Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes"— Presentationens avskrift:

1 Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes
Olof Cronberg

2 Diabetes typ 2 Åldersfördelning 1/3 under 65 år 2/3 över 65 år

3 Nya riktlinjer SoS - Nationella riktlinjer för diabetesvården
Läkemedelsverket – Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes SBU – ”Mat vid diabetes” Begränsat vetenskapligt stöd

4 Vad ska man mäta? Stegen eller sockret?

5

6 Mål vid diabetes Rökstopp Motionera mera Blodtryck <130/80
LDL-Kolesterol < 2,5 Sänkning av BT 10/5 mm Hg och LDL 1 mmol/l är effektivare än sänkning av HbA1c med 1 %

7 Mål för HbA1c Tre grupper Nyinsjuknade <6,0
Mångårig - börjar svikta ca 6,5 Äldre-äldre 6,5-7,5 Inga patienter över 8

8 Dödlighetsrisk Metformin + SU Metformin + insulin
HbA1c HbA1c

9 Metformin Sträva mot 1000 mg x 2
Bör avbrytas om GFR < 45 (60) ml/min Om kreatinin >135 för män Om kreatinin >110 för kvinnor Försiktighet över 80 år Gör uppehåll om kräkning, akuta diarréer eller intorkning Uppehåll vid kontraströntgen

10 Sulfonylurea-preparat
Om kontraindikation mot Metformin eller som tillägg Glipizid (Mindiab) är att föredra pga lägre frekvens hypoglykemier Kan användas men med försiktighet vid nedsatt njurfunktion

11 Insuliner Använd gärna i kombination med perorala preparat
1. Insulatard en gång per dygn 2. Novomix30 2 gånger per dygn 3. Flerdosregim Likvärdig effekt på glukoskontrollen Vid nattliga hypoglykemier kan Lantus eller Levemir vara ett alternativ

12 GLP-1-analoger (inkretiner)
Byetta och Victoza Injektionsbehandling en gång om dagen Minskar HbA1c och kroppsvikt Illamående vanlig biverkan Viktigt att utvärdera efter tre månader Långtidsstudier saknas Äldre ej studerade

13 DPP-4-hämmare (minskar nedbrytning av inkretiner)
Januvia, Galvus, Onglyza Tabletter 1-2 ggr dagligen Viktigt att utvärdera efter tre månader Långtidsstudier saknas Äldre ej studerade

14 Glitazoner Actos och Avandia
Pga biverkningsprofil begränsat utrymme för behandling Ej till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt


Ladda ner ppt "Läkemedelsbehandling av typ 2-diabetes"

Liknande presentationer


Google-annonser