Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AVGRÄNSNIGNAR Läkemedelsbehandling-ej grundbehandling KOL Astma: läkemedelsbehandling endast ej välkontrollerad. Vissa undergrupper barn och gravida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AVGRÄNSNIGNAR Läkemedelsbehandling-ej grundbehandling KOL Astma: läkemedelsbehandling endast ej välkontrollerad. Vissa undergrupper barn och gravida."— Presentationens avskrift:

1

2 AVGRÄNSNIGNAR Läkemedelsbehandling-ej grundbehandling KOL Astma: läkemedelsbehandling endast ej välkontrollerad. Vissa undergrupper barn och gravida. Läkemedelsverket revision startat hösten 2014 Där det vetenskapliga underlaget varit otillräckligt och konsensus ej kunnat nås som uppföljning med spirometri – begränsat antal rekommendationer ASTMA – 800 000 personer i landet KOL – 400 000 – 700 000 antalet ökar. Ca 2 700 dör i KOL årligen

3 DIGNOSTIK ASTMA: dynamisk spirometri 6 år och äldre vid misstänkt astma (prioritet 1) PEF dygnsvariation (prio 7) Erbjuda astmautredning barn från 6 månader inlagda pga obstruktivitet Erbjuda uppföljning för ställningstagande astmautredning 6 mån-3 år som sökt akut >2 ggr samt barn 3-6 år som sökt minst 1 gång för obstruktivitet. Riktad allergiutredning: blodprov eller pricktest

4 KOL FEV 1 /FEV 6 rutinmässigt vid misstänkt KOL och som röker eller har rökt (prio2) Bör: erbjuda dynamisk spirometri med FEV 1 /FVC efter bronkdilaterande behandling till personer som röker eller har rökt (prio1) Undantagsfall: samma patientgrupp men med mätning FEV 1 /Vc max (prio10)

5 Erbjuda personer med astma eller KOL vård med interprofessionell samverkan (prio4) Erbjuda dessa som röker stöd att sluta ( prio1) Erbjuda bronkdilaterande läkemedelsadministrering med spray och spacer till barn och vuxna med astma vid akut exacerbation (prio2) Kan erbjuda bronkdilaterande behandling med nebulisator vid exacerbation (prio5)

6 Mätning fysisk kapacitet / träning/nutrition Bör erbjuda personer med stabil KOL 2-4 med misstänkt nedsatt fysisk kapacitet 6 minuters gångtest (prio1) Bör erbjuda personer stabil KOL 2-4 och nedsatt fysisk kapacitet konditions och styrketräning (prio3). Vid akut exacerbation i direkt anslutning till akut försämring ledarstyrd träning.( prio3). Inandningsmuskelträning (prio3). Bör erbjuda nutritionsbehandling till personer med KOL och BMI lägre än 22 (prio3)

7 Patientutbildning, handlingsplan, återbesök Patientutbildning: ungdomar samt vuxna med astma i grupp/individuellt (prio3). Föräldrar till barn med astma i grupp (prio3). Personer med KOL grupp/individuellt(prio4). Behandlingsplan skriftlig: personer med astma (prio3), personer med KOL (prio4) Återbesök: astma akut exacerbation (barn,unga,vuxna) inom 6 veckor(prio2). 2 ggr /år vid okontrollerad astma (prio2). Kontrollerad astma 1-2 gånger/år (barn/unga, prio2) 1 gång vuxna(prio3). KOL : akut exacerbation inom 6 veckor(prio2), KOL med exacerbationer minst 2 ggr/år(prio2),KOL och underhållsbehandling 1/år. KOL och rökare spirometri 1 gång/år

8 Ekonomi och organisation Spirometri vid astma: ökning 110 000 fler/år. 33 milj/år Förskolebarn astmautredning: ökning 40 000 kostnad 4 milj/år Riktad allergiutredning : ytterligare 15 000/år av nydiagnostiserade. 15milj/år. Redan diagnos ej utredda 70 milj. KOL : FEV 1 /FEV 6 billigare än spirometri, screening ej diagnos. Inköp apparatur. Förenklad spirometri sparar 3-4 minuter, motsvarar 10 milj. Astma/KOL sjuksköterska mål här 1,7 timmar per 1000 invånare och vecka. I Kronoberg nu 1.016 timmar. Rökning : samhällskostnad 32 miljarder, hälso- och sjukvårdskostnad 2,7 miljarder, KOL 1 miljard

9 Läkemedelsbehandling: astma om ej kombinationsbehandling när ej behov, besparing 324 milj. Mätning fysisk kapacitet/träning/nutrition: ökning 120 milj/år Återbesök astma: genomsnittlige patienten ytterligare 0,5 besök/år, motsvarar resursbehov 400 milj. Återbesök KOL: ca 600 000 personer, ytterligare 0,5 besök/år, motsvarar 300 milj. Men om bättre vård, återbesök mm färre exacerbationer vinst 500 milj.

10 Tabell 5. Ekonomiska konsekvenser på kort och lång sikt för central rekommendationer Hänvisning till rad i tillstånds- och åtgärdslistan Åtgärd Central rekommendation Kort sikt Lång sikt Diagnostik Diagnostik vid misstänkt astmaRad D00.03–04, D00.16–18  Diagnostik vid misstänkt KOLRad D00.19–21  Interprofessionell samverkan Interprofessionell samverkan vid astma och KOLRad A03.01, K03.01  Rökstopp Rökstopp vid astma och KOLRad A03.08, K03.05  Läkemedelsrelaterad behandling vid astma GravidaRad A01.17  Inhalationssteroider, barnRad A02.04  Inhalationssteroider och kombinationsbehandlingRad A01.02–03  LäkemedelsadministrationRad A01.20–21  Mätning av fysisk kapacitet samt träning och nutritionsbehandling vid KOL Mätning av fysisk kapacitetRad K04.09  TräningRad K03.12, K03.15  NäringsdryckRad K03.06  Patientutbildning och egenvård Utbildning och egenvård vid astmaRad A03.02–07, A03.12  Patientutbildning och egenvård vid KOLRad K03.02–04  Symtombedömning Bedömning med ACT vid astmaRad A04.01–02  Bedömning med CAT vid KOLRad K04.05  Återbesök Återbesök vid astmaRad A04.07–08, A04.10–11, A04.13–17  Återbesök vid KOLRad K04.11–16 


Ladda ner ppt "AVGRÄNSNIGNAR Läkemedelsbehandling-ej grundbehandling KOL Astma: läkemedelsbehandling endast ej välkontrollerad. Vissa undergrupper barn och gravida."

Liknande presentationer


Google-annonser