Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruppdiskussion De svenskspråkiga mognadsproven – bedömning och arrangemang vid olika högskolor Ordförande: Kerstin Stolt (Arcada) Sekreterare: Åsa Mickwitz.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruppdiskussion De svenskspråkiga mognadsproven – bedömning och arrangemang vid olika högskolor Ordförande: Kerstin Stolt (Arcada) Sekreterare: Åsa Mickwitz."— Presentationens avskrift:

1 Gruppdiskussion De svenskspråkiga mognadsproven – bedömning och arrangemang vid olika högskolor Ordförande: Kerstin Stolt (Arcada) Sekreterare: Åsa Mickwitz (HU) Seminariet Mognadsprovet i utveckling 6.3.2009

2 2 Mognadsprovsarrangemangen vid de olika högskolorna Åbo Akademi: - Mognadsproven skrivs på traditionellt sätt - Till alla utbildningar hör en kurs i vetenskapligt skrivande. - Mognadsprovet sakgranskas först, sen går det till språkgranskning (alltid "modersmålslärare" som språkgranskar). Svenska social- och kommunalhögskolan vid HU - Provet granskas först språkligt, därefter sakligt (inom det nya systemet) - Mognadsprovet är inte knutet till kursen i vetenskapligt skrivande - Mognadsprovet utgör en del av kandidatavhandlingen – 8-10 sidor språkgranskas

3 3 Novia (Ekenäs): - Mognadsprovet skrivs på traditionellt sätt - Det varierar vem som granskar provet först. - Provet är inte kopplat till kurs i vetenskapligt skrivande. Novia (Vasa): - Mognadsprovet skrivs på traditionellt sätt. - Mognadsprovet sakgranskas först, sen går det till språkgranskning - Provet är kopplat till examensarbetet, men inte till kursen i vetenskapligt skrivande Novia (Åbo) - Mognadsprovet skrivs på traditionellt sätt - Mognadsprovet sakgranskas först, sen går det till språkgranskning - Provet är inte kopplat till kurs i vetenskapligt skrivande

4 4 HU (filosofi): - Mognadsprovet skrivs enligt det nya systemet (abstrakt). - Provet är kopplat till både kandidatavhandling och kurs i vetenskapligt skrivande HU (biovet): - Mognadsprovet skrivs på traditionellt sätt, baserat på pro gradu- avhandlingen - granskas inte av "modersmålslärare" Arcada: - Mognadsprovet skrivs på traditionellt sätt, - Mognadsprovet sakgranskas först, sen går det till språkgranskning - Inte kopplat till kurs i vetenskapligt skrivande - Mognadsprovsprepkurser - > vad förväntas av språk och innehåll?

5 5 TKK: - Mognadsprovet skrivs på traditionellt sätt - Provet skeivs efter att studenterna har skrivit sitt kandidatarbete eller diplomarbete (enligt examensförordningen 1995) - Mognadsprovet avläggs i samband med kandidatseminariet - Mognadsprovet sakgranskas först, sen går det till språkgranskning Hanken: - Mognadsprovet skrivs på traditionellt sätt - Engelska mognadsprov språkgranskas inte - Det varierar hur provet är kopplat till seminarierna/kurs i vetenskapligt skrivande

6 6 Bedömning av mognadsprovet Vad bedöms vid sakgranskningen? Biovetenskapliga fakulteten, HU - uppläggning, språkdräkt och substans - direkta felaktigheter får inte finnas - logisk struktur – rak röd tråd i texten – fullständiga satser - studenten ska kunna se helheten - direkta språkfel tillåts inte - engelskt inflytande, terminologi Arcada - underkänner franska streck - språkgranskarens ansvar?

7 7 Bedömningskriterier för att underkänna mognadsprov språkligt - inte svenska, obegripligt - för kort - inte funktionellt - saknar inledning (icke existerande struktur) – alltför bred inledning - influenser från engelska och finska - osäker språkkänsla, talspråkliga inslag - ord och uttryck; etablerade uttryck används i en ny betydelse - resonemanget faller – betydelsen av ett uttryck är inte den som studenten avser - dålig kännedom om idiomatiska uttryck - stilistiska problem - ofullständiga satser - satsradning - inkonsekvent användning av begrepp

8 8 Kriterier för mognadsprovet vid de olika enheterna Novia (Vasa): interna kriterier TKK: kriterier för studerande, för handledare, på nätet, parallellt på finska och svenska Arcada: kriterier för studenterna och handledarna: på nätet ÅA: kriterier för språkgranskarna, tillgängliga på nätet HU (biovet.) - ingår i substanskriterierna; flytande språk

9 9 Samarbete mellan språkgranskare och handledare ÅA: skickat ut info om språkgranskning till handledarna Novia: handledarna tar del av utlåtandena TKK:handledarna informeras om språkgranskningen via det svenska kandidatseminariet


Ladda ner ppt "Gruppdiskussion De svenskspråkiga mognadsproven – bedömning och arrangemang vid olika högskolor Ordförande: Kerstin Stolt (Arcada) Sekreterare: Åsa Mickwitz."

Liknande presentationer


Google-annonser