Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Effektivitet. Vad är effektivitet? En kundorienterad, effektiv och högklassig verksamhet förbättrar arbetsmotivationen bland de anställda och inverkar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Effektivitet. Vad är effektivitet? En kundorienterad, effektiv och högklassig verksamhet förbättrar arbetsmotivationen bland de anställda och inverkar."— Presentationens avskrift:

1 Effektivitet

2 Vad är effektivitet? En kundorienterad, effektiv och högklassig verksamhet förbättrar arbetsmotivationen bland de anställda och inverkar positivt på arbetsgemenskapens välfärd. Vid förbättrandet av produktivitet skall alla dimensioner av effektivitet beaktas: »produktivitet, genomslagskraft, kvalitet och arbetslivskvalitet. Ur kommunkoncernens synvinkel, betoning på: »Kunskapsgrund för beslutsfattande, stark strategisk styrning, rätt inriktning av resurser, kommunorganisationens funktion, ändamålsenliga servicestrukturer och servicenät, effektiv upphandlingsverksamhet och utvecklandet av arbetslivskvalitet och kompetens Ur produktionsenheternas synvinkel, betoning på: »arbetets organisation, fungerande processer för tillhandahållande av service, identifiering av kundernas behov, möjliggörande av innovationer och personalens välfärd och kompetens. 20.8.2014Jukka Hakola / Benjamin Strandberg

3 Mätning och utvärdering av effektivitet Förutsättningarna för förbättrandet av kommunernas produktivitet och verksamhetens effektivitet: »Skapandet av mått för identifiering, uppföljning och utvärdering av åtgärdernas effekter Ändringarnas olika effekter skall kunna identifieras Mätningen och olika mätare behövs: »verksamhetsstyrning, ledning och uppmuntran, inlärning och jämförelse samt uppföljning och rapportering 20.8.2014Jukka Hakola / Benjamin Strandberg

4 Effektivt och kundorienterat ordnande av tjänster Ju mer omfattande helheter man granskar, desto större möjligheter finns det att effektivisera verksamheten och uppnå besparingar Processernas harmonisering och förenkling samt fokuseringen på kärnfunktionerna förbättrar produktiviteten. 20.8.2014Jukka Hakola / Benjamin Strandberg

5 Främjande av produktivitet och effektivitet på nationell nivå Kommun- och servicestrukturreformen drivkraft bakom effektiviteten »strävar efter att garantera högklassiga och jämlika kommunala tjänster på ett kundorienterat sätt i hela landet »Målet med reformen är en livskraftig kommunstruktur som grundar sig på starka primärkommuner Viktiga element för reformen är: »kommunstrukturlagen »reformen av kommunernas statsandels- och finansieringssystem »totalreformen av kommunallagen »lagen om ordnande av social- och hälsovården »bedömningen av kommunernas uppgifter. 20.8.2014Jukka Hakola / Benjamin Strandberg

6 Främjande av effektivitet inom social- och hälsovården Minskandet av hälsoskillnader är ett nationellt viktigt mål som även påverkar den offentliga ekonomin Tjänsterna har mångfaldiga effekter både på individuell nivå och på gemenskapsnivå »Effekterna är inte alltid direkta och kan inte ses omedelbart »Utvärderingen och utvecklandet av produktivitet och effektivitet förutsätter en systematisk utvärdering, mätning och uppföljning av dessa effekter Serviceprocesserna förnyats en hel del Tillräcklighet av kompetent personal viktigt Kundperspektivet viktigt 20.8.2014Jukka Hakola / Benjamin Strandberg

7 Främjande av produktivitet och effektivitet inom undervisnings- och kulturverksamheten Tillväxten av välfärden i Finland är beroende av omfattande utbildning, yrkeskompetens och hög kompetensnivå »Satsningar i utbildning och forskning är en del av regeringens långsiktiga tillväxtpolitik »Strävar efter att förbättra kvaliteten på. Småbarnsfostran, förskoleundervisning och grundläggande undervisning, gymnasieutbildning och grundläggande konstundervisning, samt att minska gruppstorlekarna i den grundläggande undervisningen Inrikta utbildningsutbudet så att det motsvarar det branschspecifika behovet av arbetskraft. Produktiviteten och effektiviteten kan främjas genom att styra utbildningens finansiering. »finansieringen till anordnarna av yrkesutbildning förnyas så att utbildningens kvalitet och kvalitetsförbättring belönas 20.8.2014Jukka Hakola / Benjamin Strandberg


Ladda ner ppt "Effektivitet. Vad är effektivitet? En kundorienterad, effektiv och högklassig verksamhet förbättrar arbetsmotivationen bland de anställda och inverkar."

Liknande presentationer


Google-annonser