Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Bergman SKF Professor Quality Sciences Centre for Healthcare Improvement Chalmers University of Technology SE-412 96 Gothenburg, Sweden Phone: +46.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Bergman SKF Professor Quality Sciences Centre for Healthcare Improvement Chalmers University of Technology SE-412 96 Gothenburg, Sweden Phone: +46."— Presentationens avskrift:

1

2 Bo Bergman SKF Professor Quality Sciences Centre for Healthcare Improvement Chalmers University of Technology SE-412 96 Gothenburg, Sweden Phone: +46 31 772 8180 E-mail: bo.bergman@mot.chalmers.sebo.bergman@mot.chalmers.se Cancervårdprocesser och deras förbättring

3 Bo Bergman SKF Professor Quality Sciences Centre for Healthcare Improvement Chalmers University of Technology SE-412 96 Gothenburg, Sweden Phone: +46 31 772 8180 E-mail: bo.bergman@mot.chalmers.sebo.bergman@mot.chalmers.se och forskning om förbättring för framtida ytterligare förbättringar Cancervårdprocesser och deras förbättring

4 Centre for Health Care Improvement är ett samarbetsprogram mellan: Chalmers tekniska högskola, Teknikens ekonomi och organisation Sahlgrenska Universitetssjukhuset Skaraborgs Sjukhus Västra Götalands Regionen, Centrum för Verksamhetsutveckling European Society for Quality in Healthcare (ESQH) Sahlgrenska Akademin med stöd från VINNVÅRD (Vinnova, Vårdalstiftelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting) Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården - en forsknings- och utbildningsagenda Centre for Healthcare Improvement (CHI)

5 Utgångspunkter Principer för organisering – Patientfokus, ständig förbättring, …

6 CHALMERS Bo Bergman SKF Professor Principer för organisering Arbeta med processer Sätt patienten* i centrum Förbättra ständigt Basera beslut på fakta Låt alla vara delaktiga *Kunden – Den vi vill skapa värde för - Patienten + Engagerat ledarskap Systemförståelse

7 6 Övergripande kvalitetsmål God Vård Säker Kunskaps- baserad Effektiv I rimlig tid Jämlik Patient- fokuserad

8 7 Borde kanske vara: Bättre Vård Säkrare Mer Kunskaps- baserad Effektivare I bättre tid Mera jämlik Mer Patient- fokuserad

9 Utgångspunkter Principer för organisering – Patientfokus, ständig förbättring, … Förbättringskunskap – Variation, Systemförståelse, …

10 CHALMERS Bo Bergman SKF Professor 9 Professionell kunskap Förbättringskunskap Specialist kunskap Skicklighet Värderingar, etik Förståelse för Variation Psykologi Kunskapsteori Systemförståelse + Förbättrad Hälso- och sjukvård Based on Batalden, Stotz, IHI & Deming

11 Utgångspunkter Principer för organisering – Patientfokus, ständig förbättring, … Förbättringskunskap – Variation, Systemförståelse, … Översättningar – Industri  hälso- och sjukvård, … – Internationella erfarenheter  svenska tillämpningar Erfarenhetsbaserat lärande – Aktionsorienterat

12 Erfarenhetsbaserat lärande och organisatorisk utveckling Teoretisk kunskap Verkliga behov i sjukvården Verkliga förbättringar i sjukvården Abstrakta begrepp och generaliseringar Observation och reflektion Testa de nya idéerna i nya situationer Skapa egna erfarenheter Praktisk kunskap Kunskap utifån

13 Utgångspunkter Principer för organisering – Patientfokus, ständig förbättring, … Förbättringskunskap – Variation, Systemförståelse, … Översättningar – Industri  hälso- och sjukvård, … – Internationella erfarenheter  svenska tillämpningar Erfarenhetsbaserat lärande – Aktionsorienterat Etablering av forsknings- och utbildningsbas

14 CHI – en kunskapsplattform för forskning och utbildning 13 Forskning och utbildning

15 Forskning? Forskning

16 Kunskapsbas Profound Knowledge (”Förbättringskunskap”): Förståelse för variation (inte bara hantering och reduktion – även introducerad, ex försöksplanering & naturliga experiment och variation som en av drivkrafterna bakom allt liv – biologiskt och socialt) Psykologi (inte bara individ och individens motivation utan också organisation/socialt) Kunskapsteori (hur kunskap bestämmer vad vi kan tolka och hur ny kunskap bildas) Systemförståelse (allt försiggår i system, interaktion, återföring, etc.; Komplexa Adaptiva System )

17 Forskning RCT ”Mekanismer” Epidemiologiska studier Förbättrings- studier Populationer OrganisationerOrganisering

18 Stabilt Dynamiskt Forskning RCT ”Mekanismer” Epidemiologiska studier Förbättrings- studier Population Organisering

19 Kunskapsbas Profound Knowledge (”Förbättringskunskap”): Förståelse för variation (inte bara hantering och reduktion – även introducerad, ex försöksplanering & naturliga experiment och variation som en av drivkrafterna bakom allt liv – biologiskt och socialt) Psykologi (inte bara individ och individens motivation utan också organisation/socialt) Kunskapsteori (hur kunskap bestämmer vad vi kan tolka och hur ny kunskap bildas) Systemförståelse (allt försiggår i system, interaktion, återföring, etc.; Komplexa Adaptiva System )

20 Cancervårdprocesser I UTVECKLING

21 Cancervårdprocesser FÖRBLI FRISK UPP- TÄCKA FÅ DIAGNOS FÅ BEHAND- LING/ VÅRD ÖVER- LEVA FÅ ETT VÄRDIGT SLUT ur patientens/medborgarens perspektiv

22 Cancervårdprocesser STRUKTUR RESULTAT Kvalitets- Register PROM Etc.

23 Cancervårdprocesser RESULTAT Experience Based Co-Design Lärande- Mekanismer Kognitiva, strukturer, procedurer Aktionsforskning … och mycket annat

24 Den reflekterande praktikern Schön (1981) Handlingsteori Praktik Reflektion Observation

25 CHALMERS Bo Bergman SKF Professor 24 Reflektioner!? Tack för Er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Bo Bergman SKF Professor Quality Sciences Centre for Healthcare Improvement Chalmers University of Technology SE-412 96 Gothenburg, Sweden Phone: +46."

Liknande presentationer


Google-annonser