Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närsjukvården 2006-11-28/1 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes Olof Cronberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närsjukvården 2006-11-28/1 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes Olof Cronberg."— Presentationens avskrift:

1 Närsjukvården /1 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes Olof Cronberg

2 Närsjukvården /2 Diabetes typ 2 Åldersfördelning –1/3 under 65 år –2/3 över 65 år

3 Närsjukvården /3 Nya riktlinjer SoS - Nationella riktlinjer för diabetesvården Läkemedelsverket – Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes SBU – ”Mat vid diabetes” –Begränsat vetenskapligt stöd

4 Närsjukvården /4 Vad ska man mäta? Stegen eller sockret?

5 Närsjukvården /5

6 Närsjukvården /6 Mål vid diabetes Rökstopp Motionera mera Blodtryck <130/80 LDL-Kolesterol < 2,5 Sänkning av BT 10/5 mm Hg och LDL 1 mmol/l är effektivare än sänkning av HbA1c med 1 %

7 Närsjukvården /7 Mål för HbA1c Tre grupper –Nyinsjuknade <6,0 –Mångårig - börjar svikta ca 6,5 –Äldre-äldre 6,5-7,5 Inga patienter över 8

8 Närsjukvården /8 Dödlighetsrisk Metformin + SU Metformin + insulin HbA1c

9 Närsjukvården /9 Metformin Sträva mot 1000 mg x 2 Bör avbrytas om GFR < 45 (60) ml/min –Om kreatinin >135 för män –Om kreatinin >110 för kvinnor –Försiktighet över 80 år Gör uppehåll om kräkning, akuta diarréer eller intorkning Uppehåll vid kontraströntgen

10 Närsjukvården /10 Sulfonylurea-preparat Om kontraindikation mot Metformin eller som tillägg Glipizid (Mindiab) är att föredra pga lägre frekvens hypoglykemier Kan användas men med försiktighet vid nedsatt njurfunktion

11 Närsjukvården /11 Insuliner Använd gärna i kombination med perorala preparat 1. Insulatard en gång per dygn 2. Novomix30 2 gånger per dygn 3. Flerdosregim Likvärdig effekt på glukoskontrollen Vid nattliga hypoglykemier kan Lantus eller Levemir vara ett alternativ

12 Närsjukvården /12 GLP-1-analoger (inkretiner) Byetta och Victoza Injektionsbehandling en gång om dagen Minskar HbA1c och kroppsvikt Illamående vanlig biverkan Viktigt att utvärdera efter tre månader Långtidsstudier saknas Äldre ej studerade

13 Närsjukvården /13 DPP-4-hämmare (minskar nedbrytning av inkretiner) Januvia, Galvus, Onglyza Tabletter 1-2 ggr dagligen Viktigt att utvärdera efter tre månader Långtidsstudier saknas Äldre ej studerade

14 Närsjukvården /14 Glitazoner Actos och Avandia Pga biverkningsprofil begränsat utrymme för behandling Ej till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt


Ladda ner ppt "Närsjukvården 2006-11-28/1 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes Olof Cronberg."

Liknande presentationer


Google-annonser