Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens Fö Cyklett, rapport 2 Leveransservice Lite repetition SL Materialhantering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens Fö Cyklett, rapport 2 Leveransservice Lite repetition SL Materialhantering."— Presentationens avskrift:

1 Dagens Fö Cyklett, rapport 2 Leveransservice Lite repetition SL Materialhantering

2 Rapport 2 Förändra Cykletts lagerstyrning i FVL. Koppla marknadens behov och produktion mha Wilsonformeln Vilka ekonomiska, produktions och marknadsmässiga konsekvenser får detta

3 Stegen i förändringsarbetet Figur 5.1

4 Tänkbar org. av slutmonteringen GLT = 2v 1 2 3 4 5 Lack Variant 1 Variant 2 Montering Variant 3 Funktionstest Variant 4 Emballering

5 Studerat system, uppgift 3b FMSM MF ML CL 50% Lev (ca 75) Studerat system Kunder Slutkunder

6 Avvägning mellan två kostnader Lagerförings- kostnad Beordrings- kostnad

7 Kostnaderna i Wilsonformeln Figur 8.2

8 Kostnader i totalkostnadsmodellen Figur 1.6

9 Totalkostnadsmodell NulägeEOQDifferens Lagerföringskostnad FVL SM Administrativ kostnad Totalt

10 Andra kostnader De interna transportkostnaderna kommer att påverkas Ytan i produktion och ev i FVL

11 Uppgift 3b. Beordring enligt Q=100

12 Uppgift 3b. Beordring enligt EOQ

13 Totalkostnadsmodell, uppgift 3b NulägeEOQDifferens Lagerföringskostnad CL0,7810,474-0,307 SM0,1810,09-0,09 Beordringskostnad 0,0540,1470,093 Totalt1,1090,758-0,300

14 Påverkan på DuPont, uppgift 3 Föreslagna förändringarSumma (MSEK)Lager+PIALikv. MedelLönekostnÖvr. kostnRänteintäkt EOQ i slutmonteringen Minskat MLV i CL-1,228 1,228-0,1040,061 Minskad MPIAV-0,548 0,548-0,0470,027 Ökad beordringskostnad0,093-0,0930,093 Totalt-1,7761,6830,093-0,1510,088 Summa kostnadsförändring0,002 Totala ränteintäkter 0,090 -0,058 Påverkan i DuPont (MSEK)

15 DuPont efter uppgift 3

16 Övriga förändringar Den operativa personalen kommer att behövas utbildas varför de inte skall transportera/montera 100 av varje variant utan måste nu hålla reda på vilken variant och vilket EOQ. Marknaden skall förhoppningsvis inte känna av detta eftersom vi inte ändrat SL

17 Repetition SL Serv 1 Serv 2

18 Säkerhetslager SERV1 är sannolikheten att inte få brist under en lagercykel (sågtand) dvs mellan två påfyllningar. Ex. Veckovisa leveranser och vi vill ha 99% leveransservice. Då kommer det att bli brist under 1 vecka under två år. Men SERV 1 talar inte om hur många kundordrar vi inte kan leverera den veckan. SERV2 är andelen order som kan levereras direkt från lagret (lagertillgängligheten mätt på orderrad) Ex ovan, 99% av ordrarna kan levereras. Om vi har 1000 ordrar under dessa två år så kommer vi inte kunna leverera 10 ordrar.

19 SERV1 SL (gardering mot ledtiden) = Säkerhetsfaktor x Standardavvikelsen i ledtiden x Efterfrågan SL (gardering mot efterfrågan) = Säkerhetsfaktor x Standardavvikelsen i efterfrågan x Roten ur ledtiden

20 Säkerhetsfaktorn, k, vid olika servicenivåer Figur 8.5

21 Sammanfattning Nackdel Serv 1: talar inte om hur stora bristerna förväntas bli Bristens storlek är ett viktigt mått, dvs ett uttryck för lagertillgängligheten Serv 2 def som den del av D som kan levereras direkt från lager, dvs ett mått på lagertillgängligheten

22 Leveransserviceelementen Figur 1.7

23 Totalkostnadsmodell & leveransservice Figur 1.8

24 Avgränsa & fokusera – “nedtrattning” Befintliga mått på effektivitet enligt litteraturen, kostnader, service mm Relevanta effektivitetsmått för den aktuella situationen

25 Ex på nedtrattning - Filtrering Befintliga partiformningsmetoder WILSON Situationsfilter: Stabil efterfrågan Dyra produkter mm… ”Olämpliga” filtreras bort

26 Materialhantering

27 Lagrets aktiviteter Figur 3.20

28 Varianter på buffertens placering Figur 3.23

29 Fördelning av uttagsfrekvens Figur 3.21


Ladda ner ppt "Dagens Fö Cyklett, rapport 2 Leveransservice Lite repetition SL Materialhantering."

Liknande presentationer


Google-annonser