Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus."— Presentationens avskrift:

1 Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser

2 Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus på kundernas delaktighet. VSS förändras ständigt och tar sig an nya uppdrag; Gamla Landsvägen, ny nattinsats, nystartad daglig verksamhet på EKO inom Omsorgen mm. Stor flexibilitet krävs hos chefer och medarbetare, inte minst avseende kompetensförsörjning och lokalfrågor. Konkurrens märks mer och mer inom äldrevården, vi är ändå kända för en hög kvalitet. Konkurrensen är kännbar för alla aktörer. Fortsatt aktivt arbete med marknadsföring och kontakt med samverkanspartners för att informera om våra verksamheter är viktigt för att få nya kunder.

3 Månadsbokslut maj 2012 INSATTA RESURSER • VSS visar för perioden ett positivt resultat med 0,4 mkr i förhållande till budget. Prognosen för året är ett nollresultat. • Risker: Lönekostnadsökningarna befaras bli högre än budgeterat. Tomplatser främst inom NSC. • Åtgärder: För att klara budget i balans pågår ett antal åtgärder både med avseende på personal och kunder. Fortsatt arbete med den flexibla arbetstidsmodellen; bemanning efter resursbehov. Alla tjänstetillsättningar övervägs, även vissa driftsinskränkningar görs. Översyn av nivåbedömningar inom daglig verksamhet pågår. Fortsatt uppföljning av tomplatser inom särskilt boende för äldre, med syfte att vidta åtgärder som behövs med anledning av detta.

4 Resultat per resultatenhet maj 2012 ResultatenhetAck utfall jan-majAck Budget jan- maj Avvikelse mot budget jan-maj Ledning o gemensamt samt Bemanningsenheten1 469331 436 Omsorgerna-1 776152-1 928 Individ & familj2 1831402 043 Personlig assistans-504-1 112608 Seniorcenter Ektorp22015961 Seniorcenter Talliden-96292-1 054 Seniorcenter Sofiero-1871-89 Seniorcenter Sjötäppan o Älta-568108-676 Total43-357400


Ladda ner ppt "Månadsbokslut maj 2012 Sociala Stödresurser. Månadsbokslut maj 2012 VERKSAMHETSRESULTAT Ingen större förändring i förhållandet till T1. Fortsatt fokus."

Liknande presentationer


Google-annonser