Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett konkret kursupplägg presenteras Erfarenheter från systemvetenskap Hela programmet kan läsas på distans eller på campus Nytt – start hösten 2004 Två.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett konkret kursupplägg presenteras Erfarenheter från systemvetenskap Hela programmet kan läsas på distans eller på campus Nytt – start hösten 2004 Två."— Presentationens avskrift:

1 Ett konkret kursupplägg presenteras Erfarenheter från systemvetenskap Hela programmet kan läsas på distans eller på campus Nytt – start hösten 2004 Två viktiga policybeslut Alla kurser skall utvecklas för att ges på distans Utgå från kunskapsbyggande

2 Så här tänkte vi Viktigt att förbereda studenterna för distansstudier och kunskapsbyggande. Vi vill träffa studenterna vid kursstart för att veta vilka de är. Underlättar framtida kommunikation på distans. Viktigt med kontinuerlig kontakt, minst en gång/vecka? Vad kan studenten läsa in/lära sig på egen hand? När, hur och till vad behövs lärarstöd?

3 Gemensamt för alla kurser Kunskapsbyggande som grund Campus och distansstudenter går i samma klass 2 (eller 3) obligatoriska träffar på Ltu i varje kurs Classfronter är den gemensamma lärplattformen Dokumentet ”Att läsa på distans” Kursinformation Studiehandledning för varje kursavsnitt Policy om svarstider mm En 5 p kurs med 30 studenter ger x antal timmar Skickas ut före kursstart

4 Exempel IED401 Programutveckling 5 p, A-nivå Obligatorisk träff vid kursstarten för att ge en bild av hela kursen Bra kurslitteratur Lektioner via Centra en gång/vecka Laborationer med handledning en gång/vecka för campus, distansstudenter handledning via e-post, chatt och Messenger Obligatorisk inlämningsuppgift en gång/vecka Feedback på inlämningsuppgifter: diskussionsseminarium på Ltu för campus och utförliga skriftliga kommentarer i Classfronter för distans. Lösningsförslag läggs ut i Classfronter för alla. Remote server ger tillgång till programvara PowerPoint presentation med ljud Examination och kursutvärdering vid den avslutande obligatoriska kursträffen

5 Ny lärarroll? Nytt tankesätt – Vad kan studenten göra för att lära sig? (Men svårt att ändra tankesätt – kommer lätt tillbaka till gamla spår) Mindre press på mig som lärare när jag flyttat ansvaret för lärandet till studenterna. Mycket inspirerande att arbeta på ett nytt sätt Från föreläsare till coach –Sätta upp målen, ge förutsättningarna, bidra med kunskap, handledning och feedback samt mäta målen

6 Ny studentroll? Viktigt att studenterna är förberedda för distansstudier och eget ansvar. Studenterna verkar uppskatta att ta ansvar för sitt eget lärande och har en bra studieteknik. Studenterna lär sig mer, djupinlärning, bra nivå och bra genomströmning Campusstudenterna önskade mer kontakt med sina kurskamrater på campus Alla studenter berömmer Classfronter och studiehandledningarna och de uppskattar att kunna planera sin egen tid Flexibelt lärande för alla studenter

7 Projektet Flexibelt lärande Lärarportalen Demonstration av lärarportalen utanför LKAB-salen, (fika- och lunchtid) Seminarium kl 13.50 – 14.10 A109 Lärarportalen - ett stöd för den flexible läraren Kursutveckling 11.40 – 12.00 LKAB Utveckling av de högskolepedagogiska kurserna vid Ltu 11.40 – 12.00 A109 Projektarbete på distans Classfronter 13.50 – 14.10 LKAB Provverktyget, quizzar mm www.ltu.se/web/flexlar eller Ltu – Internt – Utvecklingsprojekt – Flexibelt lärande


Ladda ner ppt "Ett konkret kursupplägg presenteras Erfarenheter från systemvetenskap Hela programmet kan läsas på distans eller på campus Nytt – start hösten 2004 Två."

Liknande presentationer


Google-annonser