Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Modell för arbetsmiljöledningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Modell för arbetsmiljöledningssystem"— Presentationens avskrift:

1 Modell för arbetsmiljöledningssystem
Arbetsmiljöpolicy Högsta ledningens åtagande Överordnade riktlinjer Ledningens genomgång Jobbar vi med rätt saker? Jobbar vi på rätt sätt? Tillämpas riktlinjerna? Når vi avsedda resultat? Vad händer framöver? Hur planerar vi för detta? Planering Arbetsmiljöaspekter fysiologiska, medicinska, biologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer Lagar, regler och branschnormer Arbetsmiljömål Arbetsmiljöprogram handlingsprogram och åtgärdsplan Införande och drift Organisationsstruktur, ansvar och befogenhet Utbildning, förståelse och kompetens Kommunikation Dokumentation av system Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning Nödlägesberedskap Kontroll och korrigerande åtgärder Övervakning och mätning Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Revision av systemet (tillämpning, ändamålsenlighet, effektivitet) ©2004 Replik AB

2 Arbetsmiljöpolicy Högsta ledningens åtagande Överordnade riktlinjer
©2004 Replik AB

3 Planering Arbetsmiljöaspekter
fysiologiska, medicinska, biologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer Lagar, regler och branschnormer Arbetsmiljömål Arbetsmiljöprogram handlingsprogram och åtgärdsplan ©2004 Replik AB

4 Införande och drift Organisationsstruktur, ansvar och befogenhet
Utbildning, förståelse och kompetens Kommunikation Dokumentation av system Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning Nödlägesberedskap ©2004 Replik AB

5 Kontroll och korrigerande åtgärder
Övervakning och mätning Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Revision av systemet (tillämpning, ändamålsenlighet, effektivitet) ©2004 Replik AB

6 Ledningens genomgång Jobbar vi med rätt saker? Jobbar vi på rätt sätt?
Tillämpas riktlinjerna? Når vi avsedda resultat? Vad händer framöver? Hur planerar vi för detta? ©2004 Replik AB


Ladda ner ppt "Modell för arbetsmiljöledningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser