Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieklimatundersökningen 2015 Presentation av resultaten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieklimatundersökningen 2015 Presentation av resultaten."— Presentationens avskrift:

1 Studieklimatundersökningen 2015 Presentation av resultaten

2 Bakgrund  Studieklimatundersökningen skickas årligen ut till alla 1, 3 och 5 årets studerande  Besvarades av 483 personer (28,4 % av utskicket)  199 första årets/27,4 %, 163 tredje årets/30,2 % och 121 femte årets studerande/27,8 %  Till näst följer bakgrundsstatistik Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

3 Svar per fakultet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

4 Svar per kön och modersmål Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

5 Deltagande i aktiviteter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

6 Studieplanering och studierådgivning  Många anser att det är möjligt att avlägga 60sp/år, men andelen minskar betydligt från första till femte året  De flesta har vänt sig till egenläraren vid frågor  Första årets studerande har också i många fall vänt sig till studenttutor och femte årets studerande har kontaktat studierådgivaren och/eller studiesekreteraren Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

7 60sp/år Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

8 60sp/år fakultetsvis Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

9 Planering av studierna Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

10 Råd eller hjälp med följande ärenden Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

11 Besökt följande personer eller enheter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

12 Mina studiefärdigheter och min studieförmåga  De flesta anser att de haft tillräckliga förskunskaper för kurserna de gått  Andelen ökar per årskurs vilket tyder på att nivåhöjningen är lämplig  Många har upplevt osund stresskänsla av olika orsaker och också oönskad ensamhet  Hälsoskäl är den största orsaken till långsammare studietakt Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

13 Studiernas framskridande Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

14 Osund stresskänsla Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

15 Långsammare studietakt Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

16 Studiernas struktur och innehåll  Studerandena anser att kurserna uppfyller sina lärandemål  Nivån på kurserna anses vara lämplig  Studerandena uppskattar kontaktundervisning  Kursutvärderingen kunde användas i större utsträckning  lärarna kunde presentera tidigare kursutvärderingar och berätta vad de förändrat  Arbetsbördan anses vara lämplig  Studerandena önskar möjlighet till sommarstudier Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

17 Utbildningens kvalitet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

18 Uppfyller kurserna sina lärandemål? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

19 Bedöm kursutvärderingen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

20 Har du fått följande information? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

21 Praktiska studiearrangemang Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

22 Bedöm studiernas belastning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

23 Magisterstudier jämfört med kandidatstudier Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

24 Kommentarer till studiernas struktur och innehåll  ”Det är svårt att säga något om studiernas belastning eftersom det varierar helt och hållet från kurs till kurs. Vissa är alldeles för överväldigande och tidskrävande och andra kan man bara flyta igenom.”  ”Läskurser har inte utvärderats enligt vad jag kommer ihåg. Läskurser gör att det är lätt att studera i egen takt, men uppmuntrar inte till diskussion, argumentation, reflektion och utvecklar inte alls sociala färdigheter som förmåga att jobba i grupp.” Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

25 Studiemiljö  Studerande anser att det råder god studiemiljö vid Akademin  Få har blivit diskriminerade, men de som blivit det upplever att det inte fått tillräckliga följder då de anmält det  Många anser att de inte kan bedöma ifall det förekommer mobbning vid ämnet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

26 Atmosfären vid utbildningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

27 Orättvis bedömning, kränkande behandling, mobbning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

28 Orsaker till diskriminering Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

29 Hur ofta har kränkningen skett? Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

30 Precisering av trakasserier Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

31 Kommentarer till studiemiljön  ”Personer som har missat deadline har lika stor chans att få ett bra vitsord som personer som lämnade in en uppgift före en deadline.”  ”Sammansvetsade studiegrupper - låter ingen "ny" komma in i gänget”  ”Jag anser att vissa professorer inte har samma krav på alla studerande. T.ex. får vissa studerande missa mycket mer än egentligen tillåtet.”  ”Könsdiskriminering av speciellt äldre lärare förekommer, och det är kränkande.” Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

32 Mitt eget kunnande  Studerandena upplever att de utvecklas på många olika plan under studierna  De uppger att de får många nyttiga färdigheter  Både vad gäller tankesätt, egenskaper, kommunikation och så vidare  Det finns dock utrymme för förbättring på vissa fronter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

33 Utvecklade kunskaper Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

34 Utvecklade förmågor Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

35 Kommunikativa färdigheter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

36 Framtiden  De flesta fortsätter med sina studier till hösten  Endast en fjärdedel av femte årets studerande blir färdiga och ska söka jobb  En stor del tredje årets studerande fortsätter med kandidatavhandling ännu till hösten Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

37 Höstterminen 2015 (första årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

38 Höstterminen 2015 (tredje årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

39 Höstterminen 2015 (femte årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

40 Livet efter studierna (första årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

41 Färdigheter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

42 Val med nuvarande erfarenhet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

43 Introduktionen till ÅA och studierna  Studieorienteringen är nyttig, men upplevs vara för intensiv  Kunde tas upp information i den takt den behövs  Egenlärarverksamheten och studenttutorverksamheten upplevs väldigt positiva av första årets studerande Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

44 1-3 faktorer bakom valet av ÅA (första årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

45 Studieorientering och infoguider (första årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

46 Träffat studenttutor (första årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

47 Träffat egenlärare (första årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

48 Nyttig egenlärarverksamhet (första årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

49 Diskussion med egenlärare (första årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

50 Avhandlingen och handledningen  Det önskas tydligare instruktioner för vad som förväntas av en avhandling  Studerandena vill också lära sig mer om att skriva vetenskapligt under studierna  Handledningen verkar fungera väl Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

51 Nuläget med kandidatavhandlingen (tredje årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

52 Nuläget med avhandlingen (femte årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

53 Handledare (tredje årets studerande) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

54 Gällande kandidatavhandlingen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

55 Gällande avhandlingen (pro gradu/diplomarbete) Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

56 Handledning och stöd Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

57 Stödformer Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo

58 Uppmaning Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo


Ladda ner ppt "Studieklimatundersökningen 2015 Presentation av resultaten."

Liknande presentationer


Google-annonser