Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resurser för kand- och graduskribenter Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resurser för kand- och graduskribenter Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi -"— Presentationens avskrift:

1 Resurser för kand- och graduskribenter Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

2 Informationssökning och datainsamling Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

3 Informationskompetens  Nätkurser – ASF 3: Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) – ASF 4: Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) –  Kortkurser i informationssökning och referenshantering med RefWorks – för aktuella kurser se  Skräddarsydda sessioner som planeras i samråd med lärarna  Arrangör: Åbo Akademis bibliotek Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

4 Stödmaterial för informationssökning (ÅAB)  Nätkurs i informationssökning:  E-guider för Nelli (se Nelli-portalen > E-guide) Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

5 Programvara för enkäter  E-lomake – programvara för enkäter tillgänglig för studenter och personal vid ÅA  Användarguider: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5

6 Utrustning att låna  Från Lärcentret kan man låna bl.a. diktafoner och videokamera för intervjuer o.dyl.  Bokas via resursbokningen (se Verktyg i Student-portalen)  Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

7 Skrivandet Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

8 Institutionsanvisningar  Ämnesspecifika anvisningar för kandidat- och magistersavhandlingar Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

9 Akademiskt skrivande  Skrivråd, artiklar om språkvård och språkliga hjälpmedel  Se Centret för språk och kommunikation: Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

10 Skrivhandledning  Språkcentret erbjuder skrivhandledning åt studerande för allt från fackuppsats till gradu (på svenska och på engelska) – Boka tid för personlig rådgivning (1 t)  > Skrivhandledning Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

11 IT-kurser och -handledning  ASF 6: IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp  ASF 7: IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp  Kortkurser i Word, PowerPoint, Excel och E-lomake  Individuell IT-handledning   För aktuella kurser, se också  Arrangör: Lärcentret Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

12 Material om plagiathantering   Akademins direktiv för plagiathantering  Instruktioner för inlämning för plagiatgranskning  Stödmaterial för plagiatgranskningen och hur skriva rätt, bl.a. nätföreläsningar Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

13 E-tent för mognadsprov  Be din lärare om möjligheten att skriva ditt mognadsprov på valfri tidpunkt vardagar kl /20 i etentutrymme i Åbo eller Vasa  Se Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

14 Extra stöd Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

15 ASF8: Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp  Innehåll: – 1) Lärdomsprovet inom lägre högskoleexamen, handledning och handledare, handledningsprocessen samt hantering av fusk, särskilt plagiat (2,5 h) – 2) Mognadsprov, akademiskt skrivande, skrivhandledning och avhandlingens uppbyggnad (4,5 h) – 3) Tidsplanering och tidsdisponering (5 h) – 4) Examensplanering (2 h) – 5) Grafisk utformning av avhandling (13 h, varav 11 obligatoriska)   Arrangör: Lärcentret Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo ÅA:s studypsykologer och Lärcentrets klinikverksamhet - stöd individuellt eller i smågrupper för kand- och graduskribenter  Studiepsykologerna hjälper inom ramen för Kand- och gradukliniken studenter vars skrivprocess inte framskrider som den borde  Kand- och graduklubben – Studiepsykologen i Åbo drar smågrupper för kand- och graduskribenter  Individuell IT-handledning (i Word och e-lomake) Kontakt:

17 Och glöm inte... Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

18 Tryckta guider  Guiden ”Studieteknik och studiefärdigheter” Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 18  Guide för kandidatskribenter Tillgängliga på Kan beställas från Lärcentret,


Ladda ner ppt "Resurser för kand- och graduskribenter Tove Forslund, Lärcentret Åbo Akademi -"

Liknande presentationer


Google-annonser