Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON."— Presentationens avskrift:

1 Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON

2 Bedömning av ett akademiskt arbete  Kan man bedöma uppsatser objektivt?  Fusk och vikten av tydliga spelregler  Bedömningskriterier  Att väga samman och sätta betyg  Ambitionsnivå kontra betyg  Delade uppfattningar om satt betyg Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

3 Kan man bedöma uppsatser objektivt?  Fastställa tydliga bedömningskriterier  Låta flera olika personer bedöma uppsatsen Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

4 Fusk och vikten av tydliga spelregler  Svårt att avgöra om någonting är fusk  Vad kommunicerar handledare, seminarieansvarig, och examinator under uppsatsskrivandet  Få gemensam syn på vad som är fusk  Utnyttja de kunskaper/det vetande som redan finns men ange källor tydligt  En handledare eller examinator kan aldrig döma en student för fusk Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

5 Bedömningskriterier  Ämnets relevans  Tydligt definierad uppgift  Undersökningsdesign och metodval  Teori  Empiri  Analys  Resultat, slutsatser och kunskapsbidrag Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

6 Bedömningskriterier  Fungerande helhet  Bearbetningsgrad  Kreativitet  Presentationen av studien  Opposition  Vilka kriterier gäller för ditt arbete Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

7 Bedömningskriterier Ämnets relevans  Teoretisk relevans  Allmän relevans  Ämnets svårighetsgrad Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

8 Bedömningskriterier Tydligt definierad uppgift  Syftet  Avgränsningar och fokus  Målgrupp Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

9 Bedömningskriterier Undersökningsdesign och metodval  Använt vetenskapliga metoder  Metodkännedom  Metodtillämpning  Kritiskt tänkande, metodmedvetenhet  Tydlighet Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

10 Bedömningskriterier Teori  Teoriförtrogenhet  Teorianvändning Empiri  Relevans  Intressant  Rikhaltig  Tillförlitlig Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

11 Bedömningskriterier Analys  Användning av teori och empiri  Egna resonemang och slutsatser  Systematik och struktur Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

12 Bedömningskriterier Resultat, slutsatser och kunskapsbidrag  Distinkt resultat  Teoretisk relevans och kunskapsbidrag  Praktisk relevans och kunskapsbidrag  Relatering till tidigare kunskaper inom området  Generalisering Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

13 Bedömningskriterier Fungerande helhet  Logik  Röd tråd  Balans Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

14 Bedömningskriterier Bearbetningsgrad  Formalia och layout  Språk Kreativitet Presentationen av studien Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

15 Bedömningskriterier Opposition  Fokus  Genomarbetning  Fullständighet  Dialog Vilka kriterier gäller för ditt arbete? Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

16 Att väga samman och sätta betyg Kriteriebetyg och sammanvägning av dessa – ett exempel på godkänt. Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

17 Att väga samman och sätta betyg Kriteriebetyg och sammanvägning av dessa – ett exempel på icke godkänt Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

18 Bedömning av ett akademiskt arbete  Ambitionsnivå kontra betyg  Delade uppfattningar om satt betyg Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete


Ladda ner ppt "Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON."

Liknande presentationer


Google-annonser