Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler och mer språk till flera elever - ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler och mer språk till flera elever - ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka."— Presentationens avskrift:

1 Fler och mer språk till flera elever - ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka

2  Bakgrund • Elevers val  Åtgärder • Lokaler • Organisationsmodeller taktikval fortsätter inte med högre steg för små grupper språkstudio med grupprum Lektioner + studiepass med lärarsupport - gruppvis Lektioner + studiepass med lärarsupport - klassvis

3 Lokaler  Byggande av modern språkstudio multimediaprogram, 20 elevplatser, angränsande grupprum

4 Pedagogiska vinster:  individualisering, flexibilitet, variation i arbetssätt  lyssna, tala, läsa, skriva  autentiskt och aktuellt material  eleverna blir motiverade, får omedelbar feedback  självständiga elevpass med lärarstöd utanför ordinarie lektionstid  mindre språkgrupper kan startas - tekniken gör det möjligt för flera språk att arbeta i språkstudion samtidigt  eleverna uppmuntras att ta eget ansvar

5 Vad kan man göra i en språkstudio? Tandberg ICM möjliggör Tandberg ICM möjliggör  telefondialoger  inspelning på digital bandspelare  digitalisering av analoga band  skapande av elevgrupper för olika aktiviteter  kommunikation med elev/er från Lärardatorn  observation av elevdator (se vad eleverna har på sina skärmar)  kontroll av elevdator (styra elevdatorerna från lärardatorn)  presentation (elever/lärare kan presentera material som visas på elevdatorernas skärmar)  placering av material i språkstudions server som eleverna kan hämta

6 Vad kan man göra i en språkstudio?  Språkprogram  Språkprogram på Internet: www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se/en/Speciellt-for-var- skola/Sprakstudion/ och klicka på Språklänkar till höger på sidan www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se/en/Speciellt-for-var- skola/Sprakstudion/ www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se/en/Speciellt-for-var- skola/Sprakstudion/  Styrda Internetuppgifter  Blogga: Det finns många blogmöjligheter på nätet: fr/ty/sp/it: http://fr.yahoo.com/ http://de.yahoo.com http://es.yahoo.com/ www.blogs-italia.com/ http://fr.yahoo.com/http://de.yahoo.comhttp://es.yahoo.com/ www.blogs-italia.com/ http://fr.yahoo.com/http://de.yahoo.comhttp://es.yahoo.com/ www.blogs-italia.com/  Virtuellt kulturutbyte.

7 Organisation  Arbetslag i Moderna Språk  Studiepass  närvarande lärare  närvaropärm  strukturerade uppgifter täckande olika moment dvs olika ”paket” (läsa-skriva-lyssna-tala)

8 Planeringsblad för studiepass Namn Klass Språk Steg Egen planering Moment: Tidsplan Redovisning Vad jag har gjort - skriftlig uppgift kan bifogas tid för redo- visning lärar- sign

9 Elevtid - Lärararbetstid  Eleverna får sina språktimmar beroende på gruppstorlek: vanligtvis 3 x 45 min eller 3 x 60 min  Två lektionstillfällen är lärarledda, det tredje är ett studiepass i Språkstudion. På detta sätt får man loss en lärarresurs som sätts in för att starta små grupper, t ex italienska steg 3 åk 3 / steg 5 åk 3

10 Schemapositioner 07-08 1 45 min 11 3 60 min Studiepass m klassen 3 År 1 4 60 min Studiepass m klassen 4 2 60 min Studiepass m klassen 2 År 2 År 3 Steg 5, ind val Studiepass m klassen 1 60 min Studiepass m klassen 1

11 Förslag schemapositioner 08-09 1 45 min 11 3 45 min 33 År 1 4 60 min Studiepass m gruppen 4 2 45 min Studiepass m gruppen 2 60 min År 2 År 3 Steg 5, ind val Studiepass m gruppen 1 60 min Studiepass m gruppen 1 Block 1 o 2 Block 3 Block 4 Block 5

12 Frihet för elever att planera sin undervisningstid Flexibelt: möjligt att läsa två språk i ett block Högre steg möjligt Trots stort intresse svårt att få med elever från yrkesförberedande program i språkblocken – bla pga skiftande och långa APU-tider Språkutbyte och språkresor inspirerar Distansundervisning möjliggörs Eleverna positiva till studiepassen

13 Elof Lindälvs gymnasium www.eloflindälvsgymnasium.kungsbacka.se www.eloflindälvsgymnasium.kungsbacka.se

14 Skolans webbplats www.eloflindalvsgymnasium.kungsbacka.se Presentationen finns på http://vazduh.spaces.live.com


Ladda ner ppt "Fler och mer språk till flera elever - ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka."

Liknande presentationer


Google-annonser