Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är studieförmåga och vad kan universitetet göra för att främja den? Workshop om studenternas studieförmåga och gemenskap Åbo Akademi 19.10.2010 Johanna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är studieförmåga och vad kan universitetet göra för att främja den? Workshop om studenternas studieförmåga och gemenskap Åbo Akademi 19.10.2010 Johanna."— Presentationens avskrift:

1 Vad är studieförmåga och vad kan universitetet göra för att främja den? Workshop om studenternas studieförmåga och gemenskap Åbo Akademi 19.10.2010 Johanna Kujala, Kyky-projektet Finlands studentkårers förbund johanna.kujala@syl.fi

2 Syfte osallistuja –saa konkreettisen ja kokonaisvaltaisen kuvan opiskelukyvyn edistämisestä –ymmärtää opiskelukyvyn tarpeellisuuden –lisää ymmärrystään opiskelukykyyn ja sen edistämiseen liittyvistä haasteista ja niihin vaikuttamisesta Åbo Akademissa –osaa tukea opiskelukykyä omassa työskentelyssään

3 Innehåll Vad är Kyky-projektet? Vad betyder studieförmåga? Vad betyder främjande av studieförmågan?

4 Kyky-projektet 2009-2010 Finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet Koordineras av Finlands studentkårers förbund Stöds av Finlands universitet -föreningen (UNIFI) Kyky-hanke sai jatkorahoituksen vuodeksi 2010 tulosten levittämiseksi yliopistoihin

5 Målet med projektet Stödja universitetsstudenternas studieförmåga Främja flyt i studierna Förebygga studierelaterade promlem samt upptäcka och ingripa i studierelaterade problem i ett tidigt skede Sprida ”kyky”-verksamhet till universiteten i Finland

6 Vad har Kyky-projektet gjort? Vad kan universitetsgemenskapen själv göra för att främja studieförmåga? De exempel på god praxis som inkom samlades ihop –Studentkår och Studerandeservice Rekommendationer för universiteten –täcker de centrala faktorerna i studieförmågan (till exempel studiemotivation, handledning, stöd och gemenskap) God praxis och rekommendationer finns på http://syl.fi/opiskelukyky/ http://syl.fi/opiskelukyky/

7 Mistä on kyse? StudieförmågaFrämjande av studieförmågan oppilaitos on opiskelijan työpaikka on yhteydessä oppimistuloksiin, opintojen etenemiseen ja opiskelumotivaatioon opiskelukykyinen opiskelija on tuleva osaava ja hyvinvoiva työntekijä jokainen yliopistoyhteisön jäsen voi edistää opiskelukykyä tulee näkyä rakenteissa ja toiminnassa edellyttää yhteistyötä yhteisöjen sisällä ja välillä

8 Modell för studieförmåga Kunttu 2009, työterveyslääkäri 1/2009 Egna resurser Studie- färdigheter Studie- miljön Undervisning Studie- förmåga -Studieteknik -Studieorientering -Inlärningsstilar och -metoder -Kritiskt tänkande -Problemlösningsförmåga -Social kompetens -Uppgörande av studieplan -Planering av tidsanvändning -Personlighet -Identitet -Livskontroll -Livssituation och -omständigheter -Sociala relationer -Fysisk och psykisk hälsa -Beteende -Fysisk, psykisk och social miljö -Studiegemenskaper vid läroinrättningarna -de studerandes egna gemenskaper -Undervisning och handledning -Pedagogisk kompetens -Tutorering

9 Rekommendationer om studieförmågan 1 Arbetet för att främja studieförmågan bör vara systematiskt och organiserat vid hela universitet och i alla dess gemenskaper 2 Främjandet av studiefärdigheterna och studiekonditionen bör utgöra en del av studierna 3 Studierna ska vara fysiskt tillgängliga och beakta att de studerande har olika behov 4 Studerande ska uppskattas och uppmuntras till aktivt deltagande, och deras möjligheter att påverka ska främjas 5 Studenterna bör få stöd, vägledning och uppmuntran under hela studievägen 6 Främjandet av arbetslivsfärdigheter och övergången till arbetslivet bör utgöra en del av studierna 7Genom gemenskap främjas hela samfundets välmående – studenternas studieförmåga och personalens arbetsförmåga

10 Kyky-tekoja ja seminaari Lähde mukaan keräämään Kyky-tekoja! –Kyky-hanke kerää opiskelukykyä edistäviä tekoja ja toimintaa –Kyky-teot kootaan ja esitellään SYL:n verkkosivulla sekä Kyky-seminaarissa –kirjaamislinkki löytyy osoitteesta www.syl.fi/opiskelukykywww.syl.fi/opiskelukyky Tervetuloa Kyky-toimintaa joka päivä -seminaariin 30.11.2010 –pidetään Espoon Dipolissa –ohjelma ja ilmoittautuminen www.syl.fi/opiskelukykywww.syl.fi/opiskelukyky

11 Grupparbete Valitaan kaksi itseä kiinnostavaa opiskelukyvyn edistämisen osa-aluetta –pohditaan ja kirjataan ryhmässä osa-alueeseen liittyviä kehittämistarpeita ja -ehdotuksia Åbo Akademissa –voi pohtia yliopiston, henkilöstön, opiskelijajärjestöjen ja opiskelijoiden sekä yhteistyön näkökulmasta Dimensioner: –Egna resurser –Studiefärdigheter –Undervisning –Studiemiljö


Ladda ner ppt "Vad är studieförmåga och vad kan universitetet göra för att främja den? Workshop om studenternas studieförmåga och gemenskap Åbo Akademi 19.10.2010 Johanna."

Liknande presentationer


Google-annonser