Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt inom forskarskolan vid Åbo Akademi 19.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt inom forskarskolan vid Åbo Akademi 19.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt inom forskarskolan vid Åbo Akademi 19.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1

2 Innehåll  Bakgrund och målsättningar  Aktuell information på webben  Doktoranduppföljning – Resultat och åtgärdsförslag  Dokumentation, material och länkar 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 2

3 Bakgrund och målsättningar  Ett av akademins centrala mål att stöda sina doktorander och doktorandprogram vid forskarskolan  Målet för forskarutbildningen – en systematisk, välstrukturerad och högklassig utbildning som kan avläggas på en fastställd tid  Stiftelsen för Åbo Akademi beviljat treårigt projekt för att utveckla forskarutbildningen – En målsättning att utveckla ett uppföljningssystem för forskarstuderandes framskridande i studierna 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 3

4 Aktuell information på webben: www.abo.fi/forskning/forskarstudier www.abo.fi/forskning/forskarstudier 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 4

5 Doktoranduppföljning  Instruktionen för forskarutbildning 24 § – Införs 1.1.2012 – Årsrapport i utskrift lämnas till handledaren vid höstterminens slut Gås igenom med handledaren i ett samtal – Mera omfattande utvärdering görs regelbundet Hela utbildningen eller tematiskt  Målsättning att förbättra uppföljningen av forskarstuderandes studier  Rättighet och skyldighet 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 5

6 Hur ska materialet användas?  Systematisk studentrespons – Del av ÅA:s kvalitetshanteringssystem  Materialet från doktoranduppföljningen – Antalet svar 440 av 794 = 55,4 % ! – Underlag för utveckling inom institution/ämne Årligt samtal mellan handledare och doktorand Åtgärder vid behov – Underlag för utveckling på universitetsnivå Kvantitativa resultat Riktlinjer, rekommendationer m.m. Prognoser 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 6

7 Antal svar, inskrivna, examina 2012 samt målsättning 2013 svar inskrivna närvaroanmälda 20.9.2012 avlagda dr.examina 2012 målsättning 2013 HF8614289 PF458575 TF226644 IPL122022 HH264056 SOC427665 StatsVet122912 RVI41731 BioVet497788 IT376456 KT711251812 NatVet345356 totalt4407947266 26.11.2012Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 7

8 Åtgärdsförslag: finansiering  Forskarskolan och forskningsservice: – Aktiv och utökad information per mejl till doktoranderna om stipendiemöjligheter  Forskarskolan, forskningsservice och/eller personalutbildningen: – Utbildning i hur man gör en bra ansökan 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 8

9 Åtgärdsförslag: Avhandlingar  Forskarskolan och personalutbildningen – Kurser i att skriva artiklar på svenska och engelska – Gäller särskilt de vetenskapsområden där det inte varit så vanligt tidigare med artikelavhandlingar 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 9

10 Åtgärdsförslag: Framskridande  Handledare och doktorand tillsammans: – granskar studie-, forsknings- och handledningsplaner så de ska vara så tidsrealistiska som möjligt  Institution eller ämne: – Kontaktar alla doktorander som en engångsföreteelse för en systematisk genomgång av planerna – Kontrollerar att institutionsarbetet hålls inom ramarna på 5 % av arbetstiden Pedagogiskt stöd ”Jag håller min första kurs” 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 10

11 Åtgärdsförslag: Kurser  Forskarskolan och personalutbildningen: – Kurser i vetenskapigt skrivande och artikelskirvande, svenska och engelska – Presentationsteknik, svenska och engelska – Stöd för att utveckla nätkurser inom forskarutbildningen Erbjuds både inom ÅA och för andra, jfr kommande nätverksprogram som torde ha begränsade resurser för undervisning och resor  Institutioner och ämnen: – Mera samarbete över gränser Statistik, metod, vetenskapsteori... 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 11

12 Åtgärdsförslag: Handledning  Forskarstuderande skulle erbjudas möjlighet att nominera ”Årets forskarhandledare” – Jfr Årets magister- och kandidathandledare inom grundutbildningen 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 12

13 Dokumentation, material och länkar  Styrdokument vid Åbo Akademi –Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, –Instruktion för examination och bedömning www.abo.fi/personal/utbildforf  Forskarutbildning www.abo.fi/forskning/forskarstudier  Rapporter och material –Årsrapport för forskarutbildning –Doktoranduppföljningen 2012 - resultat –PPt -och videoserier www.abo.fi/forskning/forskarskolan/dokumentation  Blanketter –www.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketterwww.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketter 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 13


Ladda ner ppt "Aktuellt inom forskarskolan vid Åbo Akademi 19.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser