Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© Swedsec AB 3. Rådgivningslagen. © Swedsec AB Ny lag 1 juli 2004 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter Näringsrättsliga regler och civilrättsliga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© Swedsec AB 3. Rådgivningslagen. © Swedsec AB Ny lag 1 juli 2004 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter Näringsrättsliga regler och civilrättsliga."— Presentationens avskrift:

1 © Swedsec AB 3. Rådgivningslagen

2 © Swedsec AB Ny lag 1 juli 2004 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter Näringsrättsliga regler och civilrättsliga Tvingande till konsumenters förmån

3 © Swedsec AB Tillämpningsområdet Råd om placeringar av konsumentens tillgångar i finansiella instrument (och försäkringar) Individuellt anpassade råd Råd från näringsidkare till konsument

4 © Swedsec AB Dokumentationskrav av rådgivaren/institutet av kunden –erfarenhet –ekonomiska förhållanden –syften (riskbenägenhet, placeringsinriktning osv.) av rådet

5 © Swedsec AB Utlämnade av dokumentationen Oavsett om kunden begär det eller ej Undantag i vissa fall om dokumentation skett med bandinspelning Rådgivarens kompetens Lista i de allmänna råden som är en ”intelligent copy” av SwedSec:s krav

6 © Swedsec AB God rådgivningssed Anpassa råden till kunden Tillvarata kundens intresse Avrådningsplikt

7 © Swedsec AB Skadestånd Vid vårdslöshet (en kodifiering av praxis) –Avviker från ”god rådgivningssed” Ersättningsgill skada

8 © Swedsec AB Reklamation och preskription Kunden ska reklamera inom skälig tid Preskription – tio år från rådgivningen om inte kunden har väckt talan


Ladda ner ppt "© Swedsec AB 3. Rådgivningslagen. © Swedsec AB Ny lag 1 juli 2004 Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter Näringsrättsliga regler och civilrättsliga."

Liknande presentationer


Google-annonser