Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieorientering för nya studerande PK och RN-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2012 6.1.2015Centret för språk och kommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieorientering för nya studerande PK och RN-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2012 6.1.2015Centret för språk och kommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Studieorientering för nya studerande PK och RN-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2012 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken1

2 Centret för språk och kommunikation (CSK)  Språkcentret är en fristående institution inom Åbo Akademi  Betjänar studerande vid alla institutioner/fakulteter  Verksamheten förlagd till Arken, Fabriksgatan 2, B- och M-husen  Information –Språkcentrets webbsidor www.abo.fi/student/csk eller Studier&forskning > Stödenheter > Centret för språk och kommunikationwww.abo.fi/student/csk –Kansliet öppet må–to kl. 9–12, Arken B 202 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken2

3 Språkcentrets uppgifter  Kurser i språk och kommunikation –Studier som krävs för examen –Valfria språkstudier  Skrivhandledning (t.ex. för kandidatavhandling eller pro gradu). Också skrivhandledning på engelska  Språkgranskning av skriftliga arbeten –Avhandlingar, diplomarbeten, mognadsprov  Tillgodoräknande av ersättande språkstudier vid annan högskola i Finland eller utomlands  Språkprov i svenska för finskspråkiga och utländska sökande till akademin 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken3

4 Språkcentrets kurser  Obligatorisk förhandsanmälan via MinPlan. Kan göras på datorer i CSK:s aula, Arken, B-huset, eller på en internetansluten dator –Krävs att man har användarrättigheter i ÅA:s datasystem –Anvisningar för anmälan finns på CSK:s webbsidor  Viktigt att de obligatoriska språk och kommunikations- kurserna tas det studieår som institutionen fastställt i studiegången för kandidatexamen – annars risk för att tiderna inte passar med de övriga studierna –Valfria språkkurser kan tas när som helst under studietiden  Man bör vara med på första mötet för att försäkra sig om en plats på kursen – meddela läraren på förhand om du av tvingande skäl, t.ex. sjukdomsfall, inte kan delta första gången  Deltagare från reservlistan tas med om det finns lediga platser 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken4

5 Språkkunskaper som krävs för en högskoleexamen  Grundar sig på examensförordningen (794/2004) 6 och 7 §  Fakulteterna/institutionerna fattar specificerande beslut om språkkraven  Kommunikationsstudier –Kommunikationsprocesser (skriftlig och muntlig kommunikation), vetenskapligt skrivande,  De inhemska språken –Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i det ena språket (vanligen skolutbildningsspråket) och nöjaktig eller god muntlig och skriftlig förmåga i det andra språket  Främmande språk –Minst ett språk på nivå 4 (specialkurs): Man bör kunna följa utvecklingen inom det egna området och vara verksam i en internationell omgivning på språket 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken5

6 Språk- och kommunikationsstudier för PK och RN-examen (15-20 sp)  Kommunikationsstudier ( 5 sp) –Kommunikation/PK- och RN-examen Hur skriva ändamålsenliga facktexter, akademisk skrivkultur, aktuella språkfrågor och språkvård, språkliga hjälpmedel Kursen omfattar en period (7 veckor) Kurser (versioner) ges period II och IV Avläggs år 2 enligt rekommenderad studiegång 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken6

7 Andra inhemska språket Nöjaktig eller god muntlig och skriftlig förmåga i det andra inhemska språket inom det egna ämnesområdet Svenskspråkiga studerande: Fyra delprov: Hörförståelse (lyssna) + muntlig framställning (tala) = muntlig förmåga (2 sp). Textförståelse (läsa) + skriftlig framställning (skriva) = skriftlig förmåga (3 sp) Två sätt att avlägga: a) Kurs i finska, b) Språkprov –Alla fyra delprov bör vara avklarade innan kandidatexamen tas ut. Möjligt att höja vitsordet i enskilda delprov i senare språkprov.  Nöjaktig/god muntlig och skriftlig förmåga antecknas på examensbetyget. Har samma juridiska ställning som ett separat intyg från statens språkexamensnämnd (”lilla språkprovet”) då man söker arbete inom offentliga sektorn  Särskilda bestämmelser för åländska studerande. Kontakta språkcentret. Finskspråkiga studerande deltar i kurser i svenska. De uppnår god förmåga i svenska efter att mognadsprovet blivit språkligt godkänt  Närmare information om de inhemska språken på vår webbplats. Du kan också komma till kansliet. 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken7

8 Fyra delområden i finska testas 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken8 A. FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FINSKA I TAL (muntlig förmåga) Bedömning: God om god i båda delproven, annars nöjaktig MUNTLIG FRAMSTÄLLNING ”tala” Avläggs på kursen eller som separat intervju om man inte deltar i kurs Bedömning: nöjaktig/god HÖRFÖRSTÅELSE ”lyssna” Avläggs på kursen eller i ett språkprov Bedömning: nöjaktig/god B. FÖRMÅGA ATT ANVÄNDA FINSKA I SKRIFT (skriftlig förmåga) Bedömning: God om god i båda delproven, annars nöjaktig TEXTFÖRSTÅELSE ”läsa” Avläggs på kursen eller i ett språkprov Bedömning: nöjaktig/god SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING ”skriva” Avläggs på kursen eller i ett språkprov Bedömning: nöjaktig/god

9 Språk- och kommunikationsstudier för PK och RN-examen: Finska 5 sp  Finska/PK- och RN-examen (skolutbildningsspråk svenska) –År 1 (rekommendation), 2 eller 3 A.Kurs i finska under perioder III-IV Nytt! Kursdeltagarna avlägger alla fyra delprov under kursen Om man vill höja vitsordet kan man delta i ett senare språkprov B.Språkprov i finska för PK- och RN-examen Ett prov på hösten och ett på våren. Anmälan via CSK:s webbplats (inte via MinPlan) –Preparationskurs i finska period I om du behöver repetera 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken9

10 Språk- och kommunikationsstudier för PK- och RN- examen: Svenska för finskspråkiga (5 sp)  Svenska för studerande med finska som skolutbildningsspråk –Svenska, grammatik och språkriktighet (2 sp), år 1 period I –Muntlig och skriftlig kommunikation (3 sp), år 1 period II Ersättande prov för studerande med mycket goda kunskaper i svenska i början av höstterminen. Godkänt prov ersätter de två kurserna. Man får delta bara en gång i provet. För information och anmälan se CSK:s webbplats  God muntlig och skriftlig förmåga i svenska efter att mognadsprovet för examen är språkligt godkänt. Antecknas på examensbetyget och ersätter statens ”lilla språkprov” i svenska 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken10

11 Första inhemska språket Utmärkt muntlig och skriftlig förmåga i det ena inhemska språket (vanligen skolutbildningsspråket)  Skolutbildningsspråket svenska –Skolutbildningsspråk svenska + mognadsprov för kandidatexamen på samma språk = utmärkt förmåga i svenska  Skolutbildningsspråket finska –  skolutbildningsspråket och språket i mognadsprovet olika: inte automatiskt utmärkt förmåga i vare sig finska eller i svenska –Alternativ för att visa utmärkt förmåga 1.Minst magna cl i modersmålsprovet i finska i studentexamen = utmärkt förmåga i finska 2.Mognadsprov för kandidatexamen både på svenska och finska om inte annars uppnår utmärkt förmåga = utmärkt förmåga i finska och god förmåga i svenska 3.”Stora språkprovet” eller allmän språkexamen (YKI), nivå 6 –Kopia av betyg eller intyg till språkcentret, som registrerar språkförmågan i studieregistret Sture –Se CSK:s webb för mera detaljerad information eller besök CSK:s kansli 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken11

12 Språk- och kommunikationsstudier för PK- och RN- examen: Främmande språk (PK 5 sp, RN 10 sp)  Främmande språk: ett språk på nivå 4 –Engelska/PK- och RN-examen (5 sp) eller annat främmande språk på nivå 4. –Kurser (versioner) i engelska anordnas period I-II och period III-IV. Kursen omfattar 2 perioder –Avläggs år 2 enligt rekommenderad studiegång  För RN-examen: ytterligare ett språk på valfri nivå (5 sp). Avläggs så tidigt som möjligt  Institutionerna rekommenderar att också PK-studerande avlägger en valfri språkkurs (5 sp) inom de valbara studierna 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken12

13 Valfria studier i främmande språk  Förutom de obligatoriska språkstudierna kan man välja att studera språk inom valfria studier under såväl kandidat- som magisterstudierna  Startnivån beror på hurdana förkunskaper man har i språket. Anvisningar finns på vår webb. Obs! Nivåtest i tyska  För att fortsätta på följande högre nivå bör man ha avklarat kursen med minst vitsordet 2 på skalan 0–5 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken13

14 Främmande språk: Kursernas nivåer 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken14

15 Främmande språk: kursutbud 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken15 Genomsnittligt arbete för en kurs på 5 sp under 14 veckor: 130 h, av vilket 56 h kontaktundervisning och 74 h hemarbete, tentamensförberedelse mm., ca 9 h/vecka * Obligatoriskt nivåtest i tyska för alla med förkunskaper

16 Viktiga datum  Period I börjar tisdag 4.9 vid CSK. Anmälningstiden utgår 3.9. Anmälning via MinPlan  Period II börjar 29.10. Anmälning senast 26.10  Period III börjar 7.1.2013. Anm. senast 4.1  Period IV börjar 18.3.2013. Anm. senast 15.3  Nivåtest i tyska fredag 31.8 kl. 13.15-16.00 i Arken B 301. Följande gång 3.1.2013 kl. 13.15-16.00 i aud. Armfelt (Arken). Förhandsanmälan krävs inte. Resultatet i kraft 2 år  Ersättande prov i svenska för finskspråkiga måndag 3.9 kl. 9.15-11.00 i Arken A 203. Anmälning senast 2.9 kl. 16.00 via CSK:s webb. Obs! Man får delta bara en gång. 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken16

17 Viktiga datum (2)  Språkprov i finska  Hösten 2012  To 20.9 kl. 9.00 HHÅA och IT/IS, Armfelt. Anmälning 1.8–13.9. (Ali-Laurila)  To 11.10 kl. 9.00 HF, TF, psykologi och logopedi, Armfelt. Anmälning 1.8–4.10. (Ali- Laurila)  On 31.10 kl. 9.00 PK- och RN-examen, Armfelt. Anmälning 1.8–24.10. (Nummela)  On 21.11 kl. 9.00 Biovetenskaper, informationsteknologi (ej IS), kemiteknik, naturvetenskaper, Armfelt. Anmälning 1.8–14.11. (Nummela)  Våren 2013  To 14.2 kl. 9.00 HHÅA och IT/IS, Armfelt. Anmälning 2.1–7.2. (Ali ‑ Laurila)  On 6.3 kl. 9.00 Biovetenskaper, informationsteknologi (ej IS), kemiteknik, naturvetenskaper Armfelt. Anmälning 2.1–27.2. (Nummela)  To 7.3 kl. 9.00 PK- och RN-examen Armfelt. Anmälning 2.1–28.2. (Pesonen)  To 25.4 kl. 9.00 HF, TF, psykologi och logopedi Armfelt. Anmälning 2.1–18.4. (Ali- Laurila)  Ingen akademisk kvart! Kom i god tid till språkprovet – helst en halv timme på förhand! Ta med identitetsbevis!  Obs! Studerande vid IT/Informationssystem deltar i språkprovet för ekonomutbildningen.  Anmälan via språkcentrets webb 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken17

18 Något oklart? Om du har frågor om studierna i språk och kommunikation eller om språkcentrets verksamhet och inte hittar information på webbsidorna och inte heller din tutor kan hjälpa dig så tveka inte att ta kontakt med CSK:s kansli! Välkommen till språkcentret! 6.1.2015Centret för språk och kommunikation - Fabriksgatan 2, Arken18 Goda språkkunskaper är en viktig del av de akademiska färdigheterna – utnyttja möjligheten att lära dig språk gratis under studietiden!


Ladda ner ppt "Studieorientering för nya studerande PK och RN-examen Centret för språk och kommunikation Direktör Jan Jylhä 29.8.2012 6.1.2015Centret för språk och kommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser