Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Geoteknisk sektorsportal – första tematiska portalen på geodata.se GEOINFO 2011, Uppsala.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Geoteknisk sektorsportal – första tematiska portalen på geodata.se GEOINFO 2011, Uppsala."— Presentationens avskrift:

1 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 Geoteknisk sektorsportal – första tematiska portalen på geodata.se GEOINFO 2011, Uppsala

2 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 2 Nationell datainfrastruktur för tillgång till genomförda geotekniska undersökningar Förstudie

3 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 3 Geoteknik och geologi Geologi: Geologi är läran om jorden - en vetenskap som utforskar, undersöker och beskriver jordens uppbyggnad, uppkomst och historia. Geoteknik: Geoteknik är läran om jord och bergs tekniska egenskaper samt dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet. Topografi/geometri (på land och i vatten) Geologi (inkl. jordlagerföljd ner till fast mark) Hydrologi Klimatförändringar ändrar vissa förutsättningar…

4 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 4 ”Innehåll” i ett borrhål (schematiskt) Lera1 Friktionsjord BERG Lera2 Silt Borrhål X

5 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 Förekomst av geotekniska undersökningar Stort antal arkiv med analoga/pappersbaserade uppgifter. Lagrat på olika sätt, med varierande detaljeringsgrad och med skiftande kvalitet. Uppskattningsvis ett antal miljoner borrningar och sonderingar som utförts de senaste 50 åren. Från mitten av 80-talet successiv lagring digitalt i det branschgemensamma systemet GeoSuite/AutoGRAF. Geotekniska undersökningar årligen för ca 400MSEK, varav Trafikverket över 200MSEK. 5

6 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 6 Användningsområde Väg- och andra infrastrukturella projekt Risk- sårbarhets- och stabilitetsutredningar Grundvattenutredningar (Risk för) naturolyckor Fysisk planering

7 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 Redovisning 7 1. Geotekniska undersökningsområden - områden som visar var en geoteknisk undersökning har utförts och vad som utförts via tillhörande metadatafält (referenser). 2. Individuella borrhåls lägen och id i plan + metadata (objektsnivå) som visar typ av undersökning, utförare m.m. + korrekt geoteknisk symbol + tillhörande sonderingsdiagram och provtagning + länkade andra rådata, t.ex. laboratorieundersökningar, speciella mätningar etc. ökande innehållsgrad för redovisning av utförda geotekniska undersökningar….

8 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 GIS/geodata ISO-standarder WMS WebMapService är en ISO- standard. Standarden beskriver hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenereringwebbtjänst --- WMS/WFS kan genereras, typiskt baserat på data lagrade i en databas, med hjälp proprietära eller öppen källkods-baserade verktyg (t ex Geoserver). Geoteknik Branschstandarder SGF Svenska Geotekniska Föreningens nomenklatur och beteckningssystem Programvara GeoSuite Toolbox (AutoGRAF) från Novapoint/Vianova Geosuite AB Redovisning av geotekniska plan- och sektionsritningar sker i regel med hjälp av CAD-verktyg, typisk AutoCAD. 8 Målbild/Vart vill vi komma? Standardiserade format Lättillgängligt på Internet

9 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 Exponering i ”Geoteknisk sektorsportal” (del av geodata.se) 9 WMC.XML

10 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 10

11 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 11 Arkitektur T ex Jordlager- följder från SGU

12 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 Från GeoSuite till databaslagring (och WMS) - exempel pågående utveckling Trafikverket Leverantörerna av data (konsulter) ska kunna hantera stora delar av processen på egen hand. Informationen ska dock kunna hanteras och godkännas av Trafikverket före publicering. ZIP-steget skall automatiseras (hösten 2011/våren 2012) Implementering av GeoSuite objektmodell (”SOSI”) i SQL Server databas hos Trafikverket 12

13 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 Trafikverket: internt webbtittskåp 13

14 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 I förstudien har byggts en prototyp för registrering av geotekniska undersökningsområden (WFS-transaktioner i OpenLayers). Denna är registrerad som WMS-tjänst på geodata.se och exponeras, tillsammans med andra tillämpliga tjänster, i en ”Geoteknisk sektorsportal”. 14

15 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 15 Minskade kostnader för geotekniska och geologiska undersökningar genom att dubbelborrning undviks, dvs. omfattningen av nya undersökningar kan begränsas = lägre undersökningskostnader Snabbare tillgång och minskad kostnad för hantering och sökning av uppgifter / bättre planeringsunderlag Förkortad utredningstid Nytta (av en etablerad datainfrastruktur)

16 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 http://gis.swedgeo.se/startgsp/ 16

17 mats.oberg@swedgeo.se/2011-09-28 17 Arkitektur T ex Jordlager- följder från SGU Föreslagen HUVUDSTUDIE


Ladda ner ppt "Geoteknisk sektorsportal – första tematiska portalen på geodata.se GEOINFO 2011, Uppsala."

Liknande presentationer


Google-annonser