Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Åldrande och äldre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Åldrande och äldre."— Presentationens avskrift:

1 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Åldrande och äldre

2 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Exempel på mål: Att utveckla, testa, utvärdera och implementera: - evidensbaserade åtgärder för att stödja äldre och deras familjer under åldrandeprocessen - metodologi för bedömning av funktion, aktivitet, delaktighet och omgivningsfaktorer bland äldre Att utveckla kunskap om: - hur fysisk, social och kulturell miljö stödjer aktivitet & delaktighet och samverkar med omvårdnad och rehabilitering för äldre - hur omvårdnad och rehabilitering kan anpassas till symptom, sjukdom och tilltagande skörhet bland äldre - hur palliativ vård kan anpassas till utvecklingen av långvarig sjukdom bland äldre

3 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Åldrande och äldre Towards evidence-based practices for health promotion, care and rehabilitation in old age 2. Vardagsliv 1. Främja hälsa 5. Implemen- tation 4. Mekanismer och processer 3. Person- centrerad vård

4 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Främja hälsa (och vardagsliv…) ENABLE-AGE (PI: Iwarsson S; Malmgren Fänge A, Haak M, Dahlin Ivanoff S, Sixsmith A, Sixsmith J, Tomsone S, Carlsson G, Hovbrandt P, Löfqvist C, Schilling O, Slaug B, Horstmann V, Wahl H-W, Oswald F, Szemans Z, flera doktorander, tre gästlärare LU) - Housing and health along the process of ageing – samverkan med SNAC-GÅS (PI: Elmståhl, S) - Relocation along the process of ageing - Use of assistive devices along the process of ageing FUTURAGE (PI: A. Walker). Iwarsson S, Svensson T, I samverkan med Wahl, H-W, University of Heidelberg, “Environments of Ageing”.

5 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Vardagsliv Att leva med kronisk smärta (PI: Jacobsson.) Att resa med kollektivtrafik när man har kognitiva nedsättningar efter en stroke (PI för avslutat projekt: A. Ståhl; PI för nytt projekt: Iwarsson S; Pessah-Rasmussen H, Risser R, Månsson Lexell E.

6 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Person-centrerad vård Supporting the physical and psychosocial environment in dementia care (PI: Edberg A-K., Bird M., Anderson K., Woods D., Richards D., Gibson M., Wijk H., Edvardsson D., Sandman PO., Borell L., Nygård L., Jakobsson U., doktorander.) Palliative care to older people (PI: Edberg A-K., Törnquist A., Broström L., Andersson M., Condelius A., Hasson H., Hallberg IR, doktorand.) Funktion, delaktighet och rehabilitering (PI: Elmståhl S, Albin B, Andrén S, Bramell-Risberg, E, Dehlin O, Denvall V, Ekström H, Wadman M, doktorander) Geriatrisk nutrition (PI: Elmståhl S, Albin B, Dehlin O, Ekström H, Wadman M, doktorander)

7 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Mekanismer and processer Nordic assisted mobility, NOMO 1.0 (Brandt Å, Iwarsson S, Löfqvist C, Sund T, Salminen A-L, Samuelsson K, Hurnasti T, Jonsdottir I.) Development and testing of methodology for assessment of the physical environment (Malmgren Fänge A, Carlsson G, Iwarsson S, Schilling O, Oswald F, doktorander) Evidence-based housing adaptations and provision of assistive devices: Development and testing of a new case management model. (PI: Malmgren Fänge A, Iwarsson S, Löfqvist C, doktorand) Age related prioritisation and resource allocation in health care (PI: Edberg A-K., Werntoft E, Hallberg IR.) Improving clinical trial outcomes measurement in Parkinson’s disease (PI: Hagell P; Sjödahl-Hammarlund C, Nilsson M, Hobart J, McKenna S, Reimer J, Wictorin K.) Case Management in the care of older people (PI: Hallberg IR, Kristensson J, Jakobsson U, Midlöv P, doktorander)

8 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Implementation Implementing research-based methodology in practice contexts (PI: Iwarsson S, Malmgren Fänge A, Risser R,, Slaug B. Norvapalo K, Pikkarainen A, Oswald F.) Evidensbaserade förebyggande hembesök (PI: Iwarsson S; Eriksson, S., Löfqvist, C., Svensson, T., Jarnlo, G-B.)

9 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Palliativ vård och omsorg – stöd till personal Explorativ studie Interventionsstudie

10 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Personalens situationNärståendes situation Ingela BeckAnna-Karin EdbergMagdalena Andersson Äldres situation Anna Condelius Ledarskap Etik Agneta Törnquist Kommunikation Genomförande Henrik RahmHenna Hasson Linus Broström Medarbetare Vårdalinstitutet

11 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Resultat av explorativ studie (personal) Svårt att prata om döden Anhöriga som problem Personalen står ensamma och får stöd utifrån eget initiativ Saknar rutiner för samtal

12 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Hur ska detta resultat tacklas? Arbetsplatsförlagt lärande i form av studiecirkel för omsorgspersonal, sjuksköterskor och sektionschefer Workshop för att formulera strategier

13 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Palliativ vård och omsorg inom särskilda boenden 7 studiecirkelträffar och 3 workshops Kontrollenheter Enkäter Interventionsstudie Okt 2010 Personal + ssk + chefer Närstående Personal Närståend e Intervjuer Personal Närståend e Intervjuer

14 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Projekt Närsjuksköterska nära vården nära dig Ett samarbete mellan Lunds universitet, Vårdalinstitutet, Universitetssjukhuset i Lund, Primärvården i Eslöv och Eslövs kommun

15 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Att undersöka effekterna av en intervention med närsjuksköterskor till äldre med upprepade vårdkontakter och nedsatt funktionsförmåga med avseende på livskvalitet, funktionsförmåga, vårdkonsumtion, hälsoekonomi och upplevelser av vård Gäster på Ellys 80-års dag 2003 (Foto: Bengt Ekwall) Syfte

16 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Design

17 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 65+ Beroende av hjälp i två aktiviteter i dagligt liv Minst två sjukhusvistelser, eller fyra primärvårdskontakter under de senaste tolv månaderna Kognitivt adekvat Rekryteras från ett sjukhus, tre vårdcentraler samt den aktuella kommunen Två sjuksköterskor och en sjukgymnast utför interventionen som äger rum i deltagaren hem Osaka, Japan 2007 (Foto: Jimmie Kristensson) Urval

18 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Case management Assessment, care plan, care coordination, home visits, telephone calls, advocacy. Specific education Related to healthstatus, individual needs and situation Safety and continuity Contactable by phone. General education About the healthcare system, social activities, nutrition, exercise etc. Interventionen

19 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Strukturerad intervju var tredje månad under ett år. Social delaktighet – ensamhet Funktionsförmåga, hälsostatus, depression Livskvalitet och livstillfredställelse Vårdkonsumtion Kvalitativa intervjuer med deltagare och närstående om upplevelsen av vård Sydney, Australien 2006 (Foto: Jimmie Kristensson) Vad undersöks?

20 Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Länk EU-projekt om demensvård Right Time Place Care: www.righttimeplacecare.euwww.righttimeplacecare.eu


Ladda ner ppt "Institutionen för hälsa vård och samhälle / Kick off/2010-08-25 Åldrande och äldre."

Liknande presentationer


Google-annonser