Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson"— Presentationens avskrift:

1 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa
Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Sektionen för gerontologi & vårdvetenskap Detta är en titelsida. Den innehåller fyra element: Textbox för rubrik: vänsterjusterad, fet, 38 punkters Adobe Garamond, text i versaler En skiljelinje: universitetsblå, 0,5 punkter Textbox för underrubrik: vänsterjusterad, 20 punkters Frutiger, text i versaler. Det fjärde objektet är en textruta i nedre vänstra hörnet där man kan skriva föredragshållarens namn, dagens datum, konferensnamn el.dyl. högerjusterad, 18 punkters Adobe Garamond maj 2005

2 Post-docs, forskn ingenjörer, m fl
Dr, leg arb ter Gunilla Carlsson Dr, leg arb ter Carita Nygren Dr, leg arb ter Agneta Fänge Dr, leg arb ter Åse Brandt (Hjälpmedelsinstitutet, Danmark) BA Björn Slaug BSc Arne Johannisson Statist. Vibeke Horstmann Assistent Karin Reinisch Här finner du kommentarer till respektive bild Som standardövergång mellan bilder har valts svep åt vänster Angående typografi Universitetets officiella typsnitt är Adobe Garamond (Agaramond) och Frutiger (Frutiger 45 Light). Försök att använda dessa i mesta möjliga mån. Om du inte redan har dem så finns de att hämta på Adobe Garamond är ett typsnitt som passar bäst för löpande text i exempelvis listor, bildtexter och brödtext. Frutiger passar att använda i rubriker, tabeller och etiketter i diagram o.dyl. Försök att ligga i storleksintervallet punkter när det gäller text såväl som rubriker. Mindre text är mycket ansträngande att läsa. Får inte all information plats på sidan så fundera på att dela upp den på flera bilder. Undvik i möjligaste mån att använda skuggningar och understrykningar. Sådant gör texten ”stökig” ut och svårare att läsa. Vill du accentuera ett ord, en fras el.dyl. så använd fetstil och/eller kursivera. Angående Färger Samtliga standardfärger beskrivna nedan finns inlagda i detta dokuments Färgschema och därför lättillgängliga som snabbval på alla färgmenyer. Universitetets officiella färger är guld (R=173, G=118, B=41) och blått (R=65, G=98, B=161) vilka används tillsammans med vitt och svart. Medicinska fakulteten använder även en grönbrun nyans (R=125, G=111, B=0) bl.a. i sin logo. Önskas flera färger på paletten rekommenderas vinrött (R=128, G=0, B=0). Tabellceller kan om så önskas ges en bakgrundsfärg i ljust blå (R=220, G=230, B=240) Generellt bör man försöka skapa maximal kontrast när det gäller text. Mörk text på ljust underlag ger den största läsbarheten.

3 Doktorander Inom det övergripande forskningsprogrammet
MSc, leg arb ter Elizabeth Hedberg-Kristensson MSc, leg arb ter Pia Hovbrandt MSc, leg arb ter Charlotte Löfqvist MSc, leg arb ter Maria Valdemarsson BSc, leg arb ter Kerstin Wendel LicMedSc, leg arb ter Monica Werngren-Elgström BSc, byggteknik Emma Jansson (Lunds Tekniska Högskola) MSc, sociologi Jenny Rosenkvist (Lunds Tekniska Högskola) MSc, teknisk fysik Robert Ryning (Lunds Tekniska Högskola) MD, arb ter Signe Tomsone (Riga Stradins University) Enskilda avhandlingsprojekt LicMedSc, leg arb ter Monika Vestling MSc, leg arb ter Eva Månsson-Lexell Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke

4 Forskarsamarbete i Sverige
Ove Dehlin, professor em Synneve Dahlin-Ivanoff, docent Sölve Elmståhl, professor Gerd Johansson, professor Jan Lanke, professor em Jan Lexell, adj professor Eva Ramel, dr Jarl Risberg, professor Kersti Samuelsson, dr Ulla Sonn, docent Karl-Göran Thorngren, professor Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke maj 2005

5 Forskarsamarbete, internationellt
Laura Gitlin, professor (USA) Heidrun Mollenkopf, dr (Tyskland) Frank Oswald, dr (Tyskland) Ralf Risser, adj professor (Österrike) Oliver Schilling, dr (Tyskland) Andrew Sixsmith, dr (Storbritannien) Judith Sixsmith, dr (Storbritannien) Zsuzsa Széman, dr (Ungern) Hans-Werner Wahl, professor (Tyskland) Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Finansiering av gästforskarvistelser nyligen beviljad… maj 2005

6 Vårt gerontologiska perspektiv…
Miljöinriktad gerontologi Boende & hälsa Tillgänglighet & säkerhet Utemiljö & kollektivtrafik Hälsofrämjande, konkreta insatser Äldres delaktighet

7 Vårt perspektiv på äldrevård…
Boende i vanliga bostäder Kommunal hälso- och sjukvård Rehabilitering Förebyggande insatser (prevention) Tekniska hjälpmedel Bostadsanpassningar This page uses the standard background image The textbox at the top ( 28 points Frutiger, bold, left margin) is meant for the heading. If you have trouble getting the heading to fit, try lowering the fontsize, but try not to go below 24 points and keep it bold. If possible try not use headings of more than one line. The textbox to the left is a list template (Heading: 22 points Frutiger, bold, italics, left margin, 0,9 lines line spacing, 0.2 lines before and 0.2 lines after paragraph) (List: 20 points Adobe Garamond, left margin, 0,9 lines line spacing, 0.2 lines before and 0.2 lines after paragraph) The textbox to the right is a text template (Heading: 22 points Frutiger, bold, italics, left margin, 0,9 lines line spacing, 0.2 lines before and 0.2 lines after paragraph) (Text: 20 points Adobe Garamond, left margin, 0,9 lines line spacing, 0.2 lines before and 0.2 lines after paragraph) In the textbox located in the lower right corner you can put the name of the speaker, the date, the occasion etc. right margin, 18 points Adobe Garamond

8 Teoretiska utgångspunkter
Samband människa-miljö Samspel människa-miljö-aktivitet Huvudsakligen International Classification of Functioning & Disability, ICF Canadian Model of Occupational Performance, CMOP Lawtons ekologiska modell Inspiration från t ex HAAT (tekniska hjälpmedel) Modeller inom trafikplanering Miljöinriktad gerontologi, miljöpsykologi Design för alla, ISO Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke

9 Metodologiska utgångspunkter
Enablerkonceptet & Housing Enabler ”Användbarheten i min bostad” ”Offentliga miljöer jag helst besöker” Deltagande observationer & kritiska incidenter Fokusgrupper Forskningscirklar QUEST Enkätstudier ADL-bedömningar Livskvalitetsinstrument Kvalitativa intervjuer Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke

10 Pågående huvudprojekt 2005
Forskningsledare: Susanne Iwarsson & Agneta Ståhl Inom det övergripande forskningsprogrammet ENABLE-AGE (C. Nygren, S. Dahlin-Ivanoff) Utveckling av Enablerkonceptet (G. Carlsson) ”Min bostad & jag” (A. Fänge) ”Kom så går vi!” Förflyttningshjälpmedel – kvalitet, effekter & brukarmedverkan (Å. Brandt) ”Gammal & döv” Tillgänglighet i kollektivtrafik för personer med kognitiva funktionshinder Enskilda avhandlingsprojekt ”Vilka svårigheter har MS-patienter i vardagen”? Åter i arbete efter stroke Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke

11 Kvalitetsutveckling i samverkan m praxis
Utbildning i bedömning och analys av tillgänglighetsproblem – Housing Enabler Demonstration i kommunal verksamhet Utveckling av interventionsmodeller Utvärdering Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke

12 Planerade projekt…2006 och framåt
Miljöhinder i hemmet och profiler av funktionella begränsningar bland äldre personer – Ett nytt sätt att identifiera riskfaktorer för fall Evidensbaserade bostadsanpassningar - Utveckling och prövning av en ny modell för hantering av ärenden ”Kom så går vi!” – Utvärdering efter fyra år The Nordic Assisted Mobility Evaluation Instrument, NAME The ILSE Study, Heidelberg, Tyskland Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke

13 Examinationer, forskarutbildning 2005-2006
Licentiatexamina Elizabeth Hedberg-Kristensson dec 2005 Pia Hovbrandt jan 2006 Charlotte Löfqvist ht Halvtidskontroller Maria Valdemarsson jan 2005 Eva Månsson-Lexell dec 2005 Doktorsexamina Åse Brandt feb 2005 Monica Werngren-Elgström apr 2006 Maria Valdemarsson dec 2006 Här finner du kommentarer till respektive bild Som standardövergång mellan bilder har valts svep åt vänster Angående typografi Universitetets officiella typsnitt är Adobe Garamond (Agaramond) och Frutiger (Frutiger 45 Light). Försök att använda dessa i mesta möjliga mån. Om du inte redan har dem så finns de att hämta på Adobe Garamond är ett typsnitt som passar bäst för löpande text i exempelvis listor, bildtexter och brödtext. Frutiger passar att använda i rubriker, tabeller och etiketter i diagram o.dyl. Försök att ligga i storleksintervallet punkter när det gäller text såväl som rubriker. Mindre text är mycket ansträngande att läsa. Får inte all information plats på sidan så fundera på att dela upp den på flera bilder. Undvik i möjligaste mån att använda skuggningar och understrykningar. Sådant gör texten ”stökig” ut och svårare att läsa. Vill du accentuera ett ord, en fras el.dyl. så använd fetstil och/eller kursivera. Angående Färger Samtliga standardfärger beskrivna nedan finns inlagda i detta dokuments Färgschema och därför lättillgängliga som snabbval på alla färgmenyer. Universitetets officiella färger är guld (R=173, G=118, B=41) och blått (R=65, G=98, B=161) vilka används tillsammans med vitt och svart. Medicinska fakulteten använder även en grönbrun nyans (R=125, G=111, B=0) bl.a. i sin logo. Önskas flera färger på paletten rekommenderas vinrött (R=128, G=0, B=0). Tabellceller kan om så önskas ges en bakgrundsfärg i ljust blå (R=220, G=230, B=240) Generellt bör man försöka skapa maximal kontrast när det gäller text. Mörk text på ljust underlag ger den största läsbarheten.

14 Finansiärer 2000-2007 FAS Riksbyggens Jubileumsfond
Vårdalstiftelsen Förb Sveriges Arbetsterapeuter VINNOVA HSF FORMAS Vägverket Region Skåne Vetenskapsrådet/medicin Region Skåne EU Medicinska fakulteten, LU Vägverket Diverse resebidrag Banverket NUH (Nordiska Rådet) Föreningen för gerontologi Ribbingska Minnesfonden och äldrevård Detta är en standardsida Textboxen överst (Frutiger, 28 punkter, Fet, Vänsterjusterad) är till för rubrik. Skulle den kännas för trång så kan man gå ned i storlek på texten, men försök att inte gå under 24 punkter i rubriken och behåll fetstilen. Undvik i möjligaste mån tvåradiga rubriker. Textboxen till vänster är en mall för en lista Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Textboxen till höger är en mall på en enkel textbox med rubrik och brödtext. Rubrikrad: Frutiger 22 punkter, fet, kursiv, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke Listtext: Adobe Garamond 20, vänsterjusterad, 0,9 raders radavstånd, 0,2 rader före och 0,2 rader efter stycke maj 2005


Ladda ner ppt "Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson"

Liknande presentationer


Google-annonser