Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anställningsintervjun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anställningsintervjun"— Presentationens avskrift:

1 Anställningsintervjun
Det är helt naturligt att vara lite nervös inför en anställningsintervju eftersom anställningsintervjun kan vara nyckeln till ett nytt arbete. Nervositeten kan också vara positiv eftersom de flesta av oss tänker snabbare och är mer koncentrerade när adrenalinet pumpar runt i blodet. För att undvika att nervositeten blir övermäktig är det viktigt att förbereda sig noggrant.

2 Hur kan man förbereda sig?
Läs noga igenom din ansökan och ditt CV. Formulera relevanta frågor om jobbet och företaget att ta med till intervjun. Relevanta frågor kan vara: "Är det en ny befattning?" "Vad har ni för personalpolicy?" "Vilka utvecklingsmöjligheter finns det i arbetet?"

3 Mental förberedelse Några dagar innan du ska till anställningsintervjun så föreställ dig ett positivt resultat av intervjun. På det viset förbereder du dig mentalt och det finns en mycket större möjlighet att intervjun faktiskt blir en bra och positiv upplevelse. Du kan också pröva med att föreställa dig hur du kommer att reagera på olika frågor under intervjun. Färdigställ ditt material och packa din väska dagen innan du ska till anställningsintervjun. Ta reda på var företaget ligger och ta god tid på dig när du ska till intervjun. Det är också viktigt att du går in i en intervjusituation med en klar bild över vad det är du vill förmedla och få fram under intervjun. På så sätt har du en klarare målbild och du kan lättare knyta ihop dina historier.

4 Några råd inför anställningsintervjun
Kom i god tid till intervjun och i passande kläder. Fokusera under intervjun på det som är väsentligt för det aktuella arbetet. Intervjuaren är som regel inte intresserad av ditt livs historia utan önskar bara relevant information och svar på ställda frågor. Var också medveten om hur mycket och vad du själv önskar att berätta. Se upp med att varken tala eller tiga ihjäl intervjuaren. Ge utrymme till frågor och försök om möjligt att upprätthålla en dialog där ingen av parterna håller monolog utan att man faktiskt talar med varandra. Det är svårt att ge råd om initiativ i intervjun men många upplever att nervositeten inte blir så stor om intervjuaren startar samtalet. Därefter är det viktigt att du går in i samtalet och löpande tar initiativet. När intervjun är över ska alla dina starka sidor vara kartlagda.

5 Kom ihåg att söka ögonkontakt
Kom ihåg att söka ögonkontakt. Det verkar splittrat och nervöst om blicken flackar. Tänk på ditt kroppsspråk. Man sänder många omedvetna signaler genom kroppen. (Undvik t.ex. att pilla på dina papper eller ett evigt tryckande på din kulspetspenna.) Vårt kroppsspråk har en stor betydelse. Säger vi något samtidigt som vår kropp säger något annat blir intervjuaren förvirrad. Var inte rädd för att vara ärlig. Om det är något du önskar belyst, ta det upp till diskussion.

6 Intervjufrågor Följande frågor är exempel på frågor som kanske ställs på anställningsintervjun. Det kan hjälpa dig att tänka igenom svaren innan intervjun. Inledande frågor: Berätta om dig själv. Varför söker du arbetet?

7 Intervjufrågor Yrkesmässiga kvalifikationer:
Kan du beskriva din karriär? Är du nöjd med din karriär intill nu? Vilket ansvar har du haft i tidigare arbeten? Varför söker du nytt arbete? Har du referenser ifrån tidigare arbetsgivare? Vad tycker du att du har Iyckats bra/mindre bra med i dina tidigare arbeten? Varför vill du byta jobb? Vilka trender ser du i branschen? Vilka slags människor arbetar du bäst med? Tycker du bäst om att arbeta ensam eller tillsammans med andra? Vad motiverar dig? Vilken typ av chef föredrar du?

8 Intervjufrågor Utbildning: Varför valde du utbildningen?
Kan du beskriva vad du lärt dig under din studietid? Tycker du att din utbildning är relevant för arbetet du söker? Personliga kvalifikationer: Vad är dina starka/svaga sidor? Vad tycker du bäst/sämst om att göra? Vad irriterar dig mest? Varför? Vilka personliga egenskaper värdesätter du? Vilka kvalifikationer har du, som är avgörande för arbetet du söker? Vad har du gjort för att utveckla dig de senaste fem åren? Hur ser vi att du trivs/inte trivs?


Ladda ner ppt "Anställningsintervjun"

Liknande presentationer


Google-annonser