Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mål och Handlingsplan 2009 Kommungemensamma Mål och aktiviteter inom chefsförsörjningsområdet 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mål och Handlingsplan 2009 Kommungemensamma Mål och aktiviteter inom chefsförsörjningsområdet 2009."— Presentationens avskrift:

1 Mål och Handlingsplan 2009 Kommungemensamma Mål och aktiviteter inom chefsförsörjningsområdet 2009

2 Mål och Handlingsplan 2009 Ett ledarskap som sätter Göteborgarnas behov i centrum Göteborgarnas behov

3 Mål och Handlingsplan 2009 Ett ledarskap som är nära och synligt, som bygger på dialog och medarbetarnas ansvarstagande och delaktighet samt tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens som genom nytänkande bejakar och efterfrågar annorlunda perspektiv, infallsvinklar och erfarenheter som arbetar hälsofrämjande och skapar attraktiva arbetsplatser som gör medarbetare till goda ambassadörer för verksamheten Medarbetare

4 Mål och Handlingsplan 2009 Ett ledarskap som bidrar till att kvalitetsarbete och ett ständigt lärande genomsyrar organisationen på alla nivåer som genom samverkan med andra och som genom att se verksamheten som en del i en helhet skapar en ändamålsenlig organisation som med tydliga och konkreta mål och delmål ger förutsättningar för medarbetare att se och ta ansvar för sin del i helheten Verksamhet

5 Mål och Handlingsplan 2009 Ett ledarskap som är resursmedvetet och ger en verksamhet som är av minst lika god kvalitet och minst lika kostnadseffektiv som andra alternativ Ekonomi

6 Mål och Handlingsplan 2009 Strategier – Personalstrategiska enheten Följa upp och återkoppla Implementera processer, verktyg och arbetssätt Erbjuda kommungemensam kompetensutveckling inom de fokuserade områdena Skapa arenor för samverkan och kunskaps- och erfarenhetsutbyte över verksamhets- och organisationsgränser Utveckla och förankra genom referensgrupper

7 Mål och Handlingsplan 2009 Förut- sättning / Marknads- föring Identifiering Rekrytering Intro- duktion Utveck- ling H ela chefsförsörjningsflödet

8 Mål och Handlingsplan 2009 Ledarskapsidén översyn i anslutning till värdegrundsarbete Kartläggning av chefers förutsättningar med fokus på det hållbara ledarskapet medverkan i forskningsprojektet Chef i offentlig sektor (kring chefers organisatoriska förutsättningar) kartläggning genom examensarbeten Vägledningar Delat ledarskap Generationsväxling Förutsättningar

9 Mål och Handlingsplan 2009 Stöd i integrering av mångfaldsperspektivet Uppföljning, nuläge – utifrån nyckeltal inom chefsområdet Chefsförsörjningsprocessen – utveckling, publicering och implementering Mötesplats Ledare – hemsidan Mötesplats Ledare - mötet (Kerstin Nyberg, Pamela Grunewald, Malin Warpare tillsammans med andra grupper inom Personalstrategiska enheten) Förutsättningar - fortsättning

10 Mål och Handlingsplan 2009 Identifiering och utbildning av blivande enhetschefer (avslut omgång 3, start omgång 4 och infomöte omgång 5) (Pamela Grunewald) Identifiering och utbildning av blivande verksamhetschefer (avslut omgång 1, info och urval omgång 2) (Pamela Grunewald) Förslag till nominering, identifiering och utveckling – blivande förvaltnings/ bolagschefer (Eva Bergvall) Identifiera

11 Mål och Handlingsplan 2009 Stöd till nämnder och styrelser inför rekrytering av förvaltnings/bolagschefer (Eva Bergvall) Stöd till förvaltningar och bolag inför rekrytering av chefer (CLU) Utveckling av Ledarbanken (CLU) Kommunicera övergripande mångfaldsmål på alla chefsnivåer (Kerstin Nyberg, Pamela Grunewald, Malin Warpare) Rekrytera

12 Mål och Handlingsplan 2009 Övergripande obligatorisk introduktionsdag för nya chefer (Pamela Grunewald) Fördjupad chefsintroduktion inom åtta strategiska kunskapsområden (Malin Warpare) Arbetsrätt och samverkan Systematiskt arbetsmiljöarbete Lönepolitik och lönebildning Balanserad styrning Mångfald och jämställdhet Ekonomi Juridik Kommunikation Introducera

13 Mål och Handlingsplan 2009 Valideringsprojekt - Skapa modell för och genomföra kompetenskartläggning och utveckling av chefer –Stödja genomförande av kompetenskartläggning av chefer inom förskola/skola –Utforma modell för fortsatt kompetenskartläggning av övriga chefer –Utforma och skapa utvecklings/utbildningsmoduler knutna till kompetensprofilen –Utveckla E-learningverktyg knutna till kompetensprofilen (Kerstin Nyberg, Malin Warpare) Utveckla

14 Mål och Handlingsplan 2009 Ledarskap i offentliga verksamheter (IOR) (Kerstin Nyberg) Deltagande i Unga Kvinnor Katalys (Kerstin Nyberg) Marknadsföring av mentorbanker (GR, IOR) (K.N, P.G, M.W) Utvecklingscenter på CLU Utveckling av Ledarbanken (CLU) Karriärplanering på Medarbetarcenter Piloter 2009: (Malin Warpare) Utvecklingsgrupper (minst 2 års erfarenhet) Skuggning (chefer skuggar varandra från olika delar av organisationen, på samma nivå) Ung chef (för chefer 35 år och yngre) Seminarieserie (Frukostmöten – aktuella teman) Utveckla


Ladda ner ppt "Mål och Handlingsplan 2009 Kommungemensamma Mål och aktiviteter inom chefsförsörjningsområdet 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser