Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Månadsbokslut 2008-09-30 Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall 2007-09 Utfall 2008-09 Periodiserad budget 2008-09 Avvikel se mot per.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Månadsbokslut 2008-09-30 Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall 2007-09 Utfall 2008-09 Periodiserad budget 2008-09 Avvikel se mot per."— Presentationens avskrift:

1 Månadsbokslut 2008-09-30 Nacka Kommun

2 Resultaträkning september 2008 MkrUtfall 2007-09 Utfall 2008-09 Periodiserad budget 2008-09 Avvikel se mot per. budget Årsprognos 2008 Årsbudget 2008 Avvik else Prognos T2 Avvik else mot T2 Externa intäkter489,0509,7517,8-8,1653,0688,0-35,0667,0-14,0 Verksamhetens kostnader-2 699,8-2 921,2-2 901,6-19,6-3 863,3-3 874,411,1-3 878,615,3 Verksamhetens nettokostnader-2 210,8-2 411,5-2 383,8-27,7-3 210,3-3 186,4-23,9-3 211,61,3 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten8,97,59,5-2,020,012,87,220,00,0 Reavinster försäljning tomträtter0,7101,69,092,6100,012,088,0100,00,0 Realisationsvinster övrigt2,76,57,6-1,110,0 0,010,00,0 Avskrivningar-101,3-105,7-109,33,6-143,2-143,50,3-144,00,8 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster-2 299,8-2 401,6-2 467,065,4-3 223,5-3 295,171,6-3 225,62,1 Skattenetto2 384,82 574,22 580,4-6,23 414,63 440,5-25,83 414,60,0 Finansnetto-8,0-16,3-15,2-1,1-15,8-12,5-3,4-15,80,0 Resultat före extraordinära poster77,1156,498,358,1175,3133,042,4173,22,1 Extraordinära intäkter0,0 Årets resultat (exklusive reavinster tomträttsförsäljningar)77,1156,498,358,175,3121,042,473,22,1 Balanskravsresultat74,848,381,7-33,465,3111,042,463,22,1

3 Förändringar mot T2 Årets resultat (exkl reavinster tomträtter) + 2,1 mkr Balanskravsresultat + 2,1 mkr Förändrade prognoser från produktionsverksamheterna med -3,3 mkr varav NSC -1,7 mkr, VSS -1,0 mkr, NP -0,6 mkr Förändrad prognos från UBN med +4,5 mkr Externa intäkter –14 mkr avser FFS som har sänkt sin prognos på externa intäkter med 15 mkr p g a lägre ersättning för gymnasieelever från andra kommuner än tidigare beräknat För övriga verksamheter och nämnder är avvikelserna mot T2 små.


Ladda ner ppt "Månadsbokslut 2008-09-30 Nacka Kommun. Resultaträkning september 2008 MkrUtfall 2007-09 Utfall 2008-09 Periodiserad budget 2008-09 Avvikel se mot per."

Liknande presentationer


Google-annonser