Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Pass 3a Vad ska vi göra härnäst?... och lite nomenklatur Workshop Harmonisering 5-6 maj, 2015 Miriam Zetterlund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Pass 3a Vad ska vi göra härnäst?... och lite nomenklatur Workshop Harmonisering 5-6 maj, 2015 Miriam Zetterlund."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Pass 3a Vad ska vi göra härnäst?... och lite nomenklatur Workshop Harmonisering 5-6 maj, 2015 Miriam Zetterlund

2 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 2 Pass 3a – Mål Identifierat behov av harmonisering Identifiera och enas om vad vi ska harmonisera

3 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 3 Varför begreppen? För myndigheterna ska få en gemensam plattform För att underlätta för användaren som tar del av olika underlag

4 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 4 Inspire- direktivet UNISDR ISO 2009 Allmänna uppfattningen Våra underlag

5 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 5 Referenser International Standard, ISO 31000:2009(E). Risk management – Principles and guidelines Kommisionens Förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (Inspire, spec. kap 12 Naturliga riskområden) International Strategy for Disaster Reduction: 2009 UNISDR Terminology on Disaster Risk Reduction

6 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 6 Underlagen är del i riskanalyser Processer som utvecklar förståelse för risken Ger basen för riskvärdering och beslutsfattande Tar hänsyn till orsakerna till risken, positiva (!) och negativa konsekvenser, och troligheten att de uppstår. Kan genomföras med olika detaljeringsgrad beroende på syfte.

7 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 7 Vad är risk? Vad kan hända? Hur troligt (sannolikt) är det att det händer? Vad är konsekvenserna om det händer?

8 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 8 Risk Risk = sannolikhet ∙ konsekvens (Allmän definition, UNISDR m.fl) En kombination av följderna av en händelse (fara) och tillhörande sannolikhet att den inträffar (Inspire) Effects of uncertainty on objectives Where an effect is a deviation from the expected – positive or negative (ISO, 2009) Men mycket omdebatterat i litteraturen…

9 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 9 Fara En farlig företeelse, ett farligt ämne, mänsklig verksamhet eller förhållande som kan medföra dödsfall, skador eller andra hälsoeffekter, skador på egendom, skador på försörjningsmöjligheter och tjänster, socialt och ekonomiskt avbräck eller miljöskador. (Inspire)

10 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 10 Konsekvens Outcome of an event affecting objectives (ISO, 2009) Följderna av en oönskad händelse (fara)? En händelse kan leda till en rad av konsekvenser Initiella konsekvenser kan eskalera genom ”dominoeffekt” En konsekvens kan –vara säker eller osäker –kan uttryckas kvalitativt eller kvantitativt –ha positiva eller negativa effekter på ett mål

11 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 11 Likelihood = trolighet Chance of something happening (ISO, 2009) Engelska skiljer på Likelihood och Probability Probability mer matematiskt beskrivet Likelihood mer generellt beskrivet På svenska synonymt

12 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 12 Sannolikhet Sannolikhet är ett allmänt begrepp som relaterar till sannolikheten att en händelse inträffar. (Inspire: Förekomstsannolikhet/Likelihood of occurrence) Förekomstfrekvens eller återkomstperiod för en farlig företeelse. (Inspire: Kvantitativ sannolikhet) Förekomstsannolikhet för en farlig händelse, uttryckt som ett värde mellan 0 och 1. (Inspire: Probability Of Occurrence)

13 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 13 Sårbarhet Egenskaper och omständigheter hos ett samhälle, system eller en tillgång som gör den känslig för skadliga effekter av en fara. (Inspire) The characteristics and circumstances of a community, system or asset that make it susceptible to the damaging effects of a hazard. (UNISDR) Intrinsic properties of something resulting in susceptibility to a risk source that can lead to an event with a consequence (ISO, 2009)

14 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 14 Risknivå Kvantitativ eller kvalitativ bedömning av risk, fara eller sårbarhet (Inspire) Stäms av mot det riskkriterium man har Hur avgörs om risken är stor, måttlig eller liten? Acceptabel risk är individuellt och bestäms av den som äger risken

15 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 15 BegreppSkredriskanalys Göta Älv Skredriskanalys Norsälven Förutsättningar för erosion längs kuster och vattendrag Sårbarhetskartering för erosion vid kuster (under utveckling) Fara --Erosion RiskFunktion av sannolikhet och konsekvens (riskmatris) -- SårbarhetIngår i Konsekvensen--Funktion av (förutsättningar + krafter + konsekvenser) Hot -- Klimatförändring KonsekvensMonetär, summeradKvalitativ (bebyggelse och transport- infrastruktur) -Kvalitativa konsekvenser (samma som Norsälven) SannolikhetRelativ -- Känslighet (Sensitivity) - --- KlimatpåverkanPåverkar sannolikheten Påverkar Förutsättning -- Kvalitativa. SGU Geologiska kartan, lätteroderade jordarter Kvalitativa. Geologi, Topografi, Erosion

16 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 16 Frågor att fundera kring i grupp Hur ser ni på behovet av harmonisering? Vad är er bild av vad vi ska harmonisera? Hur stämmer de presenterade definitionerna med er bild? Vilka begrepp använder ni i era underlag och beskrivningar? Hur beskriver ni risknivåer etc. i era underlag?

17 Workshop 5-6 maj, 2015, Linköping 17 Gruppindelning Grupp 1 (Inforum) Per Danielsson, SGI (disk.ledare) Karin Odén, SGI (antecknar) Mats Öberg, SGI Lisa Van Well, SGI Niclas Hjerdt, SMHI Tomas Lindberg, SGU Pär Persson, Lst Skåne Anders Rydén, LM Karin Willis, Lst Stockholm Grupp 2 (Östan/Västan) Karin Bergdahl, SGI (disk.ledare) Jim Hedfors, SGI (antecknar) Miriam Zetterlund, SGI HannaSofie Pedersen, SGI Kerstin Konitzer, SMHI Lars Rodhe, SGU Ulrika Ankel, Lilla Edet Micael Bredefeldt, Lst Norrbotten Margareta, MSB Stigbjörn Olovsson, LM


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Pass 3a Vad ska vi göra härnäst?... och lite nomenklatur Workshop Harmonisering 5-6 maj, 2015 Miriam Zetterlund."

Liknande presentationer


Google-annonser