Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarieboken Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarieboken Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete"— Presentationens avskrift:

1 Seminarieboken Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete
att skriva, presentera och opponera Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete MARIA BJÖRKLUND ULF PAULSSON

2 Bedömning av ett akademiskt arbete
Kan man bedöma uppsatser objektivt? Fusk och vikten av tydliga spelregler Bedömningskriterier Att väga samman och sätta betyg Ambitionsnivå kontra betyg Delade uppfattningar om satt betyg Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

3 Kan man bedöma uppsatser objektivt?
Fastställa tydliga bedömningskriterier Låta flera olika personer bedöma uppsatsen Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

4 Fusk och vikten av tydliga spelregler
Svårt att avgöra om någonting är fusk Vad kommunicerar handledare, seminarieansvarig, och examinator under uppsatsskrivandet Få gemensam syn på vad som är fusk Utnyttja de kunskaper/det vetande som redan finns men ange källor tydligt En handledare eller examinator kan aldrig döma en student för fusk Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

5 Bedömningskriterier Ämnets relevans Tydligt definierad uppgift
Undersökningsdesign och metodval Teori Empiri Analys Resultat, slutsatser och kunskapsbidrag Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

6 Bedömningskriterier Fungerande helhet Bearbetningsgrad Kreativitet
Presentationen av studien Opposition Vilka kriterier gäller för ditt arbete Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

7 Bedömningskriterier Ämnets relevans Teoretisk relevans Allmän relevans
Ämnets svårighetsgrad Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

8 Bedömningskriterier Tydligt definierad uppgift Syftet
Avgränsningar och fokus Målgrupp Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

9 Bedömningskriterier Undersökningsdesign och metodval
Använt vetenskapliga metoder Metodkännedom Metodtillämpning Kritiskt tänkande, metodmedvetenhet Tydlighet Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

10 Bedömningskriterier Teori Teoriförtrogenhet Teorianvändning Empiri
Relevans Intressant Rikhaltig Tillförlitlig Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

11 Bedömningskriterier Analys Användning av teori och empiri
Egna resonemang och slutsatser Systematik och struktur Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

12 Bedömningskriterier Resultat, slutsatser och kunskapsbidrag
Distinkt resultat Teoretisk relevans och kunskapsbidrag Praktisk relevans och kunskapsbidrag Relatering till tidigare kunskaper inom området Generalisering Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

13 Bedömningskriterier Fungerande helhet Logik Röd tråd Balans
Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

14 Bedömningskriterier Bearbetningsgrad Formalia och layout Språk
Kreativitet Presentationen av studien Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

15 Bedömningskriterier Opposition Fokus Genomarbetning Fullständighet
Dialog Vilka kriterier gäller för ditt arbete? Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

16 Att väga samman och sätta betyg
Kriteriebetyg och sammanvägning av dessa – ett exempel på godkänt. Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

17 Att väga samman och sätta betyg
Kriteriebetyg och sammanvägning av dessa – ett exempel på icke godkänt Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete

18 Bedömning av ett akademiskt arbete
Ambitionsnivå kontra betyg Delade uppfattningar om satt betyg Seminarieboken, Kapitel 9 - Bedömning av ett akademiskt arbete


Ladda ner ppt "Seminarieboken Kapitel 9 – Bedömning av ett akademiskt arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser