Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mår studerandena bra eller dåligt? Resultat från studieklimatenkäten 2010 Ole Karlsson 19.10.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mår studerandena bra eller dåligt? Resultat från studieklimatenkäten 2010 Ole Karlsson 19.10.2010."— Presentationens avskrift:

1 Mår studerandena bra eller dåligt? Resultat från studieklimatenkäten 2010 Ole Karlsson 19.10.2010

2 Om enkäten  Studieklimatenkäten är egentligen tre enkäter –Första årets studerande –Tredje årets studerande –Femte årets studerande  De flesta frågorna är samma men varje enkät har några egna delområden –Studieorienteringen för gulnäbbarna –Arbetet med kandidatavhandlingen –Arbetet med avhandlingen pro gradu eller diplomarbetet 2

3 3 Om enkäten (forts)  Studerandena hade möjlighet att svara på enkäten under tre veckor i slutet av april-början av maj  Avsikt –Kännedom om hur studerandena uppfattar sin studietid –Direkt stöd för utvecklingen av verksamheten –Göra studerandena medvetna om olika syften med studierna –Information om akademins stödfunktioner

4 Allmänt om årets enkät  Antal svar –Gulnäbbar 169/ svarsprocent 26,5 % –Tredje årets studerande 124/ 25 % –Femte årets studerande 94/ 34 % (ett fel i hämtningen från studieregistret gjorde att alla femte årets studerande inte fick enkäten)  Av de svarande var 66-72 % kvinnor vilket är aningen högre än den egentliga fördelningen, ca 65 %  10-15 % hade finska som modersmål 4

5 Atmosfären GulnäbbarTredje åretFemte året Studerandenas utveckling intresserar personalen 857973 God stämning mellan personal och studerande 9085 God stämning mellan studerandena 859694 Studerandena har lätt att känna sig hemma 90 81 Studerandena behandlas jämlikt877062 Studerandena är representerade i beslutsf. organ och arb.grupper 888570 5 Tabellen visar andelen studerande (%) som helt eller delvis höll med påståendet

6 Medverkan/Egen aktivitet GulnäbbarTredje åretFemte året Kåraktivitet/ämnesförening727153 Annan specialförening444937 Förtroendeuppdrag inom ÅA211 ÅA:s/kårens motionsverksamhet404344 6 Tabellen visar andelen studerande (%) som uppgett svarsalternativet JA

7 Osund stress  I enkäten definierades osund stress som –en situation där prestationen dominerar tankarna och upplevs klart negativ. Arbetsmängden känns övermäktig alternativt nervositeten orsakar illamående. 7

8 Osund stresskänsla, många gånger eller under en längre period 8 GulnäbbarTredje åretFemte året Tentamina 20 % 236 Inlämningsarbete24 3013 Presentation eller annat framträdande 12 11 Grupparbete6 75 Tabellen visar andelen studerande (%) som valt svarsalternativet bland - ingen åsikt - en eller ett par gånger - många gånger eller under en längre period - nej Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

9 Osund stresskänsla, gulnäbbar Tentamina Inlämnings- arbete Presentation eller annat framträdande Ingen åsikt 1 2 4 En eller ett par gånger 85 74 50 Många gånger eller under en längre period 34 41 21 Nej 49 52 94 Totalt169  53 personer valde Många gånger för ett av alternativen  24 pers. valde Många gånger för både tentamina och inlämningsarbete  12 personer valde Många gånger för alla tre alternativ 9

10 Osund stresskänsla, tredje året Tentamina Inlämnings- arbete Presentation eller annat framträdande Ingen åsikt 1 0 1 En eller ett par gånger 64 56 60 Många gånger eller under en längre period 28 37 15 Nej 30 47 Totalt123  46 personer valde Många gånger för ett av alternativen  19 pers. valde Många gånger för både tentamina och inlämningsarbete  10 personer valde Många gånger för alla tre alternativ 10

11 Osund stresskänsla, femte året Tentamina Inlämnings- arbete Presentation eller annat framträdande Ingen åsikt 3 1 2 En eller ett par gånger 385326 Många gånger eller under en längre period 61210 Nej 472856 Totalt94  20 personer valde Många gånger för ett av alternativen  4 pers. valde Många gånger för både tentamina och inlämningsarbete  1 person valde Många gånger för alla tre alternativ 11 Femte årets studerande bedömde de två senaste läsåren

12 Studiernas arbetsbörda är GulnäbbarTredje åretFemte året Alltför liten 0 %10 Ganska liten6,543 Lämplig3647,554,5 Ganska stor53,53841,5 Alltför stor49,51 Tabellen visar den procentuella fördelningen, % för ’ingen åsikt’ inte angett Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren 12

13 Studietakten i kurserna är GulnäbbarTredje åretFemte året Alltför långsam 0 %10 Ganska långsam5,56,5 Lämplig5164,557,5 Ganska snabb3822,534 Alltför snabb65,51 Tabellen visar den procentuella fördelningen, % för ’ingen åsikt’ inte angett Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren 13

14 Orsaker som försvårat studiernas framskridande GulnäbbarTredje åretFemte året Brister i tidsplanering 46 %4844 Bristande studieteknik3734 Bristande motivation445245 Lönearbete213153 Förtroendeuppdrag/ föreningsverksamhet183626 Familjeskäl1923 Tabellen visar andelen studerande (%) som ansåg att orsaken påverkat studierna Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren 14

15 Ensamhet och nedstämdhet GulnäbbarTredje åretFemte året Oönskad ensamhet 31 %3627 Nedstämdhet, orsak i studiemiljön vid ÅA 243321 Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön vid ÅA 434845 15 Tabellen visar andelen studerande (%) som bland svarsalternativen valt en eller ett par gånger eller många gånger eller under en längre period Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

16 Ensamhet och nedstämdhet, gulnäbbar Oönskad ensamhet Nedstämdhet, orsak i studiemiljön vid ÅA Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön vid ÅA Ingen åsikt 0 2 5 En eller ett par gånger 41 31 51 Många gånger eller under en längre period 12 10 21 Nej 116126 92 Totalt 169 16  Oönskad ensamhet: 40 av 122 kvinnor/ 13 av 47 män  Nedstämdhet, orsak i studiemiljön: 33 kvinnor/ 8 män  Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön: 57 kvinnor/ 15 män

17 Ensamhet och nedstämdhet, tredje året Oönskad ensamhet Nedstämdhet, orsak i studiemiljön vid ÅA Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön vid ÅA Ingen åsikt 2 4 6 En eller ett par gånger 32 35 42 Många gånger eller under en längre period 13 6 18 Nej 76 78 57 Totalt 123 17  Oönskad ensamhet: 34 av 82 kvinnor/ 11 av 42 män  Nedstämdhet, orsak i studiemiljön: 35 kvinnor/ 6 män  Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön: 43 kvinnor/ 17 män

18 Ensamhet och nedstämdhet, femte året Oönskad ensamhet Nedstämdhet, orsak i studiemiljön vid ÅA Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön vid ÅA Ingen åsikt 225 En eller ett par gånger 191633 Många gånger eller under en längre period 649 Nej 677247 Totalt 94 18  Oönskad ensamhet: 19 av 67 kvinnor/ 6 av 27 män  Nedstämdhet, orsak i studiemiljön: 15 kvinnor/ 5 män  Nedstämdhet, orsak utanför studiemiljön: 28 kvinnor/ 14 män Femte årets studerande bedömde de två senaste läsåren

19 Felaktigt bemötande eller diskriminering 19  Svaren fördelas på sju av de elva svarsalternativen (kön, ålder, social bakgrund etc.)  Medstuderande men även anställda uppges stå bakom det felaktiga bemötandet  Enskilda fall, inte fortgående  I år ingen möjlighet till fria kommentarer utan hänvisning till de instanser som kan hjälpa GulnäbbarTredje åretFemte året Stud. som upplevt felaktigt bemötande 9 19 7 Totalt 16912494 Tredje årets studerande bedömer hela studietiden, femte årets de två senaste läsåren

20 Kvalitetshanteringen vid Åbo Akademi  E-post: kvalitet@abo.fikvalitet@abo.fi  Webb: www.abo.fi/personal/kvalitet www.abo.fi/student/kvalitetshantering 20


Ladda ner ppt "Mår studerandena bra eller dåligt? Resultat från studieklimatenkäten 2010 Ole Karlsson 19.10.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser