Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mår studerandena bra eller dåligt? Resultat från studieklimatenkäten 2010 Ole Karlsson 19.10.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mår studerandena bra eller dåligt? Resultat från studieklimatenkäten 2010 Ole Karlsson 19.10.2010."— Presentationens avskrift:

1 Mår studerandena bra eller dåligt? Resultat från studieklimatenkäten 2010 Ole Karlsson

2 Om enkäten  Studieklimatenkäten är egentligen tre enkäter –Första årets studerande –Tredje årets studerande –Femte årets studerande  De flesta frågorna är samma men varje enkät har några egna delområden –Studieorienteringen för gulnäbbarna –Arbetet med kandidatavhandlingen –Arbetet med avhandlingen pro gradu eller diplomarbetet 2

3 3 Om enkäten (forts)  Studerandena hade möjlighet att svara på enkäten under tre veckor i slutet av april-början av maj  Avsikt –Kännedom om hur studerandena uppfattar sin studietid –Direkt stöd för utvecklingen av verksamheten –Göra studerandena medvetna om olika syften med studierna –Information om akademins stödfunktioner

4 Allmänt om årets enkät  Antal svar –Gulnäbbar 169/ svarsprocent 26,5 % –Tredje årets studerande 124/ 25 % –Femte årets studerande 94/ 34 % (ett fel i hämtningen från studieregistret gjorde att alla femte årets studerande inte fick enkäten)  Av de svarande var % kvinnor vilket är aningen högre än den egentliga fördelningen, ca 65 %  % hade finska som modersmål 4

5 Atmosfären GulnäbbarTredje åretFemte året Studerandenas utveckling intresserar personalen God stämning mellan personal och studerande 9085 God stämning mellan studerandena Studerandena har lätt att känna sig hemma Studerandena behandlas jämlikt Studerandena är representerade i beslutsf. organ och arb.grupper Tabellen visar andelen studerande (%) som helt eller delvis höll med påståendet

6 Medverkan/Egen aktivitet GulnäbbarTredje åretFemte året Kåraktivitet/ämnesförening Annan specialförening Förtroendeuppdrag inom ÅA211 ÅA:s/kårens motionsverksamhet Tabellen visar andelen studerande (%) som uppgett svarsalternativet JA

7 Osund stress  I enkäten definierades osund stress som –en situation där prestationen dominerar tankarna och upplevs klart negativ. Arbetsmängden känns övermäktig alternativt nervositeten orsakar illamående. 7

8 Osund stresskänsla, många gånger eller under en längre period 8 GulnäbbarTredje åretFemte året Tentamina 20 % 236 Inlämningsarbete Presentation eller annat framträdande Grupparbete6 75 Tabellen visar andelen studerande (%) som valt svarsalternativet bland - ingen åsikt - en eller ett par gånger - många gånger eller under en längre period - nej Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

9 Osund stresskänsla, gulnäbbar Tentamina Inlämnings- arbete Presentation eller annat framträdande Ingen åsikt En eller ett par gånger Många gånger eller under en längre period Nej Totalt169  53 personer valde Många gånger för ett av alternativen  24 pers. valde Många gånger för både tentamina och inlämningsarbete  12 personer valde Många gånger för alla tre alternativ 9

10 Osund stresskänsla, tredje året Tentamina Inlämnings- arbete Presentation eller annat framträdande Ingen åsikt En eller ett par gånger Många gånger eller under en längre period Nej Totalt123  46 personer valde Många gånger för ett av alternativen  19 pers. valde Många gånger för både tentamina och inlämningsarbete  10 personer valde Många gånger för alla tre alternativ 10

11 Osund stresskänsla, femte året Tentamina Inlämnings- arbete Presentation eller annat framträdande Ingen åsikt En eller ett par gånger Många gånger eller under en längre period Nej Totalt94  20 personer valde Många gånger för ett av alternativen  4 pers. valde Många gånger för både tentamina och inlämningsarbete  1 person valde Många gånger för alla tre alternativ 11 Femte årets studerande bedömde de två senaste läsåren

12 Studiernas arbetsbörda är GulnäbbarTredje åretFemte året Alltför liten 0 %10 Ganska liten6,543 Lämplig3647,554,5 Ganska stor53,53841,5 Alltför stor49,51 Tabellen visar den procentuella fördelningen, % för ’ingen åsikt’ inte angett Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren 12

13 Studietakten i kurserna är GulnäbbarTredje åretFemte året Alltför långsam 0 %10 Ganska långsam5,56,5 Lämplig5164,557,5 Ganska snabb3822,534 Alltför snabb65,51 Tabellen visar den procentuella fördelningen, % för ’ingen åsikt’ inte angett Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren 13

14 Orsaker som försvårat studiernas framskridande GulnäbbarTredje åretFemte året Brister i tidsplanering 46 %4844 Bristande studieteknik3734 Bristande motivation Lönearbete Förtroendeuppdrag/ föreningsverksamhet Familjeskäl1923 Tabellen visar andelen studerande (%) som ansåg att orsaken påverkat studierna Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren 14

15 Ensamhet och nedstämdhet GulnäbbarTredje åretFemte året Oönskad ensamhet 31 %3627 Nedstämdhet, orsak i studiemiljön vid ÅA Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön vid ÅA Tabellen visar andelen studerande (%) som bland svarsalternativen valt en eller ett par gånger eller många gånger eller under en längre period Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

16 Ensamhet och nedstämdhet, gulnäbbar Oönskad ensamhet Nedstämdhet, orsak i studiemiljön vid ÅA Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön vid ÅA Ingen åsikt En eller ett par gånger Många gånger eller under en längre period Nej Totalt  Oönskad ensamhet: 40 av 122 kvinnor/ 13 av 47 män  Nedstämdhet, orsak i studiemiljön: 33 kvinnor/ 8 män  Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön: 57 kvinnor/ 15 män

17 Ensamhet och nedstämdhet, tredje året Oönskad ensamhet Nedstämdhet, orsak i studiemiljön vid ÅA Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön vid ÅA Ingen åsikt En eller ett par gånger Många gånger eller under en längre period Nej Totalt  Oönskad ensamhet: 34 av 82 kvinnor/ 11 av 42 män  Nedstämdhet, orsak i studiemiljön: 35 kvinnor/ 6 män  Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön: 43 kvinnor/ 17 män

18 Ensamhet och nedstämdhet, femte året Oönskad ensamhet Nedstämdhet, orsak i studiemiljön vid ÅA Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön vid ÅA Ingen åsikt 225 En eller ett par gånger Många gånger eller under en längre period 649 Nej Totalt  Oönskad ensamhet: 19 av 67 kvinnor/ 6 av 27 män  Nedstämdhet, orsak i studiemiljön: 15 kvinnor/ 5 män  Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön: 28 kvinnor/ 14 män Femte årets studerande bedömde de två senaste läsåren

19 Felaktigt bemötande eller diskriminering 19  Svaren fördelas på sju av de elva svarsalternativen (kön, ålder, social bakgrund etc.)  Medstuderande men även anställda uppges stå bakom det felaktiga bemötandet  Enskilda fall, inte fortgående  I år ingen möjlighet till fria kommentarer utan hänvisning till de instanser som kan hjälpa GulnäbbarTredje åretFemte året Stud. som upplevt felaktigt bemötande Totalt Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

20 Kvalitetshanteringen vid Åbo Akademi  E-post:  Webb: 20


Ladda ner ppt "Mår studerandena bra eller dåligt? Resultat från studieklimatenkäten 2010 Ole Karlsson 19.10.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser