Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kursintroduktion VVV + HUB. 13.15 – 14.00 Presentation och förväntningar 14.00 – 14.15 Fika 14.15 – 15.00 Kursinformation 15.15 – 16.00 Synsättsövning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kursintroduktion VVV + HUB. 13.15 – 14.00 Presentation och förväntningar 14.00 – 14.15 Fika 14.15 – 15.00 Kursinformation 15.15 – 16.00 Synsättsövning."— Presentationens avskrift:

1 Kursintroduktion VVV + HUB

2 13.15 – 14.00 Presentation och förväntningar 14.00 – 14.15 Fika 14.15 – 15.00 Kursinformation 15.15 – 16.00 Synsättsövning

3  Ditt namn  Ett intresse du har  Varför har du sökt dig till kursen?  Vad har du för förväntningar?

4  identifiera maktstrukturer och dess relevans för hållbar utveckling;  kritiskt granska och debattera skilda visioner om en hållbar utveckling;  diskutera och kritiskt förhålla sig till olika förklaringar av de grundläggande orsakerna till hållbarhetsproblematiken;  i hållbarhetsdebatten utläsa och jämföra skilda förståelser av centrala teman och ideologier;  tillämpa för situationen relevanta analysmetoder på aktuella händelser med koppling till någon aspekt av hållbar utveckling;  planera och leda tematiska tillfällen och evenemang med fokus på hållbar utveckling.

5  Sverker Gustafsson, professor i statsvetenskap  Lars Löfqvist, doktor i etik  Tuula Eriksson, universitetsadjunkt, institutionen för stad och land, SLU  Malin östman, projektassistent och f.d. amanuens på kursen  Daniel Mossberg, studierektor, Cemus  Juan Carlos Gumucio, Teologiska institutionen och Institutionen för kulturantropologi och etnologi  Isak Stoddard, kurssamordnare, Cemus  Sara Andersson, Cemus

6  Studentportalen: Indelning i grupper, inlämningar av skrivuppgift, information som mejlas ut hamnar i inboxen till er studentmejl.  Lösenord kommer med posten.  Vid problem, kontakta studentportalen på helpdesk@uu.se helpdesk@uu.se  Kursportalen: All information och uppdateringar om kursen, schema, skrivuppgifter, inspiration  Kursportalen: http://www.csduppsala.uu.se/cemus/ http://www.csduppsala.uu.se/cemus/  Schema

7

8  Seminarium – Intro: 0,5 hp  Skrivuppgift Case 1: 1 hp  Seminarium Case 1: 0,5 hp  Visionsworkshop Case 1: 0,5 hp  Skrivuppgift Case 2: 1 hp  Seminarium Case 2: 0,5 hp  Visionsworkshop Case 2: 0,5 hp  Skrivuppgift Case 3: 1 hp  Seminarium Case 3: 0,5 hp  Visionsworkshop Case 3: 0,5 hp  Förbereda en visionsworkshop: 1 hp  Närvaro på obligatoriska moment: ingår i examinationen ovan

9 Kursböcker:  Kronlid (2005) Miljöetik i praktiken. Lund Studentlitteratur.  Abram (1997) Spell Of The Sensuous. Perception and Language in a More-Than- Human World. New York: Random house. Kompendium:  1 st, läses till varje tillfälle

10 Kronlid Miljöetik i praktiken  Läses till de olika kurstillfällena, parallellt med kompendiet. Se sidhänvisningar i kompendiets innehållsförteckning. Abram Spell Of The Sensuous. Perception and Language in a More-Than-Human World  Läses, pärm till pärm, från kursstart till och med den 21 februari (seminarium HumAnimal).  För instuderingsfrågor som underlättar läsningen, se kursportalen.


Ladda ner ppt "Kursintroduktion VVV + HUB. 13.15 – 14.00 Presentation och förväntningar 14.00 – 14.15 Fika 14.15 – 15.00 Kursinformation 15.15 – 16.00 Synsättsövning."

Liknande presentationer


Google-annonser