Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Steve Wretman & Helena Moreau

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Steve Wretman & Helena Moreau"— Presentationens avskrift:

1 © Steve Wretman & Helena Moreau
Bedömning engelska Språkets omfång och bredd beskriver elevens ord- och strukturförråd enkelt relativt varierat ett mycket grundläggande förråd av ord och enkla fraser en bredare repertoar av ord och satsstrukturer Ur kommentarer till kursplanen i engelska © Steve Wretman & Helena Moreau

2 © Steve Wretman & Helena Moreau
Bedömning engelska Språkets precision hur effektivt eleven utnyttjar och organiserar det språk hon eller han har tillgång till för att framföra sitt budskap i tal och skrift begripligt relativt tydligt tydligt använder några få enkla grammatiska strukturer och mönster gör sig för det mesta förstådd använder enkla strukturer och mönster gör sig oftast förstådd. använder vanliga strukturer och mönster uttrycker sig förhållandevis exakt Ur kommentarer till kursplanen i engelska © Steve Wretman & Helena Moreau

3 © Steve Wretman & Helena Moreau
Bedömning engelska Grad av textbindning Att strukturera budskap och ordna satser så att de bildar sammanhängande språk i tal och skrift. med enstaka ord och fraser till viss del sammanhängande, relativt sammanhängande samman­hängande ett mycket grundläggande förråd av ord, enkla fraser och meningar använda sambands- eller binde­ord för att knyta samman satser och meningar förmåga att hålla en röd tråd, tydliggöra orsaks- eller följdförhållanden © Steve Wretman & Helena Moreau

4 © Steve Wretman & Helena Moreau
Bedömning engelska Flöde i interaktion och produktion i vilken utsträckning eleven talar, skriver och samtalar med ett naturligt flöde utan att behöva stanna upp eller tveka så att det stör kommunikatio­nen med enstaka ord och fraser med fraser och meningar med visst flyt med flyt pauser för omformule­ringar - omtagningar uttrycker sig relativt obehindrat i olika typer av framställningar’ interagerar relativt otvunget, haka i och fylla på samtalet utan att ofta tveka eller behöva stanna upp ett naturligt flöde i framställningen interagera genom att haka i, fylla på och utveckla samtalet © Steve Wretman & Helena Moreau

5 © Steve Wretman & Helena Moreau
Bedömning engelska Grad av mottagaranpassning val och användning av hälsningsfraser eller tilltalsformer, anpassning till artighetskonventioner eller till formella och informella stilnivåer i någon mån anpassat med viss anpassning kan delta i mycket korta sociala samtal och använda enkla, vardagliga fraser kan klara sig i några olika sociala sam­manhang genom att hantera mindre förutsägbara men enkla situationer Ur kommentarer till kursplanen i engelska © Steve Wretman & Helena Moreau

6 Språkets omfång och bred
Variation i ordanvändning Variation i meningsbyggnad Variation i användningen av idiomatiska satser Språkets precision Kommunikationens begriplighet Komplexitetsgrad på satser Grad av textbindning Användning av sammanbindningsord Bindningen av meningar och satser Sammanbindning av tankegångar – röd tråd Flöde i interaktion och produktion - flyt Grad av mottagaranpassning

7 Förmåga att lösa språkliga problem i kommunikationen
Förmåga att förbättra den egna framställningen Förmåga att beskriva styrkor och utvecklingsbehov i det egna arbetet Förmåga att förbättra det egna arbetet utifrån råd Förmåga att bearbeta innehållet i framställningen genom att diskutera, kommentera innehåll eller göra jämförelser Relevans Saklighet Förmåga att belysa ur olika perspektiv / aspekter Förmåga att resonera i flera steg


Ladda ner ppt "© Steve Wretman & Helena Moreau"

Liknande presentationer


Google-annonser