Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Detta är en titelsida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Detta är en titelsida."— Presentationens avskrift:

1 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa
Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Detta är en titelsida. Den innehåller fyra element: Textbox för rubrik: vänsterjusterad, fet, 38 punkters Adobe Garamond, text i versaler En skiljelinje: universitetsblå, 0,5 punkter Textbox för underrubrik: vänsterjusterad, 20 punkters Frutiger, text i versaler. Det fjärde objektet är en textruta i nedre vänstra hörnet där man kan skriva föredragshållarens namn, dagens datum, konferensnamn el.dyl. högerjusterad, 18 punkters Adobe Garamond Lund

2 Post-docs, forskn ingenjörer, proj ass
Dr, leg arb ter Synneve Dahlin-Ivanoff (Göteborgs Universitet) Dr, leg arb ter Gunilla Carlsson Dr, leg arb ter Carita Nygren Dr, leg arb ter Agneta Fänge BA Björn Slaug BSc Arne Johannisson Här finner du kommentarer till respektive bild Som standardövergång mellan bilder har valts svep åt vänster Angående typografi Universitetets officiella typsnitt är Adobe Garamond (Agaramond) och Frutiger (Frutiger 45 Light). Försök att använda dessa i mesta möjliga mån. Om du inte redan har dem så finns de att hämta på Adobe Garamond är ett typsnitt som passar bäst för löpande text i exempelvis listor, bildtexter och brödtext. Frutiger passar att använda i rubriker, tabeller och etiketter i diagram o.dyl. Försök att ligga i storleksintervallet punkter när det gäller text såväl som rubriker. Mindre text är mycket ansträngande att läsa. Får inte all information plats på sidan så fundera på att dela upp den på flera bilder. Undvik i möjligaste mån att använda skuggningar och understrykningar. Sådant gör texten ”stökig” ut och svårare att läsa. Vill du accentuera ett ord, en fras el.dyl. så använd fetstil och/eller kursivera. Angående Färger Samtliga standardfärger beskrivna nedan finns inlagda i detta dokuments Färgschema och därför lättillgängliga som snabbval på alla färgmenyer. Universitetets officiella färger är guld (R=173, G=118, B=41) och blått (R=65, G=98, B=161) vilka används tillsammans med vitt och svart. Medicinska fakulteten använder även en grönbrun nyans (R=125, G=111, B=0) bl.a. i sin logo. Önskas flera färger på paletten rekommenderas vinrött (R=128, G=0, B=0). Tabellceller kan om så önskas ges en bakgrundsfärg i ljust blå (R=220, G=230, B=240) Generellt bör man försöka skapa maximal kontrast när det gäller text. Mörk text på ljust underlag ger den största läsbarheten.

3 Doktorander LicMedSc, leg arb ter Monica Werngren-Elgström
MPH, leg arb ter Åse Brandt MSc, leg arb ter Monika Vestling MSc, leg arb ter Eva Månsson MSc, leg arb ter Elizabeth Hedberg-Kristensson MSc, leg arb ter Pia Hovbrandt MSc, leg arb ter Maria Valdemarsson BSc, leg arb ter Kerstin Wendel MSc, leg arb ter Charlotte Löfqvist MSc, sociologi Jenny Rosenkvist (Lunds Tekniska Högskola) Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Här finns plats för namn , datum el.dyl.

4 Teoretiska utgångspunkter
Person-Environment Fit Person-Environment-Occupation Transactions Huvudsakligen International Classification of Functioning & Disability, ICF Canadian Model of Occupational Performance, CMOP Lawton’s ekologiska modell Inspiration från t ex HAAT (Assistive Technology) Modeller inom trafikplanering Miljöpsykologi, socialgerontologi Universal Design, ISO Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Här finns plats för namn , datum el.dyl.

5 Metodologiska utgångspunkter
Enablerkonceptet Användbarheten i min bostad Offentliga miljöer jag helst besöker Critical incidents Deltagande observationer Fokusgrupper Forskningscirklar QUEST Enkätstudier ADL-bedömningar Livskvalitetsinstrument Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Här finns plats för namn , datum el.dyl.

6 Innovativa statistiska analysmetoder
Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Projekt i andra länder Tillgänglighet & användbarhet i fysisk miljö - Utveckling teori & metod Projekt i Sverige; olika sydsvenska kommuner; exempel Aktivitet, tillgänglighet & välbefinnande - longitudinell studie Tillgänglighet; miljökomponent och personkomponent (Enablerkonceptet) Förflyttningshjälpmedel -outcome i ett rehabiliteringsperspektiv: (Danmark) REKO - Kognition & resande Strategier för utvär- dering av bostadsan- passning Användbarhet; miljökomponent, personkomponent och aktivitetskomponent Utvärdering av hemrehabilite- ring efter höftplastik - en kontrollerad studie på Island Geriatrisk rehabilitering på olika vård- nivåer - utvärdering Subjektivt och objektivt För- skrivnings- processen för tekn hjälpmedel ENABLE-AGE:Hemmiljöns inverkan på äldres hälsa och välbefinnande (Fem EU-länder) Innovativa statistiska analysmetoder ”Gammal och döv” Teori och begreppsbildning Litteratur- review P-E-O Brukares prioriteringar i offentlig miljö A Pan-European Study on Housing & Health (WHO) ”Kom så går vi” - ett demonst- rations- projekt Housing Enabler i kommunal BAB- verksamhet NAME - Utveckling av utvärderingsinstrument; förflyttningshjälpmedel i Skandinavien Debatt, policy, utbildning & praktiskt genomförande: Samverkan med samhället Oktober 2003

7 Forskarsamarbete Agneta Ståhl, professor & ”parhäst” som forskningsledare Ove Dehlin, professor em Elisabeth Jernryd, docent Brynjolfur Jonsson, dr (Island) Jan Lanke, professor em Jan Lexell, adj professor Heidrun Mollenkopf, professor (Tyskland) Frank Oswald, dr Eva Ramel, dr Jarl Risberg, professor Kersti Samuelsson, dr Bengt Scherstén, professor em Andrew Sixsmith, dr (Storbritannien) Judith Sixsmith, dr (Storbritannien) Ulla Sonn, docent Zsuzsa Széman, dr (Ungern) Hans-Werner Wahl, professor (Tyskland) Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Här finns plats för namn , datum el.dyl.

8 Finansiärer 2000-2005 Budget 2004 ca 8,0 Mkr
FAS Riksbyggens Jubileumsfond Vårdalstiftelsen FSA VINNOVA HSF FORMAS Vägverket Region Skåne Vetenskapsrådet/medicin Region Skåne EU (total budget Mkr) Donationsfonder Med fak Vägverket + diverse resebidrag NUH (Nordiska Rådet) Budget 2004 ca 8,0 Mkr Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Här finns plats för namn , datum el.dyl.


Ladda ner ppt "Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Detta är en titelsida."

Liknande presentationer


Google-annonser