Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Studieklimatundersökningen 2010 Chock eller förväntat resultat? Pimp my undervisning 30.9.2010 Ole Karlsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Studieklimatundersökningen 2010 Chock eller förväntat resultat? Pimp my undervisning 30.9.2010 Ole Karlsson."— Presentationens avskrift:

1 1 Studieklimatundersökningen 2010 Chock eller förväntat resultat? Pimp my undervisning 30.9.2010 Ole Karlsson

2 2 Om enkäten Studieklimatenkäten är egentligen tre enkäter – Årets gulnäbbar – Tredje årets studerande – Femte årets studerande De flesta frågorna är samma men varje enkät har några egna delområden t.ex. studieorienteringen för gulnäbbar Studerandena hade möjlighet att svara på enkäten under tre veckor i slutet av april-början av maj Avsikt – Kännedom om hur studerandena uppfattar sin studietid – Direkt stöd för utvecklingen av verksamheten – Göra studerandena medvetna om olika syften med studierna – Information om akademins stödfunktioner

3 3 Allmänt om årets enkät Antal svar – Gulnäbbar 169/ svarsprocent 26,5 % – Tredje årets studerande 124/ 25 % – Femte årets studerande 94/ 34 % (ett fel i hämtningen från Sture gjorde att alla femte årets studerande inte fick enkäten) Av de svarande var 66-71 % kvinnor vilket är aningen högre än den egentliga fördelningen, ca 65 % 10-15 % hade finska som modersmål

4 4 Vilka undervisningsmetoder har du stött på? GulnäbbarTredje åretFemte året Föreläsning 100 %10094,5 Audio/videoföreläsning3830,525,5 Seminarier (studerandena presenterar egna arbeten)589193,5 Grupparbete87 77,5 Laborationer32,52614 Räkneövningar49,540,520 Fältarbete1923,515 Praktik184249 Annat1917,519 Tabellen visar procentuella fördelningen per metod Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

5 5 Vilka examinationsformer har du stött på? GulnäbbarTredje åretFemte året Tentamen 99,5 %9988,5 Hemtentamen51,564,547 Uppsats (recension, referat)728876,5 Projektarbete3855,541,5 Portfolio2034,518 Kontinuerliga, korta övningsuppgifter65,569,553 Annat7,510,58,5 Tabellen visar den procentuella fördelningen per examinationsform Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

6 6 Bedöm hur kursutvärderingen genomförts i dina studier GulnäbbarTredje åretFemte året Ingen kurs har utvärderats (0 %) 1 %1,57,5 Få kurser har utvärderats (25 %)15,52631 Ungefär hälften av kurserna har utvärderats (50 %)26,522,517 Större delen av kurserna har utvärderats (75%)323021,5 I princip alla kurser har utvärderats (90-100%)252023,5 Tabellen visar den procentuella fördelningen Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

7 7 Studiernas arbetsbörda är GulnäbbarTredje åretFemte året Alltför liten 0 %10 Ganska liten6,543 Lämplig3647,554,5 Ganska stor53,53841,5 Alltför stor49,51 Tabellen visar den procentuella fördelningen, % för ’ingen åsikt’ inte angett Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

8 8 Studietakten i kurserna är GulnäbbarTredje åretFemte året Alltför långsam 0 %10 Ganska långsam5,56,5 Lämplig5164,557,5 Ganska snabb3822,534 Alltför snabb65,51 Tabellen visar den procentuella fördelningen, % för ’ingen åsikt’ inte angett Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

9 9 Orsaker som försvårat studiernas framskridande GulnäbbarTredje åretFemte året Kurser kolliderar 46 %7352 Alltför svåra kurser342712,5 Det finns för få kurser att gå och inga ersättande läskurser355043,5 De obligatoriska kurserna går för sällanx4144,5 Lärarnas undervisning stöder inte inlärningen29,535,519 Tabellen visar andelen studerande (%) som ansåg att orsaken påverkat studierna Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

10 10 Orsaker som försvårat studiernas framskridande GulnäbbarTredje åretFemte året Brister i tidsplanering 46 %4844 Bristande studieteknik3734 Bristande motivation445245 Lönearbete213153 Förtroendeuppdrag/ föreningsverksamhet183626 Familjeskäl1923 Tabellen visar andelen studerande (%) som ansåg att orsaken påverkat studierna Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

11 11 Har dina studier utvecklat följande kunskaper/egenskaper? GulnäbbarTredje åretFemte året Vetenskapliga arbetsmetoder 51 %5783 Analytiskt och kritiskt tänkande547776 Anpassningsförmåga/flexibilitet527560 Reflektion över egna värderingar495470 ÅA:s forskning i ämnet 253237 Andra kulturer28 30 Antal svarande (%) som kryssat för i hög eller i mycket hög grad Övriga alternativ liten grad, inte alls och kan inte bedöma

12 12 Har dina studier utvecklat följande färdigheter? GulnäbbarTredje åretFemte året Uttrycka sig i skrift på svenska355264 Uttrycka sig muntligt på svenska274847 Uttrycka sig muntligt på främmande språk183528 Presentationsförmåga305651 Söka information346778 Antal svarande (%) som kryssat för i hög eller i mycket hög grad Övriga alternativ liten grad, inte alls och kan inte bedöma

13 13 Om du med din nuvarande erfarenhet skulle få välja på nytt Tredje åretFemte året Välja samma utbildning vid ÅA10074 Välja samma utbildning vid annat universitet23 Välja annan utbildning vid ÅA148 Välja annan utbildning och annat universitet56 Börja vid yrkeshögskola23 Inte inleda högskolestudier00 Totalt 12394 Tabellen visar det faktiska antalet, inte procenttal En person bland treorna svarade inte på frågan


Ladda ner ppt "1 Studieklimatundersökningen 2010 Chock eller förväntat resultat? Pimp my undervisning 30.9.2010 Ole Karlsson."

Liknande presentationer


Google-annonser