Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTVECKLANDET AV KVALITETSLEDNINGSYSTEMET  Stiftelsen Arcada äger aktiebolag Högskolan Arcada Ab till 100%  Yrkeshögskolornas nya.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTVECKLANDET AV KVALITETSLEDNINGSYSTEMET  Stiftelsen Arcada äger aktiebolag Högskolan Arcada Ab till 100%  Yrkeshögskolornas nya."— Presentationens avskrift:

1

2 UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTVECKLANDET AV KVALITETSLEDNINGSYSTEMET  Stiftelsen Arcada äger aktiebolag Högskolan Arcada Ab till 100%  Yrkeshögskolornas nya finansieringsmodell kräver att högskolan är ytterst resultatinriktad  Forsknings- och utvecklingsverksamheten växer i betydelse, den externa forskningsfinansieringen ger hävstångseffekt  Utbildningsprogrambundenheten försvinner, kräver bl.a. intensivare studentkontakter, rådgivning och stöd  Hanteringen av de externt finansierade forsknings- projekten måste systematiseras; nödvändigheten av att synliggöra delresultat  Kompetensförsörjningens betydelse växer

3 HÖRNSTENAR I ARCADAS KVALITETSKULTUR  Den övergripande målsättningen med kvalitetsledningssystemet är fortsättningsvis att nå uppställda resultatmål  Det är allas (hela personalens) ansvar att säkra och förbättra kvaliteten => Till de centrala åtgärderna hör att den systembaserade uppföljningen förbättras och att speciellt studie- och handledningsprocesserna är väl utformade => Det blir allt viktigare att koppla ihop målen för kvalitetsarbetet med verksamhetsmässiga resultat

4 Auditeringsgruppens centrala rekommendationer gällde tre övergripnade frågor: Fokus •definiering och beskriva högskolans viktigaste samarbetspartner och externa intressegrupper •högskolans profilområden behövs bearbetas och förtydligas Processer och tillvägagångssätt •i detalj beskriva nyckelprocesserna i undervisningen och FUI- verksamheten •skapa en klarare och konkretare styrning av FUI-verksamheten Användning av systemproducerad information •systematisera de externa samarbetsprojektens kvalitetssäkring •samla in och använd feedbacken från arbetslivet på ett mera systematiskt och dokumenterat sätt •skapa effektiva ledningsverktyg för att följa upp verksamheten •förbättra den systemproducerade informationens tillgänglighet inom högskolan

5 Centrala element i Arcadas PDCA-cykel PLANERING IMPLEMENTERING  Arcadas övergripande strategi  Strategiska tyngdpunkter  Årlig verksamhetsplan, budget och handlingsplaner  Instruktion, reglementen och upprätthållarstyrning (governance)  Kompetensförsörjning (”Kompassen”)  Studieplansutveckling, -design och studieprocesser  FUI-projekthantering  Enheternas interna resultat-förhandlingar  Studenthandledning och tutorering FÖRBÄTTRING UTVÄRDERING  Revision av målsättningar (finansierings-indikatorer) och åtgärder  Studieplansrevision  Revison av studenthandlednings-processer (handledning, rådgivning och tutorering)  Finansieringsindikatorer och nyckeltal  Enheternas interna kvalitetsrapporter (nytt)  Årlig rapportering av FUI-projekt och resultat (publikationer)  Externa utvärderingar av forsknings-grupper och forskningsresultat (nytt)  Studentfeedback  Lärartutorfeedback (nytt)  Feedback från alumni, arbetsliv och samarbetspartner  Personalens utvecklingssamtal och grupputvecklingssamtal (som pilot våren 2014)

6 Arcadas nya lednings- och uppföljningsverktyg Utvecklas till att omfatta alla relevanta indikatorer i yrkeshögskolornas finansieringsmodell, gäller tillsvidare utexamination och 55 sp -Årsuppföljning för hela högskolan och per utbildningsavdelningar (institutioner) -Programvisa utexaminationer för en utbildningsavdelning -55 sp för hela högskolan -Uppföljning, individuella resultatlistor -Uppföljning, programnivå Kommentarer -Uppföljning på högskole-, institutions-, examens- och individnivå -Uppföljning i realtid -Tillgäng för alla intressenter i högskolan (med nödvändiga begränsningar) -Fungerar som bas för utvecklingssamtal, studenthandledning, studentsamtal och etc.

7

8

9

10

11

12

13

14

15 FRÅGOR OCH SYNPUNKTER Tack för intresset! Jan-Erik Krusberg Utvecklingsdirektör 13.3.2014


Ladda ner ppt "UTGÅNGSPUNKTER FÖR UTVECKLANDET AV KVALITETSLEDNINGSYSTEMET  Stiftelsen Arcada äger aktiebolag Högskolan Arcada Ab till 100%  Yrkeshögskolornas nya."

Liknande presentationer


Google-annonser