Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är vad bland nedre luftvägsinfektioner och när behövs antibiotika? En journalstudie om antibiotikaförskrivning och diagnossättning vid Liljeholmens.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är vad bland nedre luftvägsinfektioner och när behövs antibiotika? En journalstudie om antibiotikaförskrivning och diagnossättning vid Liljeholmens."— Presentationens avskrift:

1 Vad är vad bland nedre luftvägsinfektioner och när behövs antibiotika? En journalstudie om antibiotikaförskrivning och diagnossättning vid Liljeholmens vårdcentral Karin Magnusson Handledare: Lars G Backlund

2 Akut bronkit Opåverkad patient Huvudsymtom hosta Ingen bakomliggande lungsjukdom Hostan pågår i genomsnitt 3 veckor CRP behövs inte för diagnos Antibiotika har ingen effekt, inte heller vid mycoplasma

3 Pneumoni Påverkad patient Feber, hosta, andningsbesvär Fokala biljud, fokalt nedsatta andningsljud eller dämpning CRP inte nödvändigt om kliniken är tydlig Lungröntgen behövs oftast inte Behandling: pcV 1g x 3 i 7 dagar

4 Tolkning av CRP CRP > 100 mg/L och klinik talar för pneumoni - överväg antibiotika CRP > 50 mg/L och symtom > 1 vecka - sannolikt pneumoni, överväg antibiotika CRP 24 timmar - pneumoni osannolikt, avstå antibiotika

5 Frågeställningar 1.Hur stor andel av patienter med pneumoni respektive akut bronkit behandlas med antibiotika? 2.Vilken roll spelar olika kliniska variabler och undersökningsresultat för diagnos- sättning och antibiotikabehandling?

6 Frågeställningar 3.Hur ofta används CRP, mycoplasmatest och lungröntgen vid diagnostik av pneumoni och akut bronkit? 4.Förskrivs antibiotika enligt rekommendationerna gällande preparatval och dosering?

7 Metod Retrospektiv, kvantitativ journalstudie RAVE: diagnos Pneumoni, Akut bronkit, Hosta Vuxna (från och med 16 år) Januari – februari 2010

8 Exklusionskriterier Hosta mer än en månad Bakomliggande lungsjukdom (astma, KOL, mm) Pågående antibiotikabehandling Planerad uppföljning efter pneumoni

9 Resultat 209 besök - varav 84 exkluderades 125 besök inkluderades: – 25 med diagnos Pneumoni (20 %) – 28 med diagnos Akut bronkit (22 %) – 72 med diagnos Hosta (58 %) 16-89 år, medelålder 46 år Flest kvinnor (62 %), kvinnor var äldre än män

10 Andel antibiotikabehandlade

11 Diagnos pneumoni 25 patienter, alla behandlades med antibiotika Medelålder 52 år Oftare feber, andningspåverkan och fokala biljud Dock: relativt få patienter hade kliniska fynd Högre CRP – alla med CRP > 50 mg/L fick diagnos Pneumoni Två patienter hade positivt mycoplasma

12 Akut bronkit och Hosta 17 av 100 behandlades med antibiotika Ingen säker skillnad mellan de som fick och de som inte fick antibiotika Ingen av de antibiotikabehandlade patienterna hade förhöjt CRP Positivt mycoplasmatest hos 41 % (n=7) av de antibiotikabehandlade

13 Användning av undersökningar CRP användes vid 61 procent av besöken – Två tredjedelar av analyserna var normala Mycoplasmatest användes vid 22 procent av besöken – En tredjedel av analyserna var positiva Lungröntgen användes vid 17 procent av besöken – En tredjedel av undersökningarna visade infiltrat

14 Hur ofta används CRP, mycoplasmatest och lungröntgen?

15 Hur ofta används pcV?

16 Dosering av pcV Två av 15 recept på pcV ordinerades enligt riktlinjerna: 1 gram x 3 x 7 dagar Övriga doserades 1 gram x 3 x 10 dagar

17 Slutsatser Eventuellt finns en överdiagnostisering av pneumoni? CRP används ofta men är sällan förhöjt Vi behandlar fortfarande mycoplasma

18 Avslutningsvis Vi kan bli bättre på att avstå antibiotika vid akut bronkit Vi kan bli bättre på att välja pcV Vi kan korta ner behandlingstiden till 7 dagar

19 SLUT


Ladda ner ppt "Vad är vad bland nedre luftvägsinfektioner och när behövs antibiotika? En journalstudie om antibiotikaförskrivning och diagnossättning vid Liljeholmens."

Liknande presentationer


Google-annonser