Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar Lagstadgad skyldighet –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar Lagstadgad skyldighet –"— Presentationens avskrift:

1 Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar Lagstadgad skyldighet – förändringar i socialtjänstlag och HSL, 1 jan 2010 Uppdrag från Vilmergruppen Utarbeta ett förslag till Överenskommelse Identifiera målgrupper och berörda aktörer samt beskriva huvudmännens gemensamma målsättning och ambition, önskad kvalitet och kompetens. Beakta PRIO-projekten

2 Överenskommelse om samarbete
Arbetsgruppen: Erik Sjöberg (sammankallande) Agneta Westman, Rättspsykiatrin Jan Blomqvist, Närpsykiatrin Tommy Strandberg, Beroendecentrum Lars Bäckman, Förvaltningen funktionshinder, Örebro Nils Varg, Karlskoga kommun Roger Lindgren, Hallsbergs kommun Bodil Lagergren, Hällefors kommun Sara Olander, Örebro Kommun Sofia wange, NSPH Gert Andersson, NSPH/Attention Anita Ivarsson, BUP, adjungerad Ove Lind, Primärvården, adjungerad

3 Överenskommelse om samarbete
Uppdraget ska vara slutfört till den 31 mars 2012 Efter beredning i Vilmer går överenskommelsen till Vilgot-gruppen för beslut ____________________ Behov av samverkan Samverkan som kunskapsfält SYFTE - Överenskommelsen ska ge vägledning till chefer och förtroendevalda och andra beslutsfattare och bidra till långsiktiga strukturer för samverkan och ansvarsfördelning. Överenskommelsen ska dessutom ge vägledning i samarbetsfrågor till medarbetare (utan chefsansvar) i kommuner och landsting och till brukare som vill få kunskap om vad som gäller för samarbetet mellan psykiatrin och kommunerna beträffande personer med psykiska funktionshinder.

4 Överenskommelse om samarbete
Aktuella målgrupper för samarbete: Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk Rättspsykiatriska patienter Äldre med psykiska funktionshinder Barn och ungdomar med psykiska och sociala problem samtidigt

5 Överenskommelse om samarbete
Brukarorganisationernas inflytande Huvudmännens gemensamma målsättning och ambition Överenskommelsen om samarbete ska ge stöd för en säker och evidensbaserad vård av hög kvalitet för den enskilda patienten/brukaren Överenskommelsen ska reducera risken för (förhindra) att patienter/brukare ”ramlar mellan stolarna” Överenskommelsen ska tydliggöra en lägsta acceptabel nivå för samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

6 Överenskommelse om samarbete
Samarbete ska tjäna ett tydligt syfte och bör alltid medföra ett ”mervärde” Personalen i kommuner och landsting ska ha kompetens för att samarbeta Chefer på olika nivåer ska ge erforderligt stöd för den gemensamma målsättningen och ambitionsnivån Överenskommelsen ska ge tydlig vägledning till hur bristsituationer (ex. resurser) ska hanteras i de berörda organisationerna

7 Överenskommelse om samarbete
BRUKARORGANISATIONERNAS INFLYTANDE ANSVAR FÖR BOENDE ANSVAR FÖR SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSREHABILITERING ANSVAR FÖR HJÄLPMEDEL KONTINUERLIG GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ÖVERENSKOMMELSEN FORMER FÖR HUR TVISTER SKA LÖSAS

8 Överenskommelse om samarbete
Frågor att diskutera och återkoppla Hur kan vi konkret skapa inflytande för brukarna på en strukturell nivå? 2. Vad har vi för konkreta samarbetsproblem idag mellan psykiatrin och kommunerna?


Ladda ner ppt "Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar Lagstadgad skyldighet –"

Liknande presentationer


Google-annonser