Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fler och mer språk till flera elever - ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fler och mer språk till flera elever - ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka."— Presentationens avskrift:

1 Fler och mer språk till flera elever - ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka

2  Bakgrund • Elevers val  Åtgärder • Lokaler • Organisationsmodeller taktikval fortsätter inte med högre steg för små grupper språkstudio med grupprum Lektioner + studiepass med lärarsupport - gruppvis Lektioner + studiepass med lärarsupport - klassvis

3 Lokaler  Byggande av modern språkstudio multimediaprogram, 20 elevplatser, angränsande grupprum

4 Pedagogiska vinster:  individualisering, flexibilitet, variation i arbetssätt  lyssna, tala, läsa, skriva  autentiskt och aktuellt material  eleverna blir motiverade, får omedelbar feedback  självständiga elevpass med lärarstöd utanför ordinarie lektionstid  mindre språkgrupper kan startas - tekniken gör det möjligt för flera språk att arbeta i språkstudion samtidigt  eleverna uppmuntras att ta eget ansvar

5 Vad kan man göra i en språkstudio? Tandberg ICM möjliggör Tandberg ICM möjliggör  telefondialoger  inspelning på digital bandspelare  digitalisering av analoga band  skapande av elevgrupper för olika aktiviteter  kommunikation med elev/er från Lärardatorn  observation av elevdator (se vad eleverna har på sina skärmar)  kontroll av elevdator (styra elevdatorerna från lärardatorn)  presentation (elever/lärare kan presentera material som visas på elevdatorernas skärmar)  placering av material i språkstudions server som eleverna kan hämta

6 Vad kan man göra i en språkstudio?  Språkprogram  Språkprogram på Internet: skola/Sprakstudion/ och klicka på Språklänkar till höger på sidan skola/Sprakstudion/ skola/Sprakstudion/  Styrda Internetuppgifter  Blogga: Det finns många blogmöjligheter på nätet: fr/ty/sp/it:  Virtuellt kulturutbyte.

7 Organisation  Arbetslag i Moderna Språk  Studiepass  närvarande lärare  närvaropärm  strukturerade uppgifter täckande olika moment dvs olika ”paket” (läsa-skriva-lyssna-tala)

8 Planeringsblad för studiepass Namn Klass Språk Steg Egen planering Moment: Tidsplan Redovisning Vad jag har gjort - skriftlig uppgift kan bifogas tid för redo- visning lärar- sign

9 Elevtid - Lärararbetstid  Eleverna får sina språktimmar beroende på gruppstorlek: vanligtvis 3 x 45 min eller 3 x 60 min  Två lektionstillfällen är lärarledda, det tredje är ett studiepass i Språkstudion. På detta sätt får man loss en lärarresurs som sätts in för att starta små grupper, t ex italienska steg 3 åk 3 / steg 5 åk 3

10 Schemapositioner min min Studiepass m klassen 3 År min Studiepass m klassen min Studiepass m klassen 2 År 2 År 3 Steg 5, ind val Studiepass m klassen 1 60 min Studiepass m klassen 1

11 Förslag schemapositioner min min 33 År min Studiepass m gruppen min Studiepass m gruppen 2 60 min År 2 År 3 Steg 5, ind val Studiepass m gruppen 1 60 min Studiepass m gruppen 1 Block 1 o 2 Block 3 Block 4 Block 5

12 Frihet för elever att planera sin undervisningstid Flexibelt: möjligt att läsa två språk i ett block Högre steg möjligt Trots stort intresse svårt att få med elever från yrkesförberedande program i språkblocken – bla pga skiftande och långa APU-tider Språkutbyte och språkresor inspirerar Distansundervisning möjliggörs Eleverna positiva till studiepassen

13 Elof Lindälvs gymnasium

14 Skolans webbplats Presentationen finns på


Ladda ner ppt "Fler och mer språk till flera elever - ett utvecklingsprojekt på Elof Lindälvs gymnasium i Kungsbacka."

Liknande presentationer


Google-annonser