Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Lund 2003-10-08 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Lund 2003-10-08 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Lund 2003-10-08 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa

2 Dr, leg arb ter Synneve Dahlin-Ivanoff (Göteborgs Universitet) Dr, leg arb ter Gunilla Carlsson Dr, leg arb ter Carita Nygren Dr, leg arb ter Agneta Fänge BA Björn Slaug BSc Arne Johannisson Post-docs, forskn ingenjörer, proj ass

3 Här finns plats för namn, datum el.dyl. LicMedSc, leg arb ter Monica Werngren-Elgström MPH, leg arb ter Åse Brandt MSc, leg arb ter Monika Vestling MSc, leg arb ter Eva Månsson MSc, leg arb ter Elizabeth Hedberg- Kristensson MSc, leg arb ter Pia Hovbrandt MSc, leg arb ter Maria Valdemarsson BSc, leg arb ter Kerstin Wendel MSc, leg arb ter Charlotte Löfqvist MSc, sociologi Jenny Rosenkvist (Lunds Tekniska Högskola) Doktorander

4 Här finns plats för namn, datum el.dyl. Person-Environment Fit Person-Environment-Occupation Transactions Huvudsakligen International Classification of Functioning & Disability, ICF Canadian Model of Occupational Performance, CMOP Lawton’s ekologiska modell Inspiration från t ex HAAT (Assistive Technology) Modeller inom trafikplanering Miljöpsykologi, socialgerontologi Universal Design, ISO Teoretiska utgångspunkter

5 Här finns plats för namn, datum el.dyl. Enablerkonceptet Användbarheten i min bostad Offentliga miljöer jag helst besöker Critical incidents Deltagande observationer Fokusgrupper Forskningscirklar QUEST Enkätstudier ADL-bedömningar Livskvalitetsinstrument Metodologiska utgångspunkter

6 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Tillgänglighet & användbarhet i fysisk miljö - Utveckling teori & metod Teori och begreppsbildning Tillgänglighet; miljökomponent och personkomponent (Enablerkonceptet) Användbarhet; miljökomponent, personkomponent och aktivitetskomponent Subjektivt och objektivt Debatt, policy, utbildning & praktiskt genomförande: Samverkan med samhället Projekt i Sverige; olika sydsvenska kommuner; exempel Aktivitet, tillgänglighet & välbefinnande - longitudinell studie ”Kom så går vi” - ett demonst- rations- projekt Projekt i andra länder Förflyttningshjälpmedel - outcome i ett rehabiliteringsperspektiv: (Danmark) Utvärdering av hemrehabilite- ring efter höftplastik - en kontrollerad studie på Island ENABLE-AGE:Hemmiljöns inverkan på äldres hälsa och välbefinnande (Fem EU-länder) Strategier för utvär- dering av bostadsan- passning För- skrivnings- processen för tekn hjälpmedel Geriatrisk rehabilitering på olika vård- nivåer - utvärdering ”Gammal och döv” Innovativa statistiska analysmetoder Litteratur- review P-E-O Brukares prioriteringar i offentlig miljö Oktober 2003 NAME - Utveckling av utvärderingsinstrument; förflyttningshjälpmedel i Skandinavien Housing Enabler i kommunal BAB- verksamhet A Pan-European Study on Housing & Health (WHO) REKO - Kognition & resande

7 Här finns plats för namn, datum el.dyl. Agneta Ståhl, professor & ”parhäst” som forskningsledare Ove Dehlin, professor em Elisabeth Jernryd, docent Brynjolfur Jonsson, dr(Island) Jan Lanke, professor em Jan Lexell, adj professor Heidrun Mollenkopf, professor (Tyskland) Frank Oswald, dr Eva Ramel, dr Jarl Risberg, professor Kersti Samuelsson, dr Bengt Scherstén, professor em Andrew Sixsmith, dr(Storbritannien) Judith Sixsmith, dr (Storbritannien) Ulla Sonn, docent Zsuzsa Széman, dr(Ungern) Hans-Werner Wahl, professor(Tyskland) Forskarsamarbete

8 Här finns plats för namn, datum el.dyl. FASRiksbyggens Jubileumsfond VårdalstiftelsenFSA VINNOVAHSF FORMASVägverket Region Skåne Vetenskapsrådet/medicinRegion Skåne EU (total budget 21-22 Mkr)Donationsfonder Med fak Vägverket+ diverse resebidrag NUH (Nordiska Rådet) Budget 2004 ca 8,0 Mkr Finansiärer 2000-2005


Ladda ner ppt "Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Lund 2003-10-08 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser