Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cancervårdprocesser och deras förbättring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cancervårdprocesser och deras förbättring"— Presentationens avskrift:

1 Cancervårdprocesser och deras förbättring

2 Cancervårdprocesser och deras förbättring
och forskning om förbättring för framtida ytterligare förbättringar

3 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården - en forsknings- och utbildningsagenda Centre for Healthcare Improvement (CHI) Centre for Health Care Improvement är ett samarbetsprogram mellan: Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus Västra Götalands Regionen, Centrum för Verksamhetsutveckling European Society for Quality in Healthcare (ESQH) Sahlgrenska Akademin med stöd från VINNVÅRD (Vinnova, Vårdalstiftelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting)

4 Utgångspunkter Principer för organisering
Patientfokus, ständig förbättring, …

5 Principer för organisering
Engagerat ledarskap Arbeta med processer Förbättra ständigt Sätt patienten* i centrum Basera beslut på fakta Låt alla vara delaktiga Systemförståelse *Kunden – Den vi vill skapa värde för - Patienten +

6 Övergripande kvalitetsmål
God Vård Säker baserad Kunskaps- Effektiv I rimlig tid Jämlik fokuserad Patient-

7 Borde kanske vara: Vård Bättre Säkrare baserad Kunskaps- Mer
Effektivare I bättre tid Mera jämlik fokuserad Patient-

8 Utgångspunkter Principer för organisering Förbättringskunskap
Patientfokus, ständig förbättring, … Förbättringskunskap Variation, Systemförståelse, …

9 Professionell kunskap
Förbättringskunskap Specialist kunskap Skicklighet Värderingar, etik Förståelse för Variation Psykologi Kunskapsteori Systemförståelse + Förbättrad Hälso- och sjukvård Based on Batalden, Stotz, IHI & Deming

10 Utgångspunkter Principer för organisering Förbättringskunskap
Patientfokus, ständig förbättring, … Förbättringskunskap Variation, Systemförståelse, … Översättningar Industri  hälso- och sjukvård, … Internationella erfarenheter  svenska tillämpningar Erfarenhetsbaserat lärande Aktionsorienterat

11 Erfarenhetsbaserat lärande och organisatorisk utveckling
Teoretisk kunskap Kunskap utifån Abstrakta begrepp och generaliseringar Observation och reflektion Testa de nya idéerna i nya situationer Verkliga behov i sjukvården Skapa egna erfarenheter Verkliga förbättringar i sjukvården Praktisk kunskap

12 Utgångspunkter Principer för organisering Förbättringskunskap
Patientfokus, ständig förbättring, … Förbättringskunskap Variation, Systemförståelse, … Översättningar Industri  hälso- och sjukvård, … Internationella erfarenheter  svenska tillämpningar Erfarenhetsbaserat lärande Aktionsorienterat Etablering av forsknings- och utbildningsbas

13 CHI – en kunskapsplattform för forskning och utbildning
Förbättringsprojekt Forskning och utbildning

14 Forskning? Forskning

15 Kunskapsbas Profound Knowledge (”Förbättringskunskap”):
Förståelse för variation (inte bara hantering och reduktion – även introducerad, ex försöksplanering & naturliga experiment och variation som en av drivkrafterna bakom allt liv – biologiskt och socialt) Psykologi (inte bara individ och individens motivation utan också organisation/socialt) Kunskapsteori (hur kunskap bestämmer vad vi kan tolka och hur ny kunskap bildas) Systemförståelse (allt försiggår i system, interaktion, återföring, etc.; Komplexa Adaptiva System )

16 Epidemiologiska studier Förbättrings- studier
Forskning RCT ”Mekanismer” Epidemiologiska studier Populationer Förbättrings- studier Organisering Organisationer

17 Epidemiologiska studier Förbättrings- studier
Forskning Stabilt Dynamiskt RCT ”Mekanismer” Epidemiologiska studier Population Förbättrings- studier Organisering

18 Kunskapsbas Profound Knowledge (”Förbättringskunskap”):
Förståelse för variation (inte bara hantering och reduktion – även introducerad, ex försöksplanering & naturliga experiment och variation som en av drivkrafterna bakom allt liv – biologiskt och socialt) Psykologi (inte bara individ och individens motivation utan också organisation/socialt) Kunskapsteori (hur kunskap bestämmer vad vi kan tolka och hur ny kunskap bildas) Systemförståelse (allt försiggår i system, interaktion, återföring, etc.; Komplexa Adaptiva System )

19 Cancervårdprocesser I UTVECKLING

20 ur patientens/medborgarens perspektiv
Cancervårdprocesser ur patientens/medborgarens perspektiv FÖRBLI FRISK UPP-TÄCKA FÅ DIAGNOS BEHAND-LING/ VÅRD ÖVER-LEVA FÅ ETT VÄRDIGT SLUT

21 Cancervårdprocesser STRUKTUR RESULTAT Kvalitets- Register PROM Etc.

22 Kognitiva, strukturer, procedurer
Cancervårdprocesser Aktionsforskning Experience Based Co-Design RESULTAT Lärande- Mekanismer Kognitiva, strukturer, procedurer … och mycket annat

23 Den reflekterande praktikern Schön (1981)
Handlingsteori Reflektion Praktik Observation

24 Tack för Er uppmärksamhet! Reflektioner!?


Ladda ner ppt "Cancervårdprocesser och deras förbättring"

Liknande presentationer


Google-annonser