Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

/2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Link, Gbg,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "/2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Link, Gbg,"— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Link, Gbg, Malmö, Sundsvall, Borlänge, Sthlm Skredriskanalyser i Göta älvdalen m h t klimatförändringar ----- GEOINFO 2010, Uppsala Mats Öberg

2 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Några parametrar som påverkar sannolikheten för skred Topografi/geometri (på land och i vatten) Geologi (inkl. jordlager- följd ner till fast mark) Hydrologi Jordartgeologi och topografi/geometri (lutning) är två viktiga parametrar för att bedöma förutsättningar för skred. Skredriskkartering/analys (sannolikheten för och konsekvensen av ett skred) är däremot mer omfattande. SGI utför under 2009-2011 skredriskanalyser i Göta älvdalen (regeringsuppdrag, klimat- och sårbarhetsutredningen). Arbetet är GIS-intensivt. Skred är ett 3D-problem… Mekanik – pådrivande och mothållande krafter (vilka t ex ändras vid bebyggelse resp. ändrade vattennivåer) Erosion – befintliga och ändrade flöden i älven påverkar topografi/ geometri på lång sikt…. Nederbörd – kan öka grundvatten/portrycket i jordlagren (silt/lera)

3 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Analysmodell - riskbegreppet Sannolikheten för ett skred --- (stabilitetsklass) Konsekvenser av ett skred --- (konsekvensklass) t ex kvantifierat i Mkr Skredrisk

4 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Underlag och analys för beräkningar av stabilitets- och konsekvensklasser Sannolikheten för ett skredKonsekvensen av ett skred Omfattande geotekniska fältundersökningar och beräkningar: Farligaste glidytorna baserad på geometri jordlagerföljd (sonderingar) portryck m fl egenskaper i jordlager (sonderingar, laboratorieundersökningar, klimatscenario) pådrivande och mothållande krafter särskilda ’problemjordar’ såsom sk kvicklera etc Kvantifiering av kostnader: Människor (liv och skador) Fastigheter (byggnader, mark) Transportinfrastruktur (väg, järnväg, sjöfart) Ledningar (el, fjärrvärme, VA, telecom) Näringsliv, Natur, Kultur Miljöfarlig verksamhet (förorenad mark, industrier etc)

5 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Visualisering i traditionella plankartor och sektioner (t ex visade i webb-tittskåp)

6 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Ombearbetad terrängmodell SWE99TM RH2000. Laserscanning land och multibeam-ekolodning älven. Noggrannhet ca 0,2m i 1m grid. (jmfr NNH) Visualisering av terrängmodellen Planbild internt tittskåp

7 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Visualisering av terrängmodellen (3D-pdf AdobeReader)

8 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Skredriskkartering/analys färdig 2011 Riskkartorna är ett lager enligt INSPIRE Annex III SGI är med i Geodataprojektets datadelning fr o m 1jan2011 Vi har en blandad ESRI- (intern) och OpenSource-miljö (extern), baserad på bl a ArcSDE på PostgreSQL. GIS på SGI: gis.swedgeo.segis.swedgeo.se Göta älvuppdraget: http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPage____1353.aspx http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPage____1353.aspx

9 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Extra

10 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala PostgreSQL ArcSDE PostGIS datatyp ArcGIS Server ArcGIS (Acad) QGISArcGISServerMapGuide Klienter Server/tjänster Data-lager OpenSource Intern GIS-plattform PostgreSQL/PostGIS (schematiskt) Filer (FME) desktopwebb Read/Write Read DMZ Externa WMS 

11 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Webb-klienter Server/tjänster Data-lager Externt GIS-plattform (schematisk) KML GoogleMaps API TMS cache PostgreSQL Geoserver Javscript- bibliotek (OpenLayers/ExtJs) ”public” Externa WMS 

12 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala Sjömätning (Marin Miljöanalys) Bild: Sjöfartsverket

13 mats.oberg@swedgeo.semats.oberg@swedgeo.se /2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala


Ladda ner ppt "/2010-11-11/GEOINFO 2010, Uppsala SGI är myndighet och FoU-organisation, ca 100 anställda Kontor: Link, Gbg,"

Liknande presentationer


Google-annonser