Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

©2004 Replik AB Modell för arbetsmiljöledningssystem Arbetsmiljöpolicy Högsta ledningens åtagande Överordnade riktlinjer Kontroll och korrigerande åtgärder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "©2004 Replik AB Modell för arbetsmiljöledningssystem Arbetsmiljöpolicy Högsta ledningens åtagande Överordnade riktlinjer Kontroll och korrigerande åtgärder."— Presentationens avskrift:

1 ©2004 Replik AB Modell för arbetsmiljöledningssystem Arbetsmiljöpolicy Högsta ledningens åtagande Överordnade riktlinjer Kontroll och korrigerande åtgärder Övervakning och mätning Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Revision av systemet (tillämpning, ändamålsenlighet, effektivitet) Ledningens genomgång Jobbar vi med rätt saker? Jobbar vi på rätt sätt? Tillämpas riktlinjerna? Når vi avsedda resultat? Vad händer framöver? Hur planerar vi för detta? Planering Arbetsmiljöaspekter fysiologiska, medicinska, biologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer Lagar, regler och branschnormer Arbetsmiljömål Arbetsmiljöprogram handlingsprogram och åtgärdsplan Införande och drift Organisationsstruktur, ansvar och befogenhet Utbildning, förståelse och kompetens Kommunikation Dokumentation av system Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning Nödlägesberedskap

2 ©2004 Replik AB Arbetsmiljöpolicy Högsta ledningens åtagande Överordnade riktlinjer

3 ©2004 Replik AB Planering Arbetsmiljöaspekter –fysiologiska, medicinska, biologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer Lagar, regler och branschnormer Arbetsmiljömål Arbetsmiljöprogram –handlingsprogram och åtgärdsplan

4 ©2004 Replik AB Införande och drift Organisationsstruktur, ansvar och befogenhet Utbildning, förståelse och kompetens Kommunikation Dokumentation av system Dokumentstyrning Verksamhetsstyrning Nödlägesberedskap

5 ©2004 Replik AB Kontroll och korrigerande åtgärder Övervakning och mätning Avvikelser, korrigerande och förebyggande åtgärder Revision av systemet (tillämpning, ändamålsenlighet, effektivitet)

6 ©2004 Replik AB Ledningens genomgång Jobbar vi med rätt saker? Jobbar vi på rätt sätt? Tillämpas riktlinjerna? Når vi avsedda resultat? Vad händer framöver? Hur planerar vi för detta?


Ladda ner ppt "©2004 Replik AB Modell för arbetsmiljöledningssystem Arbetsmiljöpolicy Högsta ledningens åtagande Överordnade riktlinjer Kontroll och korrigerande åtgärder."

Liknande presentationer


Google-annonser