Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Studieförmåga och gemenskap Daniela Sund Styrelseordförande 19.10.2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Studieförmåga och gemenskap Daniela Sund Styrelseordförande 19.10.2010."— Presentationens avskrift:

1 Studieförmåga och gemenskap Daniela Sund Styrelseordförande 19.10.2010

2 Vad är studieförmåga? Grunden till arbetsförmåga – Kan jämföras med arbetsförmågan hos en organisations personal – God studieförmåga  goda arbetslivsfärdigheter – Hållbar arbetsförmåga viktig i arbetslivet – man måste kunna se till att upprätthålla sin egen arbetsförmåga och arbetsork Svårt att förstå/lära sig som utexaminerad om man är utbränd som studerande – Ger förståelse för arbetsgemenskapens betydelse En utmaning – studerande i Åbo är ensammast i landet enligt SHVS undersökning – Ger förståelse för välbefinnandets betydelse Sådant som underlättar studiernas framskridande och inlärandet – Goda studiefärdigheter – Studiekondition – Motivation

3 Hur främjas studieförmågan? Bra stödtjänster – Handledning, rådgivning, studiepsykolog – Behövs i alla skeden av studierna Goda undervisningsmetoder – Interaktiv Uppmuntra till aktivt deltagande och för dialog med studerande Föreläsaren får kontinuerlig feedback och märker om studenterna tagit till sig infon Studerande får vara med och skapa kunskap, vilket höjer motivationen hos många då de märker att de kan och förstår – Planera kurserna så att man får ta del av olika metoder och examinationsformer under ett år Fysiskt tillgängliga studier där olika behov beaktas

4 Hur främjas studieförmågan? Förbättrande av den sociala förmågan – Både i studiesammanhang och inom ämnets förvaltning och informationsgång Lära sig vikten av olika funktioner i en organisation – Förstå nyttan av gemenskap och grupparbete Förstå nyttan av det stöd medstuderande/personal kan ge Möjlighet att påverka – Ämnesmöten Diskussion kring kursutvärderingar, kursplanering och förbättringsförslag --> studerande känner sig som fullvärdiga medlemmar då deras röster hörs och de märker att man lyssnar på vad de har att säga – Kursutvärdering som även följs upp

5 Hur främjas studieförmågan? Gemenskap – Ca hälften av högskolestuderande känner att de tillhör en studierelaterad gemenskap (gradugrupper, ämnesföreningar, tutorgrupper) – Gemenskapskänsla inom ämnet viktigt Stöd i studierna --> Gemensamma kafferum och utrymmen för graduskribenter

6 Studieförmåga förbereder studerande inför arbetslivet Arbetslivsfärdigheterna behöver främjas under studietiden – Smidig övergång från studier till arbetsliv Kurser som förankrar teori i praktik Praktikperioder är viktiga Kurs i arbetslivskompetens – Självkännedom » Vad är jag bra på? » Hur säljer jag mig själv? – Inse vilka kunskaper man har och vad man ännu kunde ha stor nytta av att lära sig med tanke på ens karriärplan – Bra CV, personligt brev/ansökning Involvera allmänfärdigheter i kurser på alla nivåer – Grupparbeten, presentationer, informationssökning, opponera (utvärdera andras arbete med ett kritiskt öga)

7 Hur har behovet av studieförmåga blivit aktuellt? Begränsad studietid och förlängning av arbetskarriären har ökat fokuset på studieförmåga – En studiepsykolog skulle hjälper till med hinder som uppkommer i studierna och garantera att nyutexaminerade är välmående och har god arbetsförmåga – För att orka i arbetslivet behöver man lära sig goda rutiner och arbetsförmåga redan under studietiden Vikt måste läggas vid hur man värnar om sitt orkande och sin arbetsförmåga, ges möjlighet att utveckla färdigheter som behövs i arbetslivet och även vid att studerande inser att arbetsgemenskapen påverkar välbefinnandet

8 Är det ÅA:s ansvar att främja studerandes framtida arbetsförmåga? JA! – Universiteten är studerandes arbetsgivare och bör således satsa på studerandes studieförmåga i samma utsträckning som man satsar på personalens arbetsförmåga Kafferum skapar trivsel och bildar gemenskap Ändamålsenliga grupprum och arbetsutrymmen Fortsätt satsa på tutorverksamhet - skapar gemenskap och ett första stödnätverk Studiepsykologen kan hjälpa studerande att orka och att komma över mentala hinder som troligen återfinns senare i arbetslivet God motionsverksamhet är viktigt för studerandes hälsa – Glöm inte bort de som inte tidigare har motionerat aktivt och som vill komma igång – Nack-ryggjumppa t.ex. lunchtid

9 Är det ÅA:s ansvar att främja studerandes framtida arbetsförmåga? JA! – Slopa inte inträdesprov! Studieförmåga handlar om psykiskt välbefinnande under hela studievägen (börjandes från ansökning, slutandes med forskarstudier) Inträdesprov ger ansökaren inblick i vad den kommer att börja studera, känner den att den är inne på rätt inriktning ökar det psykiska välbefinnandet och motivationen

10 Vilket är studerandens ansvar? Studerande har själva ett ansvar – Ibland är det jobbigt, men man måste ha tålamod Vissa kurser känns relevanta – inspirerar, medan andra känns som ett onödigt ont – Undervisande personal ska kunna förklara varför kursen behövs En god studieförmåga förutsätter: – Goda vanor och rutiner – Gott hälsotillstånd – Sociala relationer – Upplevelse av att man har kontroll över sitt liv

11 Vilket är studerandens ansvar? Studieförmågan underlättas av – socialt stöd – att man upplever att man behärskar sitt liv – att man känner att ens krafter och färdigheter räcker till – goda studiefärdigheter vet på vilket sätt man lär sig bäst vet under vilka förhållanden man koncentrerar sig bäst kan planera sin tid och studier problemlösningsförmåga & kritiskt tänkande initiativsförmåga

12 Vilket är studerandens ansvar? Studerande har huvudansvaret för att studierna framskrider och att studieförmågan utvecklas – men ÅA ska erbjuda en god inlärnings- och studiemiljö som är givande att studera i möjlighet till interaktion och diskussion mellan personal och studerande en atmosfär där man stävar efter att ingripa i problem i ett så tidigt skede som möjligt en atmosfär där det är en låg tröskel att fråga om hjälp/råd


Ladda ner ppt "Studieförmåga och gemenskap Daniela Sund Styrelseordförande 19.10.2010."

Liknande presentationer


Google-annonser