Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieorientering för nya studerande PK och RN-examen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieorientering för nya studerande PK och RN-examen"— Presentationens avskrift:

1 Studieorientering för nya studerande PK och RN-examen
Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

2 Centret för språk och kommunikation (CSK)
Språkcentret är en fristående institution inom Åbo Akademi Betjänar studerande vid alla institutioner/fakulteter Verksamheten förlagd till Arken, Fabriksgatan 2, B- och M-husen Information Språkcentrets webbsidor eller Studier&forskning > Stödenheter > Centret för språk och kommunikation Kansliet öppet må–to kl. 9–12, Arken B 202 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

3 Språkcentrets uppgifter
Kurser i språk och kommunikation Studier som krävs för examen Valfria språkstudier Skrivhandledning (t.ex. för kandidatavhandling eller pro gradu). Också skrivhandledning på engelska Språkgranskning av skriftliga arbeten Avhandlingar, diplomarbeten, mognadsprov Tillgodoräknande av ersättande språkstudier vid annan högskola i Finland eller utomlands Språkprov i svenska för finskspråkiga och utländska sökande till akademin Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

4 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken
Språkcentrets kurser Obligatorisk förhandsanmälan via MinPlan. Kan göras på datorer i CSK:s aula, Arken, B-huset, eller på en internetansluten dator Krävs att man har användarrättigheter i ÅA:s datasystem Anvisningar för anmälan finns på CSK:s webbsidor Viktigt att de obligatoriska språk och kommunikations-kurserna tas det studieår som institutionen fastställt i studiegången för kandidatexamen – annars risk för att tiderna inte passar med de övriga studierna Valfria språkkurser kan tas när som helst under studietiden Man bör vara med på första mötet för att försäkra sig om en plats på kursen – meddela läraren på förhand om du av tvingande skäl, t.ex. sjukdomsfall, inte kan delta första gången Deltagare från reservlistan tas med om det finns lediga platser Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

5 Språkkunskaper som krävs för en högskoleexamen
Grundar sig på examensförordningen (794/2004) 6 och 7 § Fakulteterna/institutionerna fattar specificerande beslut om språkkraven Kommunikationsstudier Kommunikationsprocesser (skriftlig och muntlig kommunikation), vetenskapligt skrivande, De inhemska språken Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i det ena språket (vanligen skolutbildningsspråket) och nöjaktig eller god muntlig och skriftlig förmåga i det andra språket Främmande språk Minst ett språk på nivå 4 (specialkurs): Man bör kunna följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning på språket Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

6 Språk- och kommunikationsstudier för PK och RN-examen (15-20 sp)
Kommunikationsstudier (5 sp) Kommunikation/PK- och RN-examen Hur skriva ändamålsenliga facktexter, akademisk skrivkultur, aktuella språkfrågor och språkvård, språkliga hjälpmedel Kursen omfattar en period (7 veckor) Kurser (versioner) ges period II och IV Avläggs år 2 enligt rekommenderad studiegång Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

7 Andra inhemska språket
Nöjaktig eller god muntlig och skriftlig förmåga i det andra inhemska språket inom det egna ämnesområdet Svenskspråkiga studerande: Fyra delprov: Hörförståelse (lyssna) + muntlig framställning (tala) = muntlig förmåga (2 sp). Textförståelse (läsa) + skriftlig framställning (skriva) = skriftlig förmåga (3 sp) Två sätt att avlägga: a) Kurs i finska, b) Språkprov Alla fyra delprov bör vara avklarade innan kandidatexamen tas ut. Möjligt att höja vitsordet i enskilda delprov i senare språkprov. Nöjaktig/god muntlig och skriftlig förmåga antecknas på examensbetyget. Har samma juridiska ställning som ett separat intyg från statens språkexamensnämnd (”lilla språkprovet”) då man söker arbete inom offentliga sektorn Särskilda bestämmelser för åländska studerande. Kontakta språkcentret. Finskspråkiga studerande deltar i kurser i svenska. De uppnår god förmåga i svenska efter att mognadsprovet blivit språkligt godkänt Närmare information om de inhemska språken på vår webbplats. Du kan också komma till kansliet. Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

8 Fyra delområden i finska testas
A. FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FINSKA I TAL (muntlig förmåga) Bedömning: God om god i båda delproven, annars nöjaktig MUNTLIG FRAMSTÄLLNING ”tala” Avläggs på kursen eller som separat intervju om man inte deltar i kurs Bedömning: nöjaktig/god HÖRFÖRSTÅELSE ”lyssna” Avläggs på kursen eller i ett språkprov B. FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FINSKA I SKRIFT (skriftlig förmåga) TEXTFÖRSTÅELSE ”läsa” SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING ”skriva” Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

9 Språk- och kommunikationsstudier för PK och RN-examen: Finska 5 sp
Finska/PK- och RN-examen (skolutbildningsspråk svenska) År 1 (rekommendation), 2 eller 3 Kurs i finska under perioder III-IV Nytt! Kursdeltagarna avlägger alla fyra delprov under kursen Om man vill höja vitsordet kan man delta i ett senare språkprov Språkprov i finska för PK- och RN-examen Ett prov på hösten och ett på våren. Anmälan via CSK:s webbplats (inte via MinPlan) Preparationskurs i finska period I om du behöver repetera Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

10 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken
Språk- och kommunikationsstudier för PK- och RN-examen: Svenska för finskspråkiga (5 sp) Svenska för studerande med finska som skolutbildningsspråk Svenska, grammatik och språkriktighet (2 sp), år 1 period I Muntlig och skriftlig kommunikation (3 sp), år 1 period II Ersättande prov för studerande med mycket goda kunskaper i svenska i början av höstterminen. Godkänt prov ersätter de två kurserna. Man får delta bara en gång i provet. För information och anmälan se CSK:s webbplats God muntlig och skriftlig förmåga i svenska efter att mognadsprovet för examen är språkligt godkänt. Antecknas på examensbetyget och ersätter statens ”lilla språkprov” i svenska Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

11 Första inhemska språket
Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i det ena inhemska språket (vanligen skolutbildningsspråket) Skolutbildningsspråket svenska Skolutbildningsspråk svenska + mognadsprov för kandidatexamen på samma språk = utmärkt förmåga i svenska Skolutbildningsspråket finska  skolutbildningsspråket och språket i mognadsprovet olika: inte automatiskt utmärkt förmåga i vare sig finska eller i svenska Alternativ för att visa utmärkt förmåga Minst magna cl i modersmålsprovet i finska i studentexamen = utmärkt förmåga i finska Mognadsprov för kandidatexamen både på svenska och finska om inte annars uppnår utmärkt förmåga = utmärkt förmåga i finska och god förmåga i svenska ”Stora språkprovet” eller allmän språkexamen (YKI), nivå 6 Kopia av betyg eller intyg till språkcentret, som registrerar språkförmågan i studieregistret Sture Se CSK:s webb för mera detaljerad information eller besök CSK:s kansli Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

12 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken
Språk- och kommunikationsstudier för PK- och RN-examen: Främmande språk (PK 5 sp, RN 10 sp) Främmande språk: ett språk på nivå 4 Engelska/PK- och RN-examen (5 sp) eller annat främmande språk på nivå 4. Kurser (versioner) i engelska anordnas period I-II och period III-IV. Kursen omfattar 2 perioder Avläggs år 2 enligt rekommenderad studiegång För RN-examen: ytterligare ett språk på valfri nivå (5 sp). Avläggs så tidigt som möjligt Institutionerna rekommenderar att också PK-studerande avlägger en valfri språkkurs (5 sp) inom de valbara studierna Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

13 Valfria studier i främmande språk
Förutom de obligatoriska språkstudierna kan man välja att studera språk inom valfria studier under såväl kandidat- som magisterstudierna Startnivån beror på hurdana förkunskaper man har i språket. Anvisningar finns på vår webb. Obs! Nivåtest i tyska För att fortsätta på följande högre nivå bör man ha avklarat kursen med minst vitsordet 2 på skalan 0–5 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

14 Främmande språk: Kursernas nivåer
Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

15 Främmande språk: kursutbud
Genomsnittligt arbete för en kurs på 5 sp under 14 veckor: 130 h, av vilket 56 h kontaktundervisning och 74 h hemarbete, tentamensförberedelse mm., ca 9 h/vecka * Obligatoriskt nivåtest i tyska för alla med förkunskaper Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

16 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken
Viktiga datum Period I börjar tisdag 4.9 vid CSK. Anmälningstiden utgår 3.9. Anmälning via MinPlan Period II börjar Anmälning senast 26.10 Period III börjar Anm. senast 4.1 Period IV börjar Anm. senast 15.3 Nivåtest i tyska fredag 31.8 kl i Arken B 301. Följande gång kl i aud. Armfelt (Arken). Förhandsanmälan krävs inte. Resultatet i kraft 2 år Ersättande prov i svenska för finskspråkiga måndag 3.9 kl i Arken A 203. Anmälning senast 2.9 kl via CSK:s webb. Obs! Man får delta bara en gång. Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

17 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken
Viktiga datum (2) Språkprov i finska Hösten 2012 To 20.9 kl HHÅA och IT/IS, Armfelt. Anmälning 1.8–13.9. (Ali-Laurila) To kl HF, TF, psykologi och logopedi, Armfelt. Anmälning 1.8–4.10. (Ali-Laurila) On kl PK- och RN-examen, Armfelt. Anmälning 1.8– (Nummela) On kl Biovetenskaper, informationsteknologi (ej IS), kemiteknik, naturvetenskaper, Armfelt. Anmälning 1.8– (Nummela) Våren 2013 To 14.2 kl HHÅA och IT/IS, Armfelt. Anmälning 2.1–7.2. (Ali‑Laurila) On 6.3 kl Biovetenskaper, informationsteknologi (ej IS), kemiteknik, naturvetenskaper Armfelt. Anmälning 2.1–27.2. (Nummela) To 7.3 kl PK- och RN-examen Armfelt. Anmälning 2.1–28.2. (Pesonen) To 25.4 kl HF, TF, psykologi och logopedi Armfelt. Anmälning 2.1–18.4. (Ali-Laurila) Ingen akademisk kvart! Kom i god tid till språkprovet – helst en halv timme på förhand! Ta med identitetsbevis! Obs! Studerande vid IT/Informationssystem deltar i språkprovet för ekonomutbildningen. Anmälan via språkcentrets webb Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken

18 Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken
Något oklart? Om du har frågor om studierna i språk och kommunikation eller om språkcentrets verksamhet och inte hittar information på webbsidorna och inte heller din tutor kan hjälpa dig så tveka inte att ta kontakt med CSK:s kansli! Välkommen till språkcentret! Goda språkkunskaper är en viktig del av de akademiska färdigheterna – utnyttja möjligheten att lära dig språk gratis under studietiden! Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken


Ladda ner ppt "Studieorientering för nya studerande PK och RN-examen"

Liknande presentationer


Google-annonser