Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt inom forskarskolan vid Åbo Akademi 19.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt inom forskarskolan vid Åbo Akademi 19.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt inom forskarskolan vid Åbo Akademi Monica Nerdrum, lärcentret Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 1

2 Innehåll  Bakgrund och målsättningar  Aktuell information på webben  Doktoranduppföljning – Resultat och åtgärdsförslag  Dokumentation, material och länkar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 2

3 Bakgrund och målsättningar  Ett av akademins centrala mål att stöda sina doktorander och doktorandprogram vid forskarskolan  Målet för forskarutbildningen – en systematisk, välstrukturerad och högklassig utbildning som kan avläggas på en fastställd tid  Stiftelsen för Åbo Akademi beviljat treårigt projekt för att utveckla forskarutbildningen – En målsättning att utveckla ett uppföljningssystem för forskarstuderandes framskridande i studierna Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 3

4 Aktuell information på webben: Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 4

5 Doktoranduppföljning  Instruktionen för forskarutbildning 24 § – Införs – Årsrapport i utskrift lämnas till handledaren vid höstterminens slut Gås igenom med handledaren i ett samtal – Mera omfattande utvärdering görs regelbundet Hela utbildningen eller tematiskt  Målsättning att förbättra uppföljningen av forskarstuderandes studier  Rättighet och skyldighet Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 5

6 Hur ska materialet användas?  Systematisk studentrespons – Del av ÅA:s kvalitetshanteringssystem  Materialet från doktoranduppföljningen – Antalet svar 440 av 794 = 55,4 % ! – Underlag för utveckling inom institution/ämne Årligt samtal mellan handledare och doktorand Åtgärder vid behov – Underlag för utveckling på universitetsnivå Kvantitativa resultat Riktlinjer, rekommendationer m.m. Prognoser Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 6

7 Antal svar, inskrivna, examina 2012 samt målsättning 2013 svar inskrivna närvaroanmälda avlagda dr.examina 2012 målsättning 2013 HF PF TF IPL HH SOC StatsVet RVI41731 BioVet IT KT NatVet totalt Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 7

8 Åtgärdsförslag: finansiering  Forskarskolan och forskningsservice: – Aktiv och utökad information per mejl till doktoranderna om stipendiemöjligheter  Forskarskolan, forskningsservice och/eller personalutbildningen: – Utbildning i hur man gör en bra ansökan Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 8

9 Åtgärdsförslag: Avhandlingar  Forskarskolan och personalutbildningen – Kurser i att skriva artiklar på svenska och engelska – Gäller särskilt de vetenskapsområden där det inte varit så vanligt tidigare med artikelavhandlingar Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 9

10 Åtgärdsförslag: Framskridande  Handledare och doktorand tillsammans: – granskar studie-, forsknings- och handledningsplaner så de ska vara så tidsrealistiska som möjligt  Institution eller ämne: – Kontaktar alla doktorander som en engångsföreteelse för en systematisk genomgång av planerna – Kontrollerar att institutionsarbetet hålls inom ramarna på 5 % av arbetstiden Pedagogiskt stöd ”Jag håller min första kurs” Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 10

11 Åtgärdsförslag: Kurser  Forskarskolan och personalutbildningen: – Kurser i vetenskapigt skrivande och artikelskirvande, svenska och engelska – Presentationsteknik, svenska och engelska – Stöd för att utveckla nätkurser inom forskarutbildningen Erbjuds både inom ÅA och för andra, jfr kommande nätverksprogram som torde ha begränsade resurser för undervisning och resor  Institutioner och ämnen: – Mera samarbete över gränser Statistik, metod, vetenskapsteori Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 11

12 Åtgärdsförslag: Handledning  Forskarstuderande skulle erbjudas möjlighet att nominera ”Årets forskarhandledare” – Jfr Årets magister- och kandidathandledare inom grundutbildningen Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 12

13 Dokumentation, material och länkar  Styrdokument vid Åbo Akademi –Examensstadga, instruktion för forskarutbildning, –Instruktion för examination och bedömning  Forskarutbildning  Rapporter och material –Årsrapport för forskarutbildning –Doktoranduppföljningen resultat –PPt -och videoserier  Blanketter –www.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketterwww.abo.fi/forskning/forskarskolan_blanketter Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | Åbo 13


Ladda ner ppt "Aktuellt inom forskarskolan vid Åbo Akademi 19.2.2013 Monica Nerdrum, lärcentret 19.2.2013Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3 | 20500 Åbo 1."

Liknande presentationer


Google-annonser