Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tips Goda exempel Förståelsefördjupande lärprocess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tips Goda exempel Förståelsefördjupande lärprocess"— Presentationens avskrift:

1 - - + + Tips Goda exempel Förståelsefördjupande lärprocess
Tillämpningsinriktad lärprocess Fördjupad förståelse av problemets natur

2 Gemensamt skapa kunskap Handling
Ta del av befintlig kunskap Föreläsning Böcker etc. Definition av problem eller lärområde Lärprocess Skaffa ett tillförlitligt underlag Föreställningar förståelse lärdomar Se mönster Förstå varför mönstret ser ut som det gör  lärdomar Hinder Organisatoriska hinder 78% Arbetsbelastning 73% Bristande egen förmåga 31% Bristande stöd från skolledningen 28% Negativ inställning bland arbetskamrater 24% Oro för kvalitetskontroller 21% Handling Hur man kan lära sig att omsätta dessa lärdomar i praktiken

3 Gemensamt skapa kunskap i lärgrupper

4 Att upptäcka, förstå och formulera problemet
Helhet och delar “A cue in a frame is what makes sense, not the cue alone or the frame alone. Said differently, the substance of sensemaking starts with three elements: a frame, a cue, and a connection.” (p. 110) Oavsett om man är medveten om den eller inte och oavsett om den är uttalad eller inte, så är den helhet, utifrån vilken man initialt förstår eller beskriver problemet, avgörande för den fortsatta meningsskapande eller förståelsefördjupande processen. Vad är ett problem? Ett problem är en fråga som man inte har något svar på, något som förbryllar en. Det man förväntar sig inträffar inte eller det man inte förväntar sig inträffar. Vardagsproblem Lärprocesser som tar sin utgångspunkt i angelägna problem i den egna vardagsverksamheten tenderar även att omsättas i högre grad i den egna vardagen.

5 Sammanfattande slutsatser/sammanfattande lärdomar
Problem uppstår när det oväntade inträffar. Det som förbryllar. Problem är ett gyllene tillfälle för utveckling. Var rädd om och slarva inte bort problemen. Lägg stor vikt vid problemdefinition. Sök upp eller skapa situationer där problem diskuteras. Bidra med och till andra meningsskapande helheter. Skapa arenor för förståelsefördjupande lärprocesser utifrån angelägna vardagsproblem. Organisationer är meningsskapande arenor.

6 Lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till barns och ungdomars lärande
Skolledare % Lärare Differens Utmana föreställningar 88 51 37 Knyta an till omvärldshändelser 68 43 25 Tydliggöra kursplanemålen 47 34 13 Påverka innehållet 76 65 11 Påverka arbetssätt 57 Knyta an till barnens livsvärld och frågor 93 84 9 Ge återkoppling 83 77 6 Tydlig med krav och betygskriterier 41 36 5 Grupparbete 44 1 God relation 95 Regelbundna prov och diagnoser 2 -7 Enskilt arbete eller enskild lek 8 Att hålla sig i bakgrunden 20 -14 Repetition 3 18 -15 Dela upp i delmoment 28 -19 Färdighetsträning 14 35 -21 Tydlig struktur 66 -25


Ladda ner ppt "Tips Goda exempel Förståelsefördjupande lärprocess"

Liknande presentationer


Google-annonser