Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sävja Danmark- vår plats i världen -barns inflytande och delaktighet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sävja Danmark- vår plats i världen -barns inflytande och delaktighet"— Presentationens avskrift:

1 Sävja Danmark- vår plats i världen -barns inflytande och delaktighet
Mål: att förena lärandeuppdraget och demokratiuppdraget till en HELHET genom att undersöka och utveckla Sävja Danmark som en mötesplats för våra barn, pedagoger, förskolor och familjer. Syfte: att verksamheten i Sävja-Danmarksområde bedrivs med utgångspunkt i barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter, att flödet av barnens tankar och idéer tillvaratas, synliggörs och skapar mångfald i lärandet, att barnens erfarenheter, tankar och teorier används som motor i verksamheten och driver arbetet framåt, att varje pedagog bidrar till att skapa meningsfulla sammanhang som förbinder barnens erfarenhetsvärldar med läroplanens mål. att knyta band mellan barnen och närområdet

2 Bakgrund till årets fokus:
Vi fortsätter att undersöka hur barns inflytande och delaktighet kan bli omsatt i praktiken. Genom att lägga till ”Sävja Danmark- vår plats i världen” vill vi undersöka vårt närområde och hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Förskolorna kommer att använda läroplanens mål i naturvetenskap och/eller teknik som utgångspunkt. Gemensamt är att vi alla lägger till en social, demokratisk, samhällelig aspekt. Frågor som kan bli aktuella: Hur ser barnen på området? Vilka platser är viktiga för barnen, familjerna och förskolorna? Vilka drömmar och förhoppningar har vi som lever och verkar här? Hur kan vi mötas mellan förskolorna? Är barnen synliga i området eller kan vi bli synligare? Kan vi bidra till att utveckla området? Hur blir Sävja Danmark socialt, kulturellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart?

3 Att utveckla en för barnen tillgänglig miljö där tid, rum och material ger barnen möjlighet att tillsammans utforska sin omvärld. Miljön och materialet ska bidra till att barnen utvecklar tillit till sin egen förmåga, sin förmåga att samarbeta samt att de upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Att pedagogerna utvecklar arbetsätt och pedagogroll i riktning mot en medforskande, nyfiken, inkluderande, normkritisk och reflekterande hållning. Genom att både stötta och utmana varandra i arbetslaget kan förgivettaganden om barnen och deras handlingar ifrågasättas och ett rikare och kompetentare barn bli synligt. Att med pedagogisk dokumentation som verktyg utveckla en praktik där barnens tankar och teorier tas på allvar, tas tillvara och för arbetet framåt. Pedagogisk dokumentation skapar delaktighet för både föräldrar och barn i förskolans verksamhet.


Ladda ner ppt "Sävja Danmark- vår plats i världen -barns inflytande och delaktighet"

Liknande presentationer


Google-annonser