Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infektioner i förskolan. Sjukfrånvaro i förskolan Minst 90% av sjukfrånvaron orsakas av infektionssjukdomar 60-70% av infektionssjukdomarna är luftvägsinfektioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infektioner i förskolan. Sjukfrånvaro i förskolan Minst 90% av sjukfrånvaron orsakas av infektionssjukdomar 60-70% av infektionssjukdomarna är luftvägsinfektioner."— Presentationens avskrift:

1 Infektioner i förskolan

2 Sjukfrånvaro i förskolan Minst 90% av sjukfrånvaron orsakas av infektionssjukdomar 60-70% av infektionssjukdomarna är luftvägsinfektioner

3 Barn på daghem drabbas av fler infektioner är barn som vistas hemma

4 Av luftvägsinfektionerna bland barn i förskolan kan 20-30% hänföras till daghemsvistelsen i sig

5 ”Riskfaktorer” Barnets ålder Barnets ålder vid daghemsdebuten Gruppens ålderssammansättning

6 ”Riskfaktorer” forts Antalet barn i gruppen Antalet barn på förskolan Barntäthet dvs antalet barn /m² eller m³ luftvolym / barn

7 ”Riskfaktorer” forts Vistelsetid på förskolan Vistelsetid utomhus

8 Interventionsstudier Med hjälp av strikta hygienrutiner kan sjukligheten på grund av diarré och luftvägsinfektioner minska.

9 Interventionsstudie av Uhari M, Mottonen M Randomiserad studie på 20 förskolor En timmes utbildning för personal om smitta och smittspridning vilken upprepades tre gånger under studietiden. Intervention – intensifierad handtvätt, pappershanddukar, regelbunden tvätt av leksaker, blöjbytesrutiner uppmärksammades.

10 Forts interventionsstudie Uhari Barnen på interventionsdaghemmen hade färre dagar med infektionssymtom utom för diarré där man för barn över tre år inte kunde finna några skillnader. Antalet infektionsepisoder för barn yngre än 3 år var färre i interventionsgruppen Antalet läkarbesök pga infektionssjukdom var färre i interventionsgruppen

11 Kunskapen om sambanden mellan hygienrutiner, gruppstorlek, inomhusmiljö och utevistelse är otillräcklig som grund för rådgivning

12 Syfte  Att kartlägga faktorer som kan ha betydelse för smittspridning i förskolan. Faktorer som ska studeras är bland annat handtvätt, blöjbyte, utevistelse och livsmedelshantering.  Att kartlägga vilka riktlinjer som finns för hantering av infektionssjukdomar.  Att ta reda på hur information om infektioner och smittspridning förmedlas till personalen i förskolan.

13 Syfte forts Att under två veckor studera hur frånvaron i förskolan ser ut på gruppnivå och sedan relatera till rapporterade vardagsrutiner. Att på ett begränsat antal förskolor, senare göra en interventionsstudie för att se om man med förändrade hygienrutiner kan minska smittspridningen.

14 Kommungrupper i studie ”Infektioner i förskolan” Grupp 1: storstäder, förortskommuner (39) Grupp 2: större städer, medelstora städer och övriga större kommuner (97) Grupp 3: industrikommuner (53) Grupp 4: landsbygdskommuner, glesbygdskommuner och övriga mindre kommuner (101)

15 Urval av kommuner Slumpmässigt valdes 20 kommuner från grupp ett samt 15 kommuner från var och en av övriga grupper ut. Alla kommuner kontaktades per telefon mellan den 22 april och 9 maj 2003 för att få en aktuell förteckning över samtliga förskolor.

16 Urval förskolor Från varje landsting /region väljs slumpmässigt 15 förskolor Från varje storstad väljs dessutom slumpmässigt 25 förskolor Totalt kommer 350 förskolor tillfrågas.

17 Strukturerad intervju Förskolorna kommer under september månad få ett personligt besök av någon från smittskyddsorganisationen eller barnhälsovården. Vid besöket får en personal som är väl förtrogen med verksamheten på förskolan besvara frågor i en enkät.

18 Under två veckor (6-17 oktober) registrerar förskolorna hur många barn som är frånvarande på varje avdelning på grund av sjukdom och av annan anledning. Frånvaroregistrering


Ladda ner ppt "Infektioner i förskolan. Sjukfrånvaro i förskolan Minst 90% av sjukfrånvaron orsakas av infektionssjukdomar 60-70% av infektionssjukdomarna är luftvägsinfektioner."

Liknande presentationer


Google-annonser