Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©2010 Replik AB Modell för systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöpolicy Överordnade riktlinjer Följa upp Rutiner Mål Mäta Olyckor och tillbud Lära.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©2010 Replik AB Modell för systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöpolicy Överordnade riktlinjer Följa upp Rutiner Mål Mäta Olyckor och tillbud Lära."— Presentationens avskrift:

1 ©2010 Replik AB Modell för systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöpolicy Överordnade riktlinjer Följa upp Rutiner Mål Mäta Olyckor och tillbud Lära och förbättra Jobbar vi med rätt saker? Jobbar vi på rätt sätt? Tillämpas riktlinjerna? Når vi avsedda resultat? Vad händer framöver? Hur planerar vi för detta? Planering Kartlägga Kolla lagar, regler och branschnormer Arbetsmiljömål Handlingsprogram/åtgärdsplan Genomförande Ansvar och befogenhet Utbildning, förståelse och kompetens Kommunikation/information Hur dokumentera Rutiner och instruktioner

2 ©2010 Replik AB Arbetsmiljöpolicy Vad lovar vi våra medarbetare för förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb?

3 ©2010 Replik AB Planering Vad är våra viktigaste arbetsmiljöfaktorer? MTO Vilka lagar, regler och branschnormer gäller för oss? Vad vill vi förbättra under året? (eller de närmsta åren? Hur ska vi genomföra detta? –Handlingsplan med konkreta aktiviteter.

4 ©2010 Replik AB Genomföra Vem har ansvar för vad? (delegering) Vilken utbildning krävs för att klara säkerheten och förbättringsmålen? Hur ska kommunikation/information ske? Vad ska vi dokumentera? Hur och var sparar vi? Vilka övriga rutiner behöver vi? Hur hanterar vi nödlägen?

5 ©2010 Replik AB Följa upp  Ha koll på att rutiner funkar  Kontroll av arbetsmiljön (skyddsronder/enkäter)  Hantera olyckor och tillbud  Revision

6 ©2010 Replik AB Utvärdering/Förbättring Jobbar vi med rätt saker? Jobbar vi på rätt sätt? Tillämpas riktlinjerna? Når vi avsedda resultat? Vad händer framöver? Hur planerar vi för detta?


Ladda ner ppt "©2010 Replik AB Modell för systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöpolicy Överordnade riktlinjer Följa upp Rutiner Mål Mäta Olyckor och tillbud Lära."

Liknande presentationer


Google-annonser