Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geoteknisk sektorsportal – första tematiska portalen på geodata.se

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geoteknisk sektorsportal – första tematiska portalen på geodata.se"— Presentationens avskrift:

1 Geoteknisk sektorsportal – första tematiska portalen på geodata.se
GEOINFO 2011, Uppsala

2 2 Nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar Förstudie

3 3 Geoteknik och geologi Geologi: Geologi är läran om jorden - en vetenskap som utforskar, undersöker och beskriver jordens uppbyggnad, uppkomst och historia. Geoteknik: Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet. Topografi/geometri (på land och i vatten) Geologi (inkl. jordlagerföljd ner till fast mark) Hydrologi Klimatförändringar ändrar vissa förutsättningar…

4 ”Innehåll” i ett borrhål (schematiskt)
4 ”Innehåll” i ett borrhål (schematiskt) Lera1 Friktionsjord BERG Lera2 Silt Borrhål X

5 Förekomst av geotekniska undersökningar
5 Förekomst av geotekniska undersökningar Stort antal arkiv med analoga/pappersbaserade uppgifter. Lagrat på olika sätt, med varierande detaljeringsgrad och med skiftande kvalitet. Uppskattningsvis ett antal miljoner borrningar och sonderingar som utförts de senaste 50 åren. Från mitten av 80-talet successiv lagring digitalt i det branschgemensamma systemet GeoSuite/AutoGRAF. Geotekniska undersökningar årligen för ca 400MSEK, varav Trafikverket över 200MSEK.

6 Användningsområde Väg- och andra infrastrukturella projekt
6 Användningsområde Väg- och andra infrastrukturella projekt Risk- sårbarhets- och stabilitetsutredningar Grundvattenutredningar (Risk för) naturolyckor Fysisk planering

7 7 Redovisning ökande innehållsgrad för redovisning av utförda geotekniska undersökningar…. 1. Geotekniska undersökningsområden - områden som visar var en geoteknisk undersökning har utförts och vad som utförts via tillhörande metadatafält (referenser). 2. Individuella borrhåls lägen och id i plan + metadata (objektsnivå) som visar typ av undersökning, utförare m.m. + korrekt geoteknisk symbol + tillhörande sonderingsdiagram och provtagning + länkade andra rådata, t.ex. laboratorieundersökningar, speciella mätningar etc.

8 Målbild/Vart vill vi komma? Standardiserade format
8 Målbild/Vart vill vi komma? Standardiserade format Lättillgängligt på Internet Geoteknik Branschstandarder SGF Svenska Geotekniska Föreningens nomenklatur och beteckningssystem Programvara GeoSuite Toolbox (AutoGRAF) från Novapoint/Vianova Geosuite AB Redovisning av geotekniska plan- och sektionsritningar sker i regel med hjälp av CAD-verktyg, typisk AutoCAD. GIS/geodata ISO-standarder WMS WebMapService är en ISO-standard. Standarden beskriver hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenerering --- WMS/WFS kan genereras, typiskt baserat på data lagrade i en databas, med hjälp proprietära eller öppen källkods-baserade verktyg (t ex Geoserver).

9 Exponering i ”Geoteknisk sektorsportal” (del av geodata.se)
9 Exponering i ”Geoteknisk sektorsportal” (del av geodata.se) WMC.XML

10 10

11 11 Arkitektur T ex Jordlager- följder från SGU

12 Från GeoSuite till databaslagring (och WMS)
12 Från GeoSuite till databaslagring (och WMS) - exempel pågående utveckling Trafikverket Leverantörerna av data (konsulter) ska kunna hantera stora delar av processen på egen hand. Informationen ska dock kunna hanteras och godkännas av Trafikverket före publicering. ZIP-steget skall automatiseras (hösten 2011/våren 2012) Implementering av GeoSuite objektmodell (”SOSI”) i SQL Server databas hos Trafikverket

13 13 Trafikverket: internt webbtittskåp

14 14 I förstudien har byggts en prototyp för registrering av geotekniska undersökningsområden (WFS-transaktioner i OpenLayers). Denna är registrerad som WMS-tjänst på geodata.se och exponeras, tillsammans med andra tillämpliga tjänster, i en ”Geoteknisk sektorsportal”.

15 Nytta (av en etablerad datainfrastruktur)
15 Nytta (av en etablerad datainfrastruktur) Minskade kostnader för geotekniska och geologiska undersökningar genom att dubbelborrning undviks, dvs. omfattningen av nya undersökningar kan begränsas = lägre undersökningskostnader Snabbare tillgång och minskad kostnad för hantering och sökning av uppgifter / bättre planeringsunderlag Förkortad utredningstid

16 16

17 17 Arkitektur T ex Jordlager- följder från SGU Föreslagen HUVUDSTUDIE


Ladda ner ppt "Geoteknisk sektorsportal – första tematiska portalen på geodata.se"

Liknande presentationer


Google-annonser