Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Norrman / Pikwer © Ryggsmärta Anamnes Debut (snabb, långsam, trauma, sträckning). Förlopp. Duration. Lokalisation. Strålning ner i benen. Utbredning. Konstant.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Norrman / Pikwer © Ryggsmärta Anamnes Debut (snabb, långsam, trauma, sträckning). Förlopp. Duration. Lokalisation. Strålning ner i benen. Utbredning. Konstant."— Presentationens avskrift:

1 Norrman / Pikwer © Ryggsmärta Anamnes Debut (snabb, långsam, trauma, sträckning). Förlopp. Duration. Lokalisation. Strålning ner i benen. Utbredning. Konstant smärta. Rörelsesmärta. Duration. Psoaslindring. Intensitet (VAS). Kunnat sova. Påverkan arbete, fritid. Självmedicinering. Tidigare liknande besvär. Arbete. Arbetsuppgifter. Sjukskrivningsbehov. Rökning. Alkohol. Social situation. Sjukdomar. Hjärta. Lunga. Opererad tidigare. Mediciner. ÖK. Vad önskar patienten (sjukskrivning, smärtstillande, utredningar). Status AT. Temp. RyggstatusInspektion (skolios). Funktion (flex, extention, lateralflexion, Shobers) Palpation (spinal, transversal, muskler, öm, hak) SI-lederna (palp, max höftflex, bäckenkompr) SLR. Bragard. Lasague. Femoral stretch test. NeurolSensorik distalt (stick medialt, dorsalt och lateralt) Ridbyxeanestesi Tågång. Hälgång. Tåextension. Plantarflexion. Reflexer (patella, akilles, Babinski) Höftstatus. Trendelenburg. PR (sfinktertonus, prostataknöl, os coccygis). Bladderscan. Kemlab Blodstatus, CRP, SR, U-sticka. PSA? ALP? Ca? Fyslab SlätröntgenTrauma. Tumör. Infektion. Spondylolistes. Kotkompr. Alla med kvarstående besvär efter 2-3 mån (20-50 år). Äldre och yngre skall röntgas tidigare. CT / MRCauda equina. Progredierande spt / neurol bortfall. Preoperativt. Terapiresistent smärta. Kvarstående rhizopati efter 6 v. Misstanke tumör, metastas, infektion. ScintigrafiKan finna tumör och infektion tidigare än slätröntgen. Bedömning Röntgen (akut, poliklinisk) Inläggning (går ej att smärtlindra, misstanke om svår sjukdom). Smärtstillande. Sjukskrivning Bra att röra sig. Psoasläge. Uppföljning (HC, remiss ryggteamet) Sjukgymnast-remiss (var liberal) Sök åter om svårt kontrollera avföring, miktion. Underlivsanestesi. Kopia till vb läk HC.

2 Norrman / Pikwer © Ryggsmärta Diffdiagnoser Lumbago. Rygginsufficiens. Lumbagoischias. Rhizopati. Diskbråck (4%). Ischias. Smärtutstrålning (nervrot L5 och S1 vanligast). Neurologistatus som passar med enskild nervrot. Diskdegeneration Spondylolisthes (>grad 1) Spinal stenos (4%) Kompressionsfraktur (4%) - Osteoporos Beschterew, RA, Reaktiv artrit, Psoriasisartrit. Farligt!!! Cauda equina (Ridbyxeanestesi, urinretention, sfingtertonus, MR) Malignitet (Vikt↓, progr smärta, kontinuerlig, tid malignitet) Infektion (<1% inkl malignitet, feber, lab, missbrukare, cystoskopi) - Septisk spondylit - Diskit - Tuberculos Inre organ (< 1%) - Aortadissektion - Hjärtinfarkt Röd flagg Ålder 55 år Konstant (> 1mån). Progredierande smärta. Känd cancer. Viktnedgång. SR-stegring. Miktionsproblem. Sfingtertonus↓. Avf-inkontinens. Ridbyxeanestesi. Feber. Nedsatt AT. Missbruk. HIV. Cystoskopi. Trauma. Systemisk steroidbehandling. Bestående svår rörelseinskränkning. Intensifierad smärta vid minsta rörelse. Värre smärta vid hosta, nysning. Utbredd, progredierande motorisk svaghet / gångstörning. Strukturell deformitet. Misstänkt inflammatorisk systemsjukdom - Gradvis insättande sjukdom före 40 års ålder - Morgonstelhet - Ihållande rörelseinskränkning - Perifert ledengagemang - Irit, hudutslag, kolit eller uretrit - Hereditet (Reumatisk / Cancer)


Ladda ner ppt "Norrman / Pikwer © Ryggsmärta Anamnes Debut (snabb, långsam, trauma, sträckning). Förlopp. Duration. Lokalisation. Strålning ner i benen. Utbredning. Konstant."

Liknande presentationer


Google-annonser