Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar "— Presentationens avskrift:

1 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar  Lagstadgad skyldighet – förändringar i socialtjänstlag och HSL, 1 jan 2010  Uppdrag från Vilmergruppen  Utarbeta ett förslag till Överenskommelse  Identifiera målgrupper och berörda aktörer samt beskriva huvudmännens gemensamma målsättning och ambition, önskad kvalitet och kompetens.  Beakta PRIO-projekten

2 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete  Arbetsgruppen:  Erik Sjöberg (sammankallande)  Agneta Westman, Rättspsykiatrin  Jan Blomqvist, Närpsykiatrin  Tommy Strandberg, Beroendecentrum  Lars Bäckman, Förvaltningen funktionshinder, Örebro  Nils Varg, Karlskoga kommun  Roger Lindgren, Hallsbergs kommun  Bodil Lagergren, Hällefors kommun  Sara Olander, Örebro Kommun  Sofia wange, NSPH  Gert Andersson, NSPH/Attention  Anita Ivarsson, BUP, adjungerad  Ove Lind, Primärvården, adjungerad

3 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete  Uppdraget ska vara slutfört till den 31 mars 2012  Efter beredning i Vilmer går överenskommelsen till Vilgot-gruppen för beslut  ____________________  Behov av samverkan  Samverkan som kunskapsfält  SYFTE - Överenskommelsen ska ge vägledning till chefer och förtroendevalda och andra beslutsfattare och bidra till långsiktiga strukturer för samverkan och ansvarsfördelning. Överenskommelsen ska dessutom ge vägledning i samarbetsfrågor till medarbetare (utan chefsansvar) i kommuner och landsting och till brukare som vill få kunskap om vad som gäller för samarbetet mellan psykiatrin och kommunerna beträffande personer med psykiska funktionshinder.

4 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete  Aktuella målgrupper för samarbete: 1.Personer med psykisk störning och samtidigt missbruk 2.Rättspsykiatriska patienter 3.Äldre med psykiska funktionshinder 4.Barn och ungdomar med psykiska och sociala problem samtidigt

5 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete  Brukarorganisationernas inflytande  Huvudmännens gemensamma målsättning och ambition  Överenskommelsen om samarbete ska ge stöd för en säker och evidensbaserad vård av hög kvalitet för den enskilda patienten/brukaren  Överenskommelsen ska reducera risken för (förhindra) att patienter/brukare ”ramlar mellan stolarna”  Överenskommelsen ska tydliggöra en lägsta acceptabel nivå för samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

6 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete  Samarbete ska tjäna ett tydligt syfte och bör alltid medföra ett ”mervärde”  Personalen i kommuner och landsting ska ha kompetens för att samarbeta  Chefer på olika nivåer ska ge erforderligt stöd för den gemensamma målsättningen och ambitionsnivån  Överenskommelsen ska ge tydlig vägledning till hur bristsituationer (ex. resurser) ska hanteras i de berörda organisationerna

7 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete  BRUKARORGANISATIONERNAS INFLYTANDE  ANSVAR FÖR BOENDE  ANSVAR FÖR SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSREHABILITERING  ANSVAR FÖR HJÄLPMEDEL  KONTINUERLIG GEMENSAM UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV ÖVERENSKOMMELSEN  FORMER FÖR HUR TVISTER SKA LÖSAS

8 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete  Frågor att diskutera och återkoppla 1.Hur kan vi konkret skapa inflytande för brukarna på en strukturell nivå? 2.Vad har vi för konkreta samarbetsproblem idag mellan psykiatrin och kommunerna?


Ladda ner ppt "ÖREBRO LÄNS LANDSTING Överenskommelse om samarbete mellan landstinget och länets kommuner när det gäller personer med psykiska funktionsnedsättningar "

Liknande presentationer


Google-annonser