Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Sektionen för gerontologi & vårdvetenskap maj 2005 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Sektionen för gerontologi & vårdvetenskap maj 2005 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Sektionen för gerontologi & vårdvetenskap maj 2005 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för aktivitet och hälsa

2 Dr, leg arb ter Gunilla Carlsson Dr, leg arb ter Carita Nygren Dr, leg arb ter Agneta Fänge Dr, leg arb ter Åse Brandt (Hjälpmedelsinstitutet, Danmark) BA Björn Slaug BSc Arne Johannisson Statist. Vibeke Horstmann Assistent Karin Reinisch Post-docs, forskn ingenjörer, m fl

3 Inom det övergripande forskningsprogrammet MSc, leg arb ter Elizabeth Hedberg-Kristensson MSc, leg arb ter Pia Hovbrandt MSc, leg arb ter Charlotte Löfqvist MSc, leg arb ter Maria Valdemarsson BSc, leg arb ter Kerstin Wendel LicMedSc, leg arb ter Monica Werngren-Elgström BSc, byggteknik Emma Jansson (Lunds Tekniska Högskola) MSc, sociologi Jenny Rosenkvist (Lunds Tekniska Högskola) MSc, teknisk fysik Robert Ryning (Lunds Tekniska Högskola) MD, arb ter Signe Tomsone (Riga Stradins University) Enskilda avhandlingsprojekt LicMedSc, leg arb ter Monika Vestling MSc, leg arb ter Eva Månsson-Lexell Doktorander

4 maj 2005 Ove Dehlin, professor em Synneve Dahlin-Ivanoff, docent Sölve Elmståhl, professor Gerd Johansson, professor Jan Lanke, professor em Jan Lexell, adj professor Eva Ramel, dr Jarl Risberg, professor Kersti Samuelsson, dr Ulla Sonn, docent Karl-Göran Thorngren, professor Forskarsamarbete i Sverige

5 maj 2005 Laura Gitlin, professor(USA) Heidrun Mollenkopf, dr (Tyskland) Frank Oswald, dr(Tyskland) Ralf Risser, adj professor(Österrike) Oliver Schilling, dr(Tyskland) Andrew Sixsmith, dr(Storbritannien) Judith Sixsmith, dr (Storbritannien) Zsuzsa Széman, dr(Ungern) Hans-Werner Wahl, professor(Tyskland) Forskarsamarbete, internationellt Finansiering av gästforskarvistelse r nyligen beviljad…

6 Vårt gerontologiska perspektiv… Miljöinriktad gerontologi Boende & hälsa Tillgänglighet & säkerhet Utemiljö & kollektivtrafik Hälsofrämjande, konkreta insatser Äldres delaktighet

7 Boende i vanliga bostäder Kommunal hälso- och sjukvård Rehabilitering Förebyggande insatser (prevention) Tekniska hjälpmedel Bostadsanpassningar Vårt perspektiv på äldrevård…

8 Samband människa-miljö Samspel människa-miljö-aktivitet Huvudsakligen International Classification of Functioning & Disability, ICF Canadian Model of Occupational Performance, CMOP Lawtons ekologiska modell Inspiration från t ex HAAT (tekniska hjälpmedel) Modeller inom trafikplanering Miljöinriktad gerontologi, miljöpsykologi Design för alla, ISO Teoretiska utgångspunkter

9 Enablerkonceptet & Housing Enabler ”Användbarheten i min bostad” ”Offentliga miljöer jag helst besöker” Deltagande observationer & kritiska incidenter Fokusgrupper Forskningscirklar QUEST Enkätstudier ADL-bedömningar Livskvalitetsinstrument Kvalitativa intervjuer Metodologiska utgångspunkter

10 Forskningsledare: Susanne Iwarsson & Agneta Ståhl Inom det övergripande forskningsprogrammet ENABLE-AGE (C. Nygren, S. Dahlin- Ivanoff) Utveckling av Enablerkonceptet (G. Carlsson) ”Min bostad & jag” (A. Fänge) ”Kom så går vi!” Förflyttningshjälpmedel – kvalitet, effekter & brukarmedverkan (Å. Brandt) ”Gammal & döv” Tillgänglighet i kollektivtrafik för personer med kognitiva funktionshinder Enskilda avhandlingsprojekt ”Vilka svårigheter har MS-patienter i vardagen”? Åter i arbete efter stroke Pågående huvudprojekt 2005

11 Utbildning i bedömning och analys av tillgänglighetsproblem – Housing Enabler Demonstration i kommunal verksamhet Utveckling av interventionsmodeller Utvärdering Kvalitetsutveckling i samverkan m praxis

12 Miljöhinder i hemmet och profiler av funktionella begränsningar bland äldre personer – Ett nytt sätt att identifiera riskfaktorer för fall Evidensbaserade bostadsanpassningar - Utveckling och prövning av en ny modell för hantering av ärenden ”Kom så går vi!” – Utvärdering efter fyra år The Nordic Assisted Mobility Evaluation Instrument, NAME The ILSE Study, Heidelberg, Tyskland Planerade projekt…2006 och framåt

13 Licentiatexamina Elizabeth Hedberg-Kristenssondec 2005 Pia Hovbrandtjan 2006 Charlotte Löfqvistht 2006 Halvtidskontroller Maria Valdemarssonjan 2005 Eva Månsson-Lexelldec 2005 Doktorsexamina Åse Brandtfeb 2005 Monica Werngren-Elgströmapr 2006 Maria Valdemarssondec 2006 Examinationer, forskarutbildning 2005-2006

14 maj 2005 FASRiksbyggens Jubileumsfond VårdalstiftelsenFörb Sveriges Arbetsterapeuter VINNOVAHSF FORMASVägverket Region Skåne Vetenskapsrådet/medicinRegion Skåne EU Medicinska fakulteten, LU VägverketDiverse resebidrag BanverketNUH (Nordiska Rådet) Föreningen för gerontologiRibbingska Minnesfonden och äldrevård Finansiärer 2000-2007


Ladda ner ppt "Forskningsledare: Professor Susanne Iwarsson Sektionen för gerontologi & vårdvetenskap maj 2005 Forskning om äldre & deras miljö - stödjande miljöer för."

Liknande presentationer


Google-annonser