Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Riktlinjer för rehabilitering vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, (KOL). – Landstinget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Riktlinjer för rehabilitering vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, (KOL). – Landstinget."— Presentationens avskrift:

1 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Riktlinjer för rehabilitering vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, (KOL). – Landstinget Kronoberg Eva Edfeldt, leg. sjukgymnast

2 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Landstingsbeslut 2009: Utifrån bästa möjliga evidens och nationella riktlinjer ta fram gemensamma, standardiserade bedömnings-/behandlings- och rehabiliteringsriktlinjer m.m. Hösten 2009: startade arbetet med fem olika rehabiliteringsriktlinjer Våren 2010: fastslog Medicinska kommittén ”Riktlinjer för rehabilitering av personer med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL)” 2011: implementering

3 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Utgångspunkter: SBU-sammanfattning år 2000: ”Rehabilitering som omfattar fysisk träning ger god effekt på livskvalitet, andnöd och funktionell arbetsförmåga hos patienter med måttlig KOL.” Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård av Astma/ KOL 2004: ”Fysisk träning ger god effekt på andnöd (grad 1), livskvalitet (grad 2) samt god effekt även på funktionell arbetsförmåga hos personer med måttlig KOL (grad 2)”

4 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Syftet med riktlinjerna att rehabiliteringsinsatserna bygger på utvärderingar som är evidensbaserade/på beprövad erfarenhet att en rehabiliteringsprocess bidrar till att patienter med KOL får rätt rehabilitering i rätt tid vid sjukdomens olika stadier att tillgängliga rehabiliteringsresurser synliggörs och används så effektivt som möjligt att rehabiliteringsinsatserna är övervakade och säkra i återkommande riskförebyggande arbete för att förhindra patientskada att säkra patientens möjlighet att få likvärdig rehabilitering i alla delar av Landstinget Kronoberg

5 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Målet med riktlinjerna Patienter med KOL, som får rehabilitering, blir trygga och självständiga och har själva bättre kontroll över sin sjukdom Förbättrad livskvalitet med ökad aktivitetsnivå, minskad dyspné, viktstabilitet, förbättrat immunförsvar och framför allt ett minskat vårdbehov De patienter med KOL som inte blir självständiga kan få möjlighet till fortsatt rehabilitering Konsekvenserna blir att tidig diagnos möjliggör tidig behandling och tidig rehabilitering, vilket kan förhindra en patienten att kommer över i ett svårare sjukdomsstadium. Medför både personliga och hälsoekonomiska vinster.

6 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Så här gjorde vi: Metod: Hösten 2009 tillsattes en processgrupp med arbetsterapeut, dietist, två sjukgymnaster och astma/KOL- sjuksköterska/samordnare Processgruppens förslag granskades av medicinska arbetsgruppen för andningsorganen/allergi/ hudsjukdomar Medicinska kommittén i Landstinget Kronoberg fastslog 2010 gruppens förslag till rehabiliteringsriktlinjer för KOL

7 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Implementering 12 halvdagsutbildningar, totalt 250 deltagare Allmän utbildning i KOL för samtliga yrkeskategorier, fördjupningsutbildning för sjukgymnaster i slemmobilisering och i anpassad fysisk träning Utbildningsmaterial till och utbildning i KOL-skola 1 för sjuksköterskor och sjukgymnaster i primärvården Samtliga vårdcentraler (31): en timmes presentation av riktlinjen och information om rehabiliteringsinsatserna Vid presentationen på vårdcentralerna delades ut inplastade behandlings-/rehabiliteringstrappor med manual, att gälla som en lathund i det dagliga kliniska arbetet. En unik sammankoppling mellan behandling och rehabilitering!

8 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Behandlings/Rehabiliteringstrappan

9 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Sjukgymnasten behandlar symtom och ger fysisk träning åt KOL- patienter som har: Svårigheter med andning, andnöd (dyspné) Hosta och ökad sekretmängd Nedsatt fysisk prestationsförmåga Inkontinens Arteriell insufficiens i benen Vid behov hänvisa/förmedla kontakt med andra i teamet Slemmobilisering och fysisk träning ökar immunförsvaret och minskar risken för exacerbationer (försämringsperioder). Alla med KOL kan träna och öka sin förmåga oavsett ålder och sjukdomsstadium!

10 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Arbetsterapeutens insatser kan… … förbättra patientens livskvalitet och öka aktivitet och autonomi (självständighet). Det centrala vid arbetsterapeutiska insatser vid rehabilitering av KOL är energibesparing. Ergonomisk rådgivning och ADL-träning Hjälpmedelsanskaffning och bostadsanpassning kan bli aktuellt Vid behov hänvisa/förmedla kontakt med andra i teamet Arbetsterapi förlänger möjligheten att kunna arbeta och att kunna bo hemma

11 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Viktkontroll och kostrådgivning hos dietist Undervikt är en negativ prognosfaktor! Dietist: Ger råd och näringstillskott vid ofrivillig viktnedgång eller vid BMI <22 Ger råd vid BMI > 30 för en adekvat viktnedgång Vid behov: hänvisar/förmedlar kontakt med andra i teamet

12 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Påverkan på den sociala livssituationen vid KOL: Kontakt med kurator/psykosocial resurs kan behövas… … vid problem för patienten och anhöriga att acceptera sjukdomen och de begränsningar den innebär i familj- och vardagsliv … vid ångest, depression och ilska …vid behov: hänvisar/förmedlar kontakt med andra i teamet Acceptans av sjukdomen ökar följsamheten till råd och åtgärder.

13 Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Tack! Eva Edfeldt, leg. sjukgymnast eva.edfeldt@ltkronoberg.se Mari Bergenholtz-Liljedahl, astma/KOLsjuksköterska/samordnare mari.bergenholtz-liljedahl@ltkronoberg.se Landstingets Kronoberg Medicinska riktlinjer/rehabilitering/KOL


Ladda ner ppt "Eva Edfeldt, primärvårdsrehab, Landstinget Kronoberg, 2011-11-16 Riktlinjer för rehabilitering vid Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, (KOL). – Landstinget."

Liknande presentationer


Google-annonser