junction” 1 x 1,3 x 2 cm Klinik –Ögonmotorikpåverkan –Känselstörning –Proptos –Ptos –Efferent pupilldefekt –Svullnad –Rödögdhet Dubbelt lager av dura

3 Patologi Tumör Inflammation –Infektion –Icke-infektiös inflammation Vasculära tillstånd –Aneurysm –Fistel »Direkt »Indirekt

4 Tumor –Vanligaste orsaken till sinus cav. syndrom –Exempel Meningiom Hypofystumör Metastas (bröst, prostata, lunga) ÖNH-tumör –Behandling beror på tumörtyp –Total resektion av benigna tumörer bara om uttalade symtom

5 Inflammation –Infektion Septisk trombos A) Direktspridning: Infektion i munhåla, ansiktshud, sinus (- vanligast!) B) Septisk embolism

6 Symtom: –Cavernosus symtom (ffa perioculärt ödem, proptos och abduktionssvaghet) –Synnedsättning/blindhet (7-22%) –Sepsis (feber, medvetandepåverkan, tachycardi, mm) –Huvudvärk (latens mellan primära symtom och CNS symtom ofta ca 1-2 veckor)  –Meningit/encefalit, hjärnabscess, hemorragisk infarkt, hypofyssvikt –Koma/död

7 Agens: Staf aureus 70% Streptococcer 20% Diagnos: –MR (cavernosusexpansion, indirekta tecken på venös stas)

8 Behandling: Iv antibiotica - lång behandlingstid Ev Kirurgiskt dränage av härd Ev steroider och antikoagulantia - kan minska morbiditet

9 –Icke-infektiös inflammation i sin. cavernosus Kliniskt svårdifferentierat, men inget infektionsfokus Efter neurokirurgi, skallfrakturer/huvudtrauma Vid SLE, Behcet, Sarcoidos, Koagulopati, Blodmalignitet, mm

10 Vasculära tillstånd –Aneurysm Ingen stor risk för SAH Kan leda till fistulering Behöver inte alltid behandlas

11

12 –Fistel –”Direkt” (Typ A) –Från carotis –”Indirekt” (typ B-D) –Från grenartärer till carotis –Pga trauma eller spontant vid ruptur av aneurysm

13 ”Direkt” (Typ A) –Vanligast –Huvudtrauma, ssk skallbasfraktur –Plötslig debut –Uttalade symtom »Rött öga, Proptos, chemos »Värk »Diplopi »Pulsljud »Synnedsättning pga retinal ischemi

14 ”Indirekt” –Äldre kvinnor –Även pat med bindvävssjd –Långsammare spontan debut »Vida kärl, chemos, proptos »Diplopi »Pulsljud »Värk »Förhöjt IOP

15 –Diagnos –CT/MR: tex Vida orbitala vener, ögonmusklerna förtjockade –Kateterangiografi kan behövas! –Ev endovasculär åtgärd

16 –Ofta spontan läkning (20-60%) –Aktiv åtgärd om »synhotande »värk »neurologiska symtom »risk för intrakraniell blödning

17 Orbital sjukdom Endokrin oftalmopati Orbital inflammation –Infektiös –Icke-infektiös Orbital tumör

18 Endokrin oftalmopati –Vanligaste orbitala inflammationen –Radiologi, ev biopsi - endast om oklar diagnos

19 Frank Träisk St Eriks Ögonsjukhus19 1.Ögonlocksretraktion !!

20 Infektiös/Icke-infektiös orbital inflammation A. Infektiös orbital cellulit –Ofta pga sinuit –Feber, orbital svullnad –Restriktiv ögonmuskel- påverkan

21 B. Icke-infektiös Myosit/Orbital inflammation –Del av systemsjukdom »Särskilt om bilat och hög SR »Vasculit, särskilt Wegener ANCA, Biopsi »Sarcoidos Hälften har extraoculära symtom Lungrtg/CT, ACE, Biopsi

22 –Idiopatisk orbital inflammation »6% av alla orbitala sjukdomar »Dakryoadenit/Myosit/Tolosa Hunt »Alla åldrar »Uni/bilateral »Uteslutningsdiagnos Kortisonsvar inte diagnostiskt Diff: Systemisk inflammatorisk sjukdom Neoplasi (tex lymfom) Infektion

23 »Biopsi ofta nödvändigt för diagnos ev låta bli om typisk klinik, radiologi och förlopp som a) myosit eller sklerit b) snabbt insättande smärtsamt apexsyndrom c) akut dakryoadenit med snabbt steroidsvar och med radiologisk regress på 3 mån »Skleroserande form svårbehandlad - ev assoc till förhöjt S-IgG4 och multiorganpåverkan samt ökad risk för utveckling av lymfom’ ¨ (Berry-Brincat, Rose. Curr Op Oph 2012)

24 Orbital tumör (Bonavolonta et al. Ophth Plast Rec Surg 2013) 2480 orbitala tumörer 1976-2011 68% benigna »dermoid »hemangiom »mucocele »meningiom 32% maligna (vanligare när pat >60 år) »non-Hodgin lymfom »basalcells carcinom »metastaser

25 –Orbitalt lymfom »Vanligaste primära orbitala tumören >60 års ålder »MALT vanligast (mucosa-associated lymphoid tissue) »Ofta långsam progress och äldre patient »Kan imitera idiopatisk orbital inflammation radiologiskt och kliniskt »Kan vara dubbelsidigt »Biopsi »Behandling : strålning/ev kemoterapi

26 –Metastas »Bröst, lunga, prostata, GI, njure

27 Svullnad, proptos, diplopi Sinus cavernosus- syndom Tumör Inflammation –Infektiös –Icke-infektiös Vasculära tillstånd –Aneurysm –Fistel »Direkt »Indirekt Orbital sjukdom Endokrin oftalmopati Inflammation »Infektiös »Icke-infektiös Orbital tumör


Ladda ner ppt "Sjukdomar i sin.cavernosus och orbita. Sinus cavernosus Trabekulär venös kavitet ”Lateral sellar compartment” ”Spagetti junction” 1 x 1,3 x 2 cm Klinik."

Liknande presentationer


Google-annonser