Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Närsjukvården 2006-11-28/1 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes Olof Cronberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Närsjukvården 2006-11-28/1 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes Olof Cronberg."— Presentationens avskrift:

1 Närsjukvården 2006-11-28/1 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes Olof Cronberg

2 Närsjukvården 2006-11-28/2 Diabetes typ 2 Åldersfördelning –1/3 under 65 år –2/3 över 65 år

3 Närsjukvården 2006-11-28/3 Nya riktlinjer SoS - Nationella riktlinjer för diabetesvården Läkemedelsverket – Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes SBU – ”Mat vid diabetes” –Begränsat vetenskapligt stöd

4 Närsjukvården 2006-11-28/4 Vad ska man mäta? Stegen eller sockret?

5 Närsjukvården 2006-11-28/5

6 Närsjukvården 2006-11-28/6 Mål vid diabetes Rökstopp Motionera mera Blodtryck <130/80 LDL-Kolesterol < 2,5 Sänkning av BT 10/5 mm Hg och LDL 1 mmol/l är effektivare än sänkning av HbA1c med 1 %

7 Närsjukvården 2006-11-28/7 Mål för HbA1c Tre grupper –Nyinsjuknade <6,0 –Mångårig - börjar svikta ca 6,5 –Äldre-äldre 6,5-7,5 Inga patienter över 8

8 Närsjukvården 2006-11-28/8 Dödlighetsrisk Metformin + SU Metformin + insulin 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10HbA1c

9 Närsjukvården 2006-11-28/9 Metformin Sträva mot 1000 mg x 2 Bör avbrytas om GFR < 45 (60) ml/min –Om kreatinin >135 för män –Om kreatinin >110 för kvinnor –Försiktighet över 80 år Gör uppehåll om kräkning, akuta diarréer eller intorkning Uppehåll vid kontraströntgen

10 Närsjukvården 2006-11-28/10 Sulfonylurea-preparat Om kontraindikation mot Metformin eller som tillägg Glipizid (Mindiab) är att föredra pga lägre frekvens hypoglykemier Kan användas men med försiktighet vid nedsatt njurfunktion

11 Närsjukvården 2006-11-28/11 Insuliner Använd gärna i kombination med perorala preparat 1. Insulatard en gång per dygn 2. Novomix30 2 gånger per dygn 3. Flerdosregim Likvärdig effekt på glukoskontrollen Vid nattliga hypoglykemier kan Lantus eller Levemir vara ett alternativ

12 Närsjukvården 2006-11-28/12 GLP-1-analoger (inkretiner) Byetta och Victoza Injektionsbehandling en gång om dagen Minskar HbA1c och kroppsvikt Illamående vanlig biverkan Viktigt att utvärdera efter tre månader Långtidsstudier saknas Äldre ej studerade

13 Närsjukvården 2006-11-28/13 DPP-4-hämmare (minskar nedbrytning av inkretiner) Januvia, Galvus, Onglyza Tabletter 1-2 ggr dagligen Viktigt att utvärdera efter tre månader Långtidsstudier saknas Äldre ej studerade

14 Närsjukvården 2006-11-28/14 Glitazoner Actos och Avandia Pga biverkningsprofil begränsat utrymme för behandling Ej till patienter med riskfaktorer för ischemisk hjärtsjukdom eller hjärtsvikt


Ladda ner ppt "Närsjukvården 2006-11-28/1 Läkemedelsbehandling av typ 2- diabetes Olof Cronberg."

Liknande presentationer


Google-annonser